source: trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php @ 8538

Last change on this file since 8538 was 8538, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - update cs_CZ thanks to pab

File size: 53.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['%d association'] = '%d spojení';
28$lang['%d associations'] = '%d spojení';
29$lang['%d album including'] = '%d album';
30$lang['%d albums including'] = '%d alb';
31$lang['%d physical'] = '%d fyzický';
32$lang['%d physical'] = '%d fyzických';
33$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální';
34$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních';
35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto';
36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto';
37$lang['%d group'] = '%d skupina';
38$lang['%d groups'] = '%d skupin';
39$lang['%d member'] = '%d účastník';
40$lang['%d members'] = '%d účastníků';
41$lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo';
42$lang['%d tags'] = '%d klíčových slov';
43$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
44$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
45$lang['%d user comment validated'] = '%d komentář uživatele schválen';
46$lang['%d user comments validated'] = '%d komentářů uživatelů schváleno';
47$lang['%d user deleted'] = '%d uživatel smazán';
48$lang['%d users deleted'] = '%d uživatelů smazáno';
49$lang['%d user'] = '%d uživatel';
50$lang['%d users'] = '%d uživatelů';
51$lang['%d waiting for validation'] = '%d čeká na schválení';
52$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d fotografií odmítnuto';
53$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d fotografií schváleno';
54$lang['Actions'] = 'Akce';
55$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
56$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
57$lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo';
58$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
59$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
60$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Přidat vybrané položky do košíku';
61$lang['Add'] = 'Přidat';
62$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
63$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba';
64$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
65$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
66$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
67$lang['Caddie'] = 'Košík';
68$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení';
69$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena';
70$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alb přiřazeny k následujícím albům: %s';
71$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
72$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
73$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
74$lang['Current name'] = 'Současný název';
75$lang['Database'] = 'Databáze';
76$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
77$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
78$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova';
79$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
80$lang['Deletions'] = 'Smazání';
81$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázat vybraným skupinám';
82$lang['Deny selected users'] = 'Zakázat vybraným uživatelům';
83$lang['Description'] = 'Popis';
84$lang['Display options'] = 'Nastavení zobrazení';
85$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
86$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
87$lang['Edit all picture informations'] = 'Upravit informace o všech obrázcích';
88$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova';
89$lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova';
90$lang['Elements'] = 'Položky';
91$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
92$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
93$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
94$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při nahrání nové fotografie.';
95$lang['Empty caddie'] = 'Odstranit obsah košíku';
96$lang['Environment'] = 'Prostředí';
97$lang['Form'] = 'Formulář';
98$lang['Gallery URL'] = 'URL galerie';
99$lang['Gallery title'] = 'Název galerie';
100$lang['Grant selected groups'] = 'Povolit vybrané skupiny';
101$lang['Grant selected users'] = 'Povolit vybrané uživatele';
102$lang['Group name'] = 'Jméno skupiny';
103$lang['Groups'] = 'Skupiny';
104$lang['Guests'] = 'Hosté';
105$lang['History'] = 'Historie';
106$lang['Informations'] = 'Informace';
107$lang['Install'] = 'Instalovat';
108$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba';
109$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba';
110$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba';
111$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
112$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
113$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album';
114$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
115$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
116$lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov';
117$lang['Members'] = 'Členové';
118$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
119$lang['Move albums'] = 'Přesun alb';
120$lang['Move'] = 'Přesunout';
121$lang['Name'] = 'Jméno';
122$lang['New name'] = 'Nové jméno';
123$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album';
124$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
125$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
126$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
127$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření';
128$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena';
129$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
130$lang['Options'] = 'Nastavení';
131$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba';
132$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
