source: trunk/language/ca_ES/common.lang.php @ 14982

Last change on this file since 14982 was 14982, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 24.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23/*
24Language Name: Català [CA]
25Version: 2.3.0
26Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=413
27Author: Piwigo team
28Author URI: http://piwigo.org
29*/
30
31// Langage informations
32$lang_info['language_name'] = 'Català';
33$lang_info['country'] = 'Catalunya/Spain';
34$lang_info['direction'] = 'ltr';
35$lang_info['code'] = 'ca';
36$lang_info['zero_plural'] = true;
37
38$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
39$lang['%d album updated'] = '%d àlbum actualitzat';
40$lang['%d albums updated'] = '%d àlbums actualitzats';
41$lang['%d comment to validate'] = '%d comentari per validar';
42$lang['%d comments to validate'] = '%d comentaris per validar';
43$lang['%d new comment'] = '%d nou comentari';
44$lang['%d new comments'] = '%d nous comentaris';
45$lang['%d comment'] = '%d comentari';
46$lang['%d comments'] = '%d comentaris';
47$lang['%d hit'] = '%d visualització';
48$lang['%d hits'] = '%d visualitzacions';
49$lang['%d new photo'] = '%d nova imatge';
50$lang['%d new photos'] = '%d noves imatges';
51$lang['%d new user'] = '%d nou usuari';
52$lang['%d new users'] = '%d nous usuaris';
53$lang['About'] = 'Quant a';
54$lang['All tags'] = 'Totes les etiquetes';
55$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta';
56$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys cal satisfer un criteria de la llista .';
57$lang['Albums'] = 'Àlbums';
58$lang['Album'] = 'Àlbum';
59$lang['Close this window'] = 'Tancar finestra';
60$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)';
61$lang['Confirm Password'] = 'Confirmar la clau d\'accès';
62$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió';
63$lang['Login'] = 'Identificar-se';
64$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar amb l\'administrador del web';
65$lang['Create a new account'] = 'Crear un nou compte d\'usuari';
66$lang['Created on'] = 'Creada el';
67$lang['Creation date'] = 'Data de creació';
68$lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual clau d\'accès és errònia';
69$lang['Dimensions'] = 'Dimensions';
70$lang['Display'] = 'Visualitzar';
71$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.';
72$lang['Email address'] = 'Correu electrònic';
73$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal';
74$lang['Error sending email'] = 'Error enviant el correu electrònic';
75$lang['File name'] = 'Nom d\'arxiu';
76$lang['File'] = 'Arxiu';
77$lang['Filesize'] = 'Mida';
78$lang['Filter and display'] = 'Aplicar filtre';
79$lang['Filter'] = 'Filtrar';
80$lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la teva clau d\'accès?';
81$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant';
82$lang['Help'] = 'Ajuda';
83$lang['Identification'] = 'Autenticació';
84$lang['Photos only RSS feed'] = 'Canal RSS només d\'imatges';
85$lang['Keyword'] = 'Paraula clau';
86$lang['Links'] = 'Enllaços';
87$lang['N/A'] = 'N/A';
88$lang['New on %s'] = 'Nou a %s';
89$lang['Notification'] = 'Notificació';
90$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements';
91$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals';
92$lang['Password forgotten'] = 'Recordar les credencials d\'accés d\'inici de sessió';
93$lang['Password'] = 'Clau';
94$lang['Post date'] = 'Data de publicació';
95$lang['Posted on'] = 'Publicada el';
96$lang['Profile'] = 'Perfil';
97$lang['Quick connect'] = 'Connexió ràpida';
98$lang['RSS feed'] = 'Canal RSS';
99$lang['Register'] = 'Inscriure\'s';
100$lang['Registration'] = 'Registre';
101$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins';
102$lang['Reset'] = 'Restablir';
103$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accès';
104$lang['Search rules'] = 'Criteris de cerca';
105$lang['Search tags'] = 'Cerca etiquetes';
106$lang['Search'] = 'Cercar';
107$lang['display available tags'] = 'Mostrar etiquetes disponibles';
108$lang['Since'] = 'Des de';
109$lang['Sort by'] = 'Ordenar per';
110$lang['Sort order'] = 'Ordenar';
111$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
112$lang['Tags'] = 'Etiquetes';
113$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La font de redifusió amb format RSS proporciona notificacions automàtiques de les novetats d\'aquest lloc web: noves imatges, actualitzacions en els àlbums, nous comentaris... Cal utilitzar un lector de canal RSS.';
114$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de canal desconegut';
115$lang['User comments'] = 'Comentaris dels usuaris';
