source: trunk/language/cs_CZ/about.html @ 13299

Last change on this file since 13299 was 8340, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - cs_CZ add help Thanks to TPY

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 723 bytes
Line 
1<p>Tato web fotogalerie je založena na aplikaci Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo je software foto galerie pro web, vytvořený aktivní
4komunitou uživatelů a vývojářů. Rozšíření a doplňky dělají Piwigo jednoduše
5přizpůsobitelné. Zásadní výhoda nakonec, Piwigo je bezplatné a opensource.</p>
6
7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Navštivte Piwigo web stránky</a></p>
8
9<p>České Piwigo udržují:
10
11        <ul>
12        <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=3828">Pavel Budka</a></li>
13        <li>Honza Kříž</li>
14        <li>Petr Jirsa</li>
15                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=11239">TPY</a></li>
16        <li>webprostor hosting</li>
17        </ul>
18            .... díky nim</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.