source: trunk/language/bg_BG/about.html @ 11567

Last change on this file since 11567 was 11567, checked in by ddtddt, 9 years ago

[trunk] - language - update BG (Bulgarian - Български)

File size: 978 bytes
Line 
1<p>Тази фотогалерия e базирана на Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo е интернет приложение,  разработено от активна общност от потребители и разработчици. Допълнителните разширения, правят Piwigo лесен за персонализиране. Черешката на тортата е, че Piwigo е безплатен и с отворен код.</p>
4
5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Посетете страницата на  Piwigo</a></p>
6
7<p>Българският превод  се поддържа от (по азбучен ред):
8    <ul>
9        <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=7483">hamsia</a></li>
10                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=14471">josifbg</a></li>
11                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=13458">n0kS</a></li>
12
13    </ul>
14           .... благодарности</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.