133$lang['Parent album'] = 'Hlavní album';
134$lang['Path'] = 'Cesta';
135$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
136$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků';
137$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
138$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s';
139$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
140$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
141$lang['Permission denied'] = 'Přístup zamítnut';
142$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Přístup povolen díky skupině';
143$lang['Permission granted'] = 'Přístup povolen';
144$lang['Picture informations updated'] = 'Informace o fotografiích aktualizovány';
145$lang['Plugins'] = 'Doplňky';
146$lang['Position'] = 'Pozice';
147$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
148$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
149$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografie';
150$lang['Rate date'] = 'Datum hodnocení';
151$lang['Rating by guests'] = 'Hodnocení hosty';
152$lang['Rating'] = 'Hodnocení';
153$lang['Reject All'] = 'Zamítnout všechny';
154$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
155$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
156$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace';
157$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
158$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
159$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
160$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
161$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album';
162$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
163$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
164$lang['Show info'] = 'Zobrazit informace';
165$lang['Site manager'] = 'Správce stránky';
166$lang['Status'] = 'Stav';
167$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
168$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
169$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
170$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
171$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
172$lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov';
173$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno';
174$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.';
175$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
176$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použít výchozí řazení (definované v konfiguračním souboru)';
177$lang['User comments validation'] = 'Schválení komentářů uživatelů';
178$lang['Users'] = 'Uživatelé';
179$lang['Validate All'] = 'Schválit všechny';
180$lang['Validate'] = 'Schválit';
181$lang['Validation'] = 'Schválení';
182$lang['Version'] = 'Verze';
183$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu';
184$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba';
185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
187$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba';
189$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
190$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova';
191$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k album';
192$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
193$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
194$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album';
195$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám';
196$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný';
197$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba';
198$lang['Private'] = 'Privátní album';
199$lang['Public'] = 'Veřejné album';
200$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
201$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá';
202$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba';
203$lang['Select uploadable albums'] = 'Vyber uploadovatelná alba';
204$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno';
205$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno';
206$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
207$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů';
208$lang['Information data registered in database'] = 'Data byla uložena do databáze';
209$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
210$lang['History'] = 'Historie';
211$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné';
212$lang['Main'] = 'Hlavní';
213$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
214$lang['Configuration'] = 'Konfigurace';
215$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
216$lang['Date'] = 'Datum';
217$lang['delete album'] = 'smazat album';
218$lang['Dissociate from album'] = 'oddělit od album';
219$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny';
220$lang['edit album permissions'] = 'editace oprávnění album';
221$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.';
222$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií';
223$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce';
224$lang['elements'] = 'Položky';
225$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
226$lang['File'] = 'Soubor';
227$lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
228$lang['first element added on %s'] = 'první položka přidána %s';
229$lang['Forbidden'] = 'Zakázáno';
230$lang['global mode'] = 'Více najednou';
231$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" přidána';
232$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
233$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
234$lang['group'] = 'Skupina';
235$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
236$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
237$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
238$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
239$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek';
240$lang['leave'] = 'Ponechat';
241$lang['Lock'] = 'Zamknout';