116$lang['Username'] = 'Usuari';
117$lang['Visits'] = 'Visites';
118$lang['Webmaster'] = 'webmaster';
119$lang['Week %d'] = 'Setmana %d';
120$lang['About Piwigo'] = 'Quant a Piwigo';
121$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina';
122$lang['add this photo to your favorites'] = 'Afegir a preferits';
123$lang['Administration'] = 'Taulell de control';
124$lang['all'] = 'Tot ';
125$lang['ascending'] = 'Ascendent';
126$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s';
127$lang['Expand all albums'] = 'Expandir tots els àlbums';
128$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)';
129$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)';
130$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)';
131$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s';
132$lang['Best rated'] = 'Millor valorades';
133$lang['display best rated photos'] = 'Visualitzar elements millor valorats';
134$lang['Calendar'] = 'Calendari';
135$lang['All'] = 'Tot ';
136$lang['display each day with photos, month per month'] = 'Visualitzar imatges per dia, mes a mes';
137$lang['View'] = 'Visualitzar';
138$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual';
139$lang['chronology_monthly_list'] = 'Llista mensual';
140$lang['chronology_weekly_list'] = 'Llista setmanal';
141$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Cliqueu aquí si el navegador no us redirecciona de forma automàtica';
142$lang['comment date'] = 'Data del comentari';
143$lang['Comment'] = 'Comentari';
144$lang['Your comment has been registered'] = 'El seu comentari s\'ha registrat correctament';
145$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'S\'ha activat el sistema de prevenció anti col·lapse. Si us plau, esperi un moment abans d\'afegir un altre comentari. En aquest moment el servidor està processant nombroses peticions d\'altres usuaris.';
146$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Atenció, el comentari NO serà publicat perquè no ha ha estat validat correctament.';
147$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el teu comentari per a què sigui visible.';
148$lang['This login is already used by another user'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari';
149$lang['Comments'] = 'Comentaris';
150$lang['Add a comment'] = 'Afegir un comentari';
151$lang['created after %s (%s)'] = 'creat després %s (%s)';
152$lang['created before %s (%s)'] = 'creat abans %s (%s)';
153$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creat entre %s (%s) i %s (%s)';
154$lang['created on %s'] = 'creada el %s';
155$lang['Customize'] = 'Ajustos personalitzats';
156$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitzar galeria';
157$lang['day'][0] = 'Diumenge';
158$lang['day'][1] = 'Dilluns';
159$lang['day'][2] = 'Dimarts';
160$lang['day'][3] = 'Dimecres';
161$lang['day'][4] = 'Dijous';
162$lang['day'][5] = 'Divendres';
163$lang['day'][6] = 'Dissabte';
164$lang['Default'] = 'Per defecte';
165$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Eliminar aquesta imatge de les teves preferides';
166$lang['descending'] = 'Descendent';
167$lang['edit'] = 'Editar';
168$lang['wrong date'] = 'data errònia';
169$lang['excluded'] = 'exclosa';
170$lang['Your favorites'] = 'Preferides';
171$lang['display your favorites photos'] = 'Visualitzar imatges preferides';
172$lang['Favorites'] = 'Preferides';
173$lang['First'] = 'Primera';
174$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria roman temporalment tancada per tasques de manteniment. Disculpi les molèsties. La galeria tornarà a estar operativa en uns minuts.';
175$lang['Page generated in'] = 'Temps d\'execució';
176$lang['guest'] = 'convidat';
177$lang['Hello'] = 'Hola';
178$lang['available for administrators only'] = 'Disponible només per a administradors';
179$lang['display this album'] = 'Visualitzar el contingut d\'aquest àlbum';
180$lang['display last user comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris';
181$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalitzar aparença';
182$lang['search'] = 'cercar';
183$lang['in this album'] = 'en aquest àlbum';
184$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-àlbum';
185$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-àlbums';
186$lang['included'] = 'inclòs';
187$lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accès no vàlida!';
188$lang['Language']='Idioma';
189$lang['last %d days'] = 'Últims %d dies';
190$lang['Last'] = 'Última';
191$lang['Logout'] = 'Sortir';
192$lang['obligatory'] = 'obligatori';
193$lang['Maximum photo height'] = 'Alçada màxima de les imatges';
