source: trunk/language/cs_CZ/common.lang.php @ 11992

Last change on this file since 11992 was 11992, checked in by plg, 9 years ago

feature 2027 implemented: the "lost password" feature was rewritten.

The algorithm is highly inspired from WordPress :

1) in a single field, you give a username or an email
2) Piwigo sends an email with the activation key
3) the user clicks on the link in the email (with the activation key) and is able to set a new password

The "lost password" feature is no longer limited to "classic" users:
administrators and webmasters can use it too (no need to tell webmasters
that they can only change their password in the database)

File size: 20.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2011 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26/*
27Language Name: Česky [CZ]
28Version: 2.3.0
29Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=414
30Author: Piwigo team
31Author URI: http://piwigo.org
32*/
33
34// Langage informations
35$lang_info['language_name'] = 'Čeština';
36$lang_info['country'] = 'Česká Republika';
37$lang_info['charset'] = 'UTF-8';
38$lang_info['direction'] = 'ltr';
39$lang_info['code'] = 'cz';
40$lang_info['zero_plural'] = true;
41
42$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
43$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizováno';
44$lang['%d albums updated'] = '%d alba aktualizovány';
45$lang['%d comment to validate'] = '%d komentář k validaci';
46$lang['%d comments to validate'] = '%d komentářů k validaci';
47$lang['%d new comment'] = '%d nový komentář';
48$lang['%d new comments'] = '%d nových komentářů';
49$lang['%d comment'] = '%d komentář';
50$lang['%d comments'] = '%d komentářů';
51$lang['%d hit'] = '%d zobrazení';
52$lang['%d hits'] = '%d zobrazení';
53$lang['%d new photo'] = '%d nový objekt';
54$lang['%d new photos'] = '%d nových objektů';
55$lang['%d new user'] = '%d nový uživatel';
56$lang['%d new users'] = '%d nových uživatelů';
57$lang['About'] = 'O galerii';
58$lang['All tags'] = 'Všechna klíčová slova';
59$lang['Any tag'] = 'Kterékoliv klíčové slovo';
60$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Alespoň jedno pravidlo ze seznamu musí být splněno.';
61$lang['At least one tag must match'] = 'Alespoň jedno klíčové slovo musí odpovídat';
62$lang['Author'] = 'Autor';
63$lang['Albums'] = 'Alba';
64$lang['Album'] = 'Album';
65$lang['Close this window'] = 'Zavřít okno';
66$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Kompletní RSS vlákno (fotografie, komentáře)';
67$lang['Confirm Password'] = 'Potvrdit heslo';
68$lang['Connection settings'] = 'Nastavení přihlašovacích údajů';
69$lang['Login'] = 'Přihlásit se';
70$lang['Contact webmaster'] = 'Kontaktovat administrátora';
71$lang['Create a new account'] = 'Vytvořit nový účet';
72$lang['Created on'] = 'Vytvořeno';
73$lang['Creation date'] = 'Datum vytvoření';
74$lang['Current password is wrong'] = 'Chybně zadané heslo';
75$lang['Dimensions'] = 'Rozměry';
76$lang['Display'] = 'Zobrazit';
77$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Všechna pravidla ze seznamu musí být splněna.