242$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
243$lang['manage album elements'] = 'Spravuj fotky alba';
244$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb';
245$lang['Manage'] = 'Správa';
246$lang['maximum height'] = 'maximální výška';
247$lang['maximum width'] = 'maximální šířka';
248$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
249$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
250$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pro zobrazení seznamu uživatelů byl překročen. Další uživatelé nebudou zobrazeni.';
251$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pro odeslání zprávy byl překročen. Další zprávy nebudou odeslány.';
252$lang['To send ?'] = 'Odeslat?';
253$lang['Last send'] = 'Naposledy odesláno';
254$lang['email'] = 'E-mail';
255$lang['User'] = 'Uživatel';
256$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
257$lang['See you soon,'] = 'Nashledanou';
258$lang['Go to'] = 'Přejít na';
259$lang['Hello'] = 'Dobrý den ';
260$lang['New elements were added'] = 'Byly přidány nové fotografie';
261$lang['on'] = ' v ';
262$lang['between'] = 'mezi ';
263$lang['and'] = ' a ';
264$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás přihlásil k odběru novinek e-mailem.';
265$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Přihlášení k odběru novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
266$lang['To subscribe'] = 'Pro přihlášení klikněte na %s .';
267$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V případě problémů nebo dotazů kontaktujte ';
268$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy a dotazy';
269$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odběru novinek e-mailem.';
270$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlášení od odebírání novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
271$lang[', click on'] = ', klikněte na ';
272$lang['To unsubscribe'] = 'Pro odhlášení klikněte na %s .';
273$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Pokud není zadáno, použije se název galerie';
274$lang['Notification'] = 'Oznámení';
275$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Chyba při odesílání zprávy příjemci %s [%s].';
276$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Zpráva odeslána příjemci %s [%s].';
277$lang['%d mail was sent.'] = '%d zpráva odeslána.';
278$lang['%d mails were sent.'] = '%d zpráv odesláno.';
279$lang['%d mail was not sent.'] = '%d zpráva nebyla odeslána.';
280$lang['%d mails were not sent.'] = '%d zpráv nebylo odesláno.';
281$lang['No mail to send.'] = 'Žádná zpráva k odeslání.';
282$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nejsou žádní odběratelé přihlášení pro příjem zprávy.';
283$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Přihlášení odběratelé mohou být zobrazeni pouze pokud existují novinky k upozornění.';
284$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tato záložka se zobrazuje pouze administrátorovi.';
285$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel pro odebírání novinek e-mailem.';
286$lang['New elements added'] = 'Nové položky byly přidány';
287$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Přihlásit k odběru novinek e-mailem';
288$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásit od odebírání novinek e-mailem';
289$lang['Parameter'] = 'Parametr';
290$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovat v údržbě';
291$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
292$lang['Add detailed content'] = 'Odeslat obsah';
293$lang['Send mail as'] = 'Odeslat zprávu jako';
294$lang['Send mail to users'] = 'Odeslat e-mail uživateli';
295$lang['Send'] = 'Odeslat';
296$lang['Options'] = 'Volby';
297$lang['Subscribed'] = 'Přihlášení uživatelé';
298$lang['Subscribe'] = 'Přihlásit';
299$lang['Parameters'] = 'Parametry';
300$lang['Select recipients'] = 'Zvolte příjemce';
301$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Přihlásit/odhlásit uživatele';
302$lang['Unsubscribed'] = 'Nepřihlášení uživatelé';
303$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
304$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
305$lang['%d user was not updated.'] = '%d uživatel(ů) nebylo aktualizováno.';
306$lang['%d users were not updated.'] = '%d uživatelů nebylo aktualizováno.';
307$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl odhlášen od odebírání novinek e-mailem.';
308$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl přihlášen k odebírání novinek e-mailem.';
309$lang['%d user was updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
310$lang['%d users were updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
311$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl odebrán ze seznamu přihlášených k odebírání novinek.';
312$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl přidán do seznamu přihlášených  k odebírání novinek.';
313$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uživatel %s [%s] přidán.';
314$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornění: přihlášení nebo odhlášení má za následek odeslání e-mailů uživatelům';
315$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odesílat zprávy v HTML formátu';
316$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Zahrnout nové skupiny fotografií podle data';
317$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné pouze pro zprávy ve formátu HTML';
318$lang['no write access'] = 'nemáte přístupová práva';
319$lang['Permissions'] = 'Oprávnění';
320$lang['private'] = 'soukromé';
321$lang['public'] = 'veřejné';
322$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Provést údržbu nepoužitých RSS vláken';
323$lang['Purge sessions'] = 'Provést údržbu relací';
324$lang['randomly represented'] = 'náhodně reprezentovaní';
325$lang['registration date'] = 'datum registrace';
326$lang['clean'] = 'Vyčistit';
327$lang['remove remote listing.xml file'] = 'Vymazat vzdálený soubor listing.xml';