194$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50';
195$lang['Maximum photo width'] = 'Amplada màxima de les imatges';
196$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50';
197$lang['display a calendar by creation date'] = 'Calendari segons la data de creació';
198$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Vista per miniatures';
199$lang['return to normal view mode'] = 'Vista per àlbums';
200$lang['display a calendar by posted date'] = 'Calendari segons la data de publicació';
201$lang['month'][10] = 'Octubre';
202$lang['month'][11] = 'Novembre';
203$lang['month'][12] = 'Desembre';
204$lang['month'][1] = 'Gener';
205$lang['month'][2] = 'Febrer';
206$lang['month'][3] = 'Març';
207$lang['month'][4] = 'Abril';
208$lang['month'][5] = 'Maig';
209$lang['month'][6] = 'Juny';
210$lang['month'][7] = 'Juliol';
211$lang['month'][8] = 'Agost';
212$lang['month'][9] = 'Setembre';
213$lang['Most visited'] = 'Més visitades';
214$lang['display most visited photos'] = 'Visualitzar imatges més visitades';
215$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per pàgina ha de ser un escalar no nul';
216$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina';
217$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador desconegut';
218$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accès';
219$lang['Rate this photo'] = 'Valora aquesta imatge';
220$lang['Next'] = 'Següent';
221$lang['Home'] = 'Inici';
222$lang['no rate'] = 'sense valorar';
223$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Imatges publicades durant els últims %d dies';
224$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d.";
225$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies';
226$lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada';
227$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu';
228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ 
229$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clicar sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat';
230$lang['Show file metadata'] = 'Mostrar/Ocultar informació addicional de la càmera fotogràrica (metadades Exif)';
231$lang['Powered by'] = 'Desenvolupat per';
232$lang['Preferences'] = 'Preferències';
233$lang['Previous'] = 'Anterior';
234$lang['Random photos'] = 'Imatges aleatòries';
235$lang['display a set of random photos'] = 'Visualitzar imatges aleatòries';
236$lang['Recent albums'] = 'Àlbums recents';
237$lang['display recently updated albums'] = 'Visualitzar àlbums actualitzats recentment';
238$lang['Recent period'] = 'Període recent (dies)';
239$lang['Recent photos'] = 'Imatges recents';
240$lang['display most recent photos'] = 'Visualitzar imatges recents';
241$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...';
242$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació';
243$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai';
244$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai';
245$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant';
246$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)';
247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada';
248$lang['Auto login'] = 'Recordar';
249$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
250$lang['representative'] = 'Representar';
251$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor';
252$lang['Search in albums'] = 'Cercar en els àlbums';
253$lang['Date'] = 'Data inicial';
254$lang['End-Date'] = 'Data final';
255$lang['Kind of date'] = 'Quina?';
256$lang['Search for words'] = 'Cerca per paraules';
257$lang['Search for all terms'] = 'Cercar per tots els termes';
258$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'No has introduït cap criteri de cerca.';
259$lang['Search results'] = 'Resultats de la cerca';
260$lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en els sub-àlbums';
261$lang['searched words : %s'] = 'paraules trobades : %s';
262$lang['Contact'] = 'Contactar amb el';
263$lang['set as album representative'] = 'Establir aquesta imatge com a icona de l\'àlbum';
264$lang['Show number of comments'] = 'Mostrar nombre de comentaris';
265$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar el nombre de visualitzacions';
266$lang['slideshow'] = 'Presentació';
267$lang['stop the slideshow'] = 'Aturar';
268$lang['Specials'] = 'Especials';
269$lang['SQL queries in'] = 'consultes SQL en';
270$lang['display only recently posted photos'] = 'Visualitzar només imatges publicades recentment';
271$lang['return to the display of all photos'] = 'Tornar a visualitzar totes les imatges';
272$lang['the beginning'] = 'El començament';
