source: extensions/virtualize/language/cs_CZ/description.txt @ 14171

Last change on this file since 14171 was 14171, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Virtualize] Add cs_CZ, thanks to : coudy

  • Property svn:executable set to *
File size: 338 bytes
Line 
1Převede fyzické kategorie na virtualní a přemistí všechny fotky z adresáře "galleries" (zánik jednotlivých fyzických adresářů alb) do adresáře "upload" (bez adresářové struktury, virtualní struktura uchována pouze v databázy).
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.