328$lang['generate listing'] = 'Generovat seznam';
329$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'Generovat soubor listing.xml vzdálené stránky';
330$lang['Create this site'] = 'Vytvořit tuto stránku';
331$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Místní soubor listing.xml byl nalezen pro ';
332$lang['read local listing.xml and update'] = 'číst místní soubor listing.xml a aktualizovat';
333$lang['test'] = 'Test';
334$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
335$lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova';
336$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
337$lang['selection'] = 'Výběr';
338$lang['set to'] = 'Nastavit ';
339$lang['singly represented'] = 'samostatně reprezentován';
340$lang['This site already exists'] = 'Tato stránka již existuje';
341$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Vytvořit novou stránku : (zadejte adresu do create_listing_file.php)';
342$lang['created'] = 'Vytvořeno';
343$lang['delete'] = 'Vymazat';
344$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Vymazat tuto stránku a všechny související položky';
345$lang['deleted'] = 'Vymazáno';
346$lang['an error happened'] = 'Došlo k chybě';
347$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Soubor create_listing_file.php na vzdálené stránce nebyl nalezen';
348$lang['Local'] = 'Místní';
349$lang['Remote'] = 'Vzdálený';
350$lang['synchronize'] = 'Synchronizovat';
351$lang['update the database from files'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
352$lang['status'] = 'Stav';
353$lang['Directory'] = 'Adresář';
354$lang['sub-albums'] = 'sub-alba';
355$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
356$lang['target'] = 'Cíl';
357$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
358$lang['title'] = 'Název';
359$lang['Album list management'] = 'Správa alb';
360$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
361$lang['Piwigo administration'] = 'Administrace aplikace Piwigo';
362$lang['Edit album'] = 'Edituj album';
363$lang['Group management'] = 'Správa skupin';
364$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
365$lang['Modify informations about a picture'] = 'Upravit informace o fotografii';
366$lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvořit náhledy';
367$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
368$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Fotografie čekající na schválení';
369$lang['all'] = 'Vše';
370$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Fotografie bez náhledu (pouze jpeg nebo png)';
371$lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí být větší než';
372$lang['width must be a number superior to'] = 'Šířka musí být větší než';
373$lang['for the file format'] = 'pro formát souboru';
374$lang['No missing thumbnail'] = 'Nechybí žádný náhled';
375$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
376$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
377$lang['Miniaturization parameters'] = 'Parametry miniaturizace';
378$lang['generated in'] = 'generováno během';
379$lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizace';
380$lang['General statistics'] = 'Celková statistika';
381$lang['max time'] = 'nejdelší čas';
382$lang['average time'] = 'průměrný čas';
383$lang['min time'] = 'nejkratší čas';
384$lang['number of miniaturized pictures'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
385$lang['total time'] = 'celkový čas';
386$lang['for this file format'] = 'pro tento formát souboru';
387$lang['unit mode'] = 'jednotlivě';
388$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto';
389$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
390$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb';
391$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
392$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace';
393$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba';
394$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení';
395$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)';
396$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní';
397$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru';
398$lang['listing.xml file was not found'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen';
399$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen na vzdálené stránce. Tento soubor je generován příkazem Generovat seznam v nastavení Správce stránky';
400$lang['Error list'] = 'Seznam chyb';
401$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
402$lang['Detailed informations'] = 'Detailní informace';
403$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
404$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
405$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
406$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled';
407$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi';
408$lang['elements deleted in the database'] = 'položek odstraněno z databáze';
409$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
410$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
411$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace';
412$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze';
413$lang['elements added in the database'] = 'položek přidáno do databáze';
414$lang['elements updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi';
415$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hledat nové obrázky v kategoriích';
416$lang['added'] = 'přidáno';
417$lang['deleted'] = 'smazáno';
418$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
419$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
420$lang['[Simulation]'] = '[Simulace]';
421$lang['directories + files'] = 'adresáře + soubory';
422$lang['only directories'] = 'pouze adresáře';
423$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizovat strukturu souborů s databází';