273$lang['Interface theme'] = 'Tema predeterminat';
274$lang['Thumbnails'] = 'Diapositives';
275$lang['Menu'] = 'Menú';
276$lang['A comment on your site'] = 'Un comentari quant a aquest lloc web';
277$lang['today'] = 'Avui';
278$lang['Update your rating'] = 'Canvia la teva valoració';
279$lang['Author'] = 'Autor';
280$lang['the username must be given'] = 'cal indicar el nom d\'usuari';
281$lang['useful when password forgotten'] = 'Útil en cas de pèrdua de credencials d\'accés';
282$lang['Quick search'] = 'Cerca ràpida';
283$lang['Connected user: %s'] = 'Usuari connectat: %s';
284$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
285$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s';
286$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s';
287$lang['Comment: %s'] = 'Comentari: %s';
288$lang['Comment by %s'] = 'Comentat per %s';
289$lang['User: %s'] = 'Usuari: %s';
290$lang['Email: %s'] = 'Email: %s';
291$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
292$lang['Registration of %s'] = 'Registrat de %s';
293$lang['Album: %s'] = 'Àlbum: %s';
294$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "convidat". S\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau, informeu-ho a l\'administrador del web.';
295$lang['this email address is already in use'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu';
296$lang['Album results for'] = 'Resultats dels àlbums per';
297$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per';
298$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
299$lang['Play of slideshow'] = 'Reproduir';
300$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa';
301$lang['Repeat the slideshow'] = 'Activar repetició';
302$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Desactivar repetició';
303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocitat';
304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocitat';
305$lang['Submit'] = ' OK ';
306$lang['Yes'] = 'Sí';
307$lang['No'] = 'No';
308$lang['%d photo']='%d imatge';
309$lang['%d photos']='%d imatges';
310$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d imatge també ha estat enllaçada a aquesta etiqueta';
311$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes';
312$lang['display photos linked to this tag'] = 'Mostrar només les imatges enllaçades amb aquesta etiqueta';
313$lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda';
314$lang['Rank'] = 'Millor valorades';
315$lang['group by letters'] = 'Agrupar per lletres';
316$lang['letters'] = 'lletres';
317$lang['show tag cloud'] = 'Mostrar núbol d\'etiquetes';
318$lang['cloud'] = 'núbol';
319$lang['Reset to default values'] = 'Restaurar valors predeterminats';
320$lang['delete all photos from your favorites'] = 'Eliminar totes les imatges preferides';
321$lang['Sent by'] = 'Enviat per';
322$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes (cookies) estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar-les per poder-vos connectar.';
323$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari";
324$lang['Are you sure?'] = 'Confirmi que desitja realitzar aquesta acció';
325$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu electrònic. Si us plau, introduiu-la.';
326$lang['Delete'] = 'Eliminar';
327$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest comentari requereix ser validat';
328$lang['Welcome'] = 'Benvingut';
329$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvingut a la galeria fotogràfica Piwigo!';
330$lang['... or browse your empty gallery'] = '... o navega per la galeria (actualment buida)';
331$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o si us plau desactiveu aquest missatge.  Ja trobaré la manera pel meu compte.';
332$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria no conté elements per mostrar.';
333$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges';
334$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gestionar el comentari: %s';
335$lang['This author modified following comment:'] = 'Aquest autor ha modificat el següent comentari:';
336$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Aquest autor ha eliminat el comentari amb id %d';
337$lang['html tags are not allowed in login'] = 'Les etiquetes html no són permeses en les dades d\'inici de sessió';
338$lang['%d rates'] = '%d valoracions';
339$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració';
340$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid';
341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accès per aquest usuari';
342$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic. No es pot restablir la clau d\'accès.';