424$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronizovat metadata souborů s databází';
425$lang['even already synchronized elements'] = 'zahrnout i dříve synchronizované položky';
426$lang['Used metadata'] = 'Použitá metadata';
427$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
428$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
429$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
430$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
431$lang['User status'] = 'Stav uživatele';
432$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
433$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
434$lang['user_status_guest'] = 'Host';
435$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
436$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
437$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album';
438$lang['Waiting'] = 'Ke schválení';
439$lang['default'] = 'výchozí';
440$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Přepnout vlastnost \'základní skupina\'';
441$lang['Advanced features'] = 'Rozšířené vlastnosti';
442$lang['Specials'] = 'Ostatní';
443$lang['Overall'] = 'Celkově';
444$lang['Year'] = 'Rok';
445$lang['Month'] = 'Měsíc';
446$lang['Day'] = 'Den';
447$lang['Pages seen'] = 'Prohlédnuto stránek';
448$lang['Pictures'] = 'Fotografie';
449$lang['Time'] = 'čas';
450$lang['IP'] = 'IP';
451$lang['Element'] = 'Fotografie';
452$lang['Section'] = 'sekce';
453$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
454$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
455$lang['Save page visits by users'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
456$lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukládat stránky navštívené administrátory';
457$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
458$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
459$lang['Group'] = 'Skupina';
460$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s';
461$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
462$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
463$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:';
464$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
465$lang['none'] = 'žádný';
466$lang['high'] = 'vysoký';
467$lang['other'] = 'jiný';
468$lang['Element type'] = 'Typ položky';
469$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
470$lang['Summary'] = 'Souhrn';
471$lang['%d line filtered'] = '%d řádka filtrována';
472$lang['%d lines filtered'] = '%d řádek filtrováno';
473$lang['%d guest'] = '%d host';
474$lang['%d guests'] = '%d hostů';
475$lang['Hour'] = 'Hodina';
476$lang['guest'] = 'host';
477$lang['default values'] = 'výchozí hodnoty';
478$lang['High filesize'] = 'Příliš velký soubor';
479$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
480$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
481$lang['Purge history detail'] = 'Provést údržbu detailů historie';
482$lang['Purge history summary'] = 'Provést údržbu celé historie';
483$lang['Check integrity'] = 'Zkontrolovat integritu';
484$lang['Anomaly'] = 'Anomálie';
485$lang['Correction'] = 'Oprava';
486$lang['Automatic correction'] = 'Automatická oprava';
487$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatická oprava není možná';
488$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspěšně provedena';
489$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava se nezdařila';
490$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomálie detekována.';
491$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekováno.';
492$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
493$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomálií bylo opraveno.';
494$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
495$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomálií nebylo opraveno.';
496$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Více informací naleznete na %s a %s';
497$lang['the forum'] = 'fórum';
498$lang['the wiki'] = 'wiki';
499$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s není korektní soubor - EXIF není podporován';
500$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s musí být nastaven na false v souboru config_local.inc.php';
501$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "host" neexistuje';
502$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "host" je chybný';
503$lang['Default user does not exist'] = 'Výchozí hlavní uživatel neexistuje';
504$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "administrátor" neexistuje';
505$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "administrátor" je chybný';
506$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uživatel "%s" vytvořen s heslem "%s"';
507$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav uživatele "%s" aktualizován';
508$lang['add new elements to caddie'] = 'přidat nové položky do košíku';
509$lang['No display'] = 'Bez zobrazení';
510$lang['Classic display'] = 'Běžné zobrazení';
511$lang['Hoverbox display'] = 'Zobrazit při najetí myší';
512$lang['Thumbnails'] = 'Náhledy';
513$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele';
514$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí';
515$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí';
516$lang['Level 0'] = '---';
517$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
518$lang['Level 2'] = 'Přátelé';
519$lang['Level 4'] = 'Rodina';
520$lang['Level 8'] = 'Administrátoři';
521$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Znovu spustit kontrolu integrity';
522$lang['Check all'] = 'Vybrat vše';
523$lang['Uncheck all'] = 'Zrušit výběr';
524$lang['Check automatic corrections'] = 'Vybrat automatické opravy';
525$lang['Apply selected corrections'] = 'Provést vybrané opravy';
526$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorovat vybrané anomálie';
527$lang['Refresh'] = 'Aktualizovat';