343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accès sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari';
344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s';
345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accès visita la següent adreça:';
346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.';
347$lang['Password Reset'] = 'Estableix una nova clau d\'accès';
348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comprovi que ha rebut l\'enllaç de confirmació al seu correu electrònic';
349$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
350$lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accès no coincideixen';
351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.';
352$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici';
353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introdueix el teu nom d\usuari o el correu electrònic que vas emprar per donar-te d\'alta.';
354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebràs un enllaç al teu correu electrònic que et permetrà crear una nova clau d\'accès.';
355$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic';
356$lang['Change my password'] = 'Restablir clau d\'accés';
357$lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueix la nova clau d\'accès.';
358$lang['EXIF Metadata'] = 'Càmera digital';
359$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadades IPTC';
360$lang['2small'] = 'XXS - diminut';
361$lang['Desktop'] = 'Escriptori';
362$lang['Edit'] = 'Editar';
363$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Nom d\'arxiu, A &rarr; Z';
364$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Nom d\'arxiu, Z &rarr; A';
365$lang['Hello %s,'] = 'Hola %s,';
366$lang['Here are your connection settings'] = 'Aquests son els seus paràmetres de connexió';
367$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Si creus que has rebut aquest correu electrònic per error, si us plau, contacti amb nosaltres a %s';
368$lang['Manual sort order'] = 'Ordre manual';
369$lang['Mobile'] = 'Dispositiu mòbil';
370$lang['Original'] = 'Original';
371$lang['Password: %s'] = 'Clau: %s';
372$lang['Photo sizes'] = 'Canviar la mida';
373$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Nom de l\'arxiu, A &rarr; Z';
374$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z &rarr; A';
375$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviar credencials al meu correu electrònic';
376$lang['Show latest comments first'] = 'Mostrar comentaris nous primer';
377$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostrar comentaris antics primer';
378$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Has estat registrat correctament. En breu rebràs un correu electrònic amb els teus paràmetres de connexió. Benvingut!';
379$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Gràcies per inscriute\'s a %s!';
380$lang['Username modification'] = 'Modificar usuari';
381$lang['Username: %s'] = 'Usuari: %s';
382$lang['View in'] = 'Disseny web adaptat a';
383$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'El teu nom d\'usuari s\'ha canviat amb èxit per: %s';
384$lang['large'] = 'L - gran';
385$lang['medium'] = 'M - mitjà';
386$lang['small'] = 'S - petit';
387$lang['square'] = 'Quadrat';
388$lang['thumb'] = 'Diapositiva';
389$lang['xlarge'] = 'XL - extra gran';
390$lang['xsmall'] = 'XS - extra petit';
391$lang['xxlarge'] = 'XXL - enorme';
392$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Data de creació, nou &rarr; antic';
393$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Data de creació, antic &rarr; nou';
394$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Data de publicació, nou &rarr; antic';
395$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Data de publicació, antic &rarr; nou';
396$lang['Download this file'] = 'Descarregar';
397$lang['Download'] = 'Descarregar';
398$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Identificador numèric, 1 &rarr; 9';
399$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Identificador numèric, 9 &rarr; 1';
400$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Resultat de la valoració, alt &rarr; baix';
401$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Resultat de la valoració, baix &rarr; alt';
402$lang['Search by date'] = 'Cercar per data';
403$lang['Search for any term'] = 'Cerca per qualsevol terme';
404$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Visites, alt &rarr; baix';
405$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Visites, baix &rarr; alt';
406$lang['%d rate'] = '%d valoracion';
407?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.