528$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie bude ignorována do nové verze aplikace';
529$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Provedením opravy anomálie se zruší její ignorace';
530$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomálie byla ignorována.';
531$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bylo ignorováno.';
532$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Doplňky vyžadující aktualizaci';
533$lang['Plugins up to date'] = 'Aktuální doplňky';
534$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Nelze zjistit verze doplňků';
535$lang['Current<br>version'] = 'Současná<br>verze';
536$lang['Available<br>version'] = 'Dostupná<br>verze';
537$lang['Automatic upgrade'] = 'Automatická aktualizace';
538$lang['Download file'] = 'Stáhnout soubor';
539$lang['Plugin list'] = 'Seznam doplňků';
540$lang['Check for updates'] = 'Zkontrolovat aktualizace';
541$lang['Other plugins'] = 'Další doplňky';
542$lang['Last revisions'] = 'Poslední revize';
543$lang['Delete'] = 'Vymazat';
544$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Přejete si odstranit tento doplněk?';
545$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Přejete si nainstalovat tento doplněk?';
546$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Přejete si nainstalovat tuto aktualizaci? Je potřeba ověřit, jestli stávající verzi není nutné nejdříve odinstalovat.';
547$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s byl úspěšně aktualizován.';
548$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplněk byl úspěšně nainstalován';
549$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Doplněk je potřeba aktivovat v seznamu doplňků.';
550$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nelze vytvořit dočasný soubor.';
551$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nelze stáhnout archiv.';
552$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archiv nelze rozbalit nebo přečíst.';
553$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Během rozbalování došlo k chybě (%s).';
554$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosím zkontrolujte oprávnění pro adresář "plugins" včetně podadresářů (CHMOD).';
555$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nelze se připojit k serveru.';
556$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
557$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
558$lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobrazit odkaz pro nahrání fotografie';
559$lang['User access level to upload'] = 'Povolit uživatelům nahrávat fotografie na server';
560$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
561$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
562$lang['ACCESS_2'] = 'Přístupné přihlášeným';
563$lang['ACCESS_3'] = 'Přístupné administrátorům';
564$lang['ACCESS_4'] = 'Přístupné správcům';
565$lang['ACCESS_5'] = 'Nepřístupné';
566$lang['Support'] = 'Podpora';
567$lang['Documentation'] = 'Dokumentace';
568$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verze Piwigo.';
569$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrace Piwigo';
570$lang['Piwigo version'] = 'Verze Piwigo';
571$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používáte nejnovější verzi Piwigo.';
572$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Používaná verze %s [%s] není kompatibilní s požadovanou verzí [%s]';
573$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Je nutné aktualizovat systém pokud chcete využívat všechny funkce aplikace - jinak nemusí aplikace pracovat správně nebo vůbec';
574$lang['Deleted on'] = 'Vymazáno';
575$lang['Last hit'] = 'Poslední zobrazení';
576$lang['GD library is missing'] = 'GD knihovna neexistuje';
577$lang['Templates'] = 'Šablony';
578$lang['Extend for templates'] = 'Rozšířit pro šablony';
579$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension';
580$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nahradit uživatelskými šablonami';
581$lang['Original templates'] = 'Původní šablony';
582$lang['Optional URL keyword'] = 'Volitelné klíčové slovo URL';
583$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavení šablon bylo uloženo.';
584$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Všechny změny byly úspěšně dokončeny.';
585$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
586$lang['Modify information'] = 'Upravit informace';
587$lang['edit album'] = 'editovat info o tomto albu';
588$lang['nothing'] = 'prázdné';
589$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
590$lang['manage image ranks'] = 'spravovat hodnocení fotografií';
591$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
592$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
593$lang['No element in this album'] = 'Žádný element v tomto albu';
594$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
595$lang['ranks'] = 'hodnocení';
596$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
597$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
598$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografie nemůže být vymazána';
599$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazat vybrané fotografie';
600$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografie vymazána';
601$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazáno';
602$lang['Downloads'] = 'Staženo';
603$lang['Released on'] = 'Vydáno';
604$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
605$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
606$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
607$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
608$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
609$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
610$lang['existing album'] = 'existující album';
611$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album';
612$lang['Album name'] = 'Název alba';
613$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
614$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
615$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
616$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
617$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
618$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
619$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
620$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.';
621$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.';
622$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
623$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
624$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Přihlašte se k odběru Piwigo zpravodaje, aby jste byli informování o novinkách. Dostanete tak e-mail, když bude k dispozici nová verze Piwigo (která může obsahovat bezpečnostní záplatu, o čemž je důležité být informován) a nebo v případě důležitých novinek v projektu. Jedná se jen o několik mailů ročně.';
625$lang['Subscribe %s'] = 'Přihlásit %s';
626$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Přihlásit %s k Zpravodaji Piwigo';
627$lang['Purge search history'] = 'Odstranit historii hledání';
628$lang['Hide'] = 'Skrýt';
629$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chybí heslo. Prosím napište heslo.';
630$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chybí potvrzení hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
631$lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba při potvrzení hesla.';
632$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům upravovat jejich vlastní komentáře';
633$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům mazat jejich vlastní komentáře';
634$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je upraven komentář';
635$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je smazán komentář';
636$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentní odkaz nemůže být smazán!';
637$lang['Hit'] = 'Zobrazení';
638$lang['Tools'] = 'Nástroje';
639$lang['Photos'] = 'Fotografie';
640$lang['Themes'] = 'Témata';
641$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informace jak používat Piwigo';
642$lang['Installed Themes'] = 'Instalovaná témata';
643$lang['Add New Theme'] = 'Přidat nové téma';
644$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázat použití tohoto tématu uživatelům';
645$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavit výchozí téma pro nezaregistrované a nové uživatele';
646$lang['unknown'] = 'neznámý';
647$lang['Everybody'] = 'Každý';
648$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo může vidět tyto fotografie?';
649$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo může vidět tuto fotografii?'; 
650$lang['Pending Comments'] = 'Nevyřízené komentáře';
651$lang['... or switch to the old style form'] = '... nebo přepněte na původní styl';
652$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... nebo přepněte na formát vícenásobných souborů';
653$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
654$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
655$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pro web musí být číslo mezi %d and %d';
656$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
657$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
658$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu náhledu fotografie musí být číslo mezi %d a %d';
659$lang['Settings'] = 'Nastavení';
660$lang['Web size photo'] = 'Velikost fotografie pro web';
661$lang['Resize'] = 'Změnit velikost';
662$lang['Maximum Width'] = 'Maximální šířka';
663$lang['pixels'] = 'bodů';
664$lang['Maximum Height'] = 'Maximální výška';
665$lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
666$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
667$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
668$lang['Active Themes'] = 'Aktivní témata';
669$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
670$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
671$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
672$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
673$lang['Directory does not exist'] = 'Adresář neexistuje';
674$lang['Download,'] = 'Stáhnout,';
675$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizace';
676$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získat podporu na fóru Piwigo';
677$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
678$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Toto téma nemůže být aktivováno, protože chybí rodičovské téma: %s';
679$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Toto téma nemůže být zrušeno, protože na něm závisí další témata: %s';
680$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivní témata';
681$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
682$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
683$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
684$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
685$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
686$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
687$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Přepnout na světlé nebo tmavé barvy pro administraci';
688$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bylo úspěšně nainstalováno';
689$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
690$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
691$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a nahraje je na Vaši Piwigo foto galerii.';
692$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
693$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
694$lang['Photo Page'] = 'Strana fotografie';
695$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovat navigační lištu';
696$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
697$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
698$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovat pole "%s"';
699$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
700$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
701$lang['Languages'] = 'Jazyky';
702$lang['Installed Languages'] = 'Instalované jazyky';
703$lang['Add New Language'] = 'Přidat nový jazyk';
704$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk byl úspěšně nainstalován';
705$lang['Select:'] = 'Vybrat:';
706$lang['None'] = 'Žádný';
707$lang['Invert'] = 'Obrátit';
708$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
709$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadován.';
710$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
711$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
712$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
713$lang['Active Plugins'] = 'Aktivovat doplňky';
714$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovat doplňky';
715$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
716$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
717$lang['By %s'] = 'od %s';
718$lang['Visit plugin site'] = 'navštivte web portál doplňku';
719$lang['Active Languages'] = 'Aktivní jazyky';
720$lang['Delete this language'] = 'Odstranit tento jazyk';
721$lang['Forbid this language to users'] = 'Znepřístupnit tento jazyk uživatelům';
722$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, nejprve vyberte jiný výchozí jazyk.';
723$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, potřebujete alespoň jeden jazyk.';
724$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
725$lang['Make this language available to users'] = 'Zpřístupnit tento jazyk uživatelům';
726$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
727$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
728$lang['Download'] = 'Stáhnout';
729$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
730$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
731$lang['User Upload'] = 'Uživatelské nahrání fotografií';
732$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
733$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
734$lang['There is no other plugin available.'] = 'Není dostupný žádný další doplněk.';
735$lang['There is no other theme available.'] = 'Není dostupné žádné další téma.';
736$lang['Add another set of photos'] = 'Přidat další množinu fotografií';
737$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Není možno ověřit zda exituje nová verze.';
738$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
739$lang['IP'] = 'IP';
740$lang['By rank'] = 'Podle hodnoceni';
741$lang['Manual order'] = 'Řazeno ručně';
742$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Pořadí položek v menu bylo úspěšně aktualizováno.';
743$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
744$lang['Menu Management'] = 'Další funkce';
745$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), ';
746$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif';
747$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB';
748$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB';
749$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form';
750$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně';
751$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán';
752$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář';
753$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk';
754$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony';
755$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání';
756$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s';
757$lang['automatic order'] = 'automatické řazení';
758$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
759$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
760$lang['Keep high definition'] = 'Zachovat vysoké rozlišení';
761$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - šířka musí být číslo mezi %d a %d';
762$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - výška musí být číslo mezi %d a %d';
763$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - kvalita musí být číslo mezi %d a %d';
764$lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek';
765$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
766$lang['Selection'] = 'Výběr';
767$lang['Action'] = 'Akce';
768$lang['Set author'] = 'Nastavit autora';
769$lang['Set title'] = 'Nastavit název';
770$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření';
771$lang['Apply action'] = 'Provést akci';
772$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích';
773$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno';
774$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině';
775$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
776$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
777$lang['predefined filter'] = 'předdefinovaný filtr';
778$lang['last import'] = 'poslední import';
779$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba';
780$lang['duplicates'] = 'duplikáty';
781$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
782$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
783$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií';
784$lang['The whole page'] = 'Celou stránku';
785$lang['The whole set'] = 'Celou množinu';
786$lang['thumbnails per page'] = 'náhledů na stránku';
787$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.';
788$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.';
789$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci';
790$lang['remove author'] = 'smazat autora';
791$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora';
792$lang['remove title'] = 'smazat název';
793$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název';
794$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
795$lang['with no album'] = 'bez alba';
796$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova';
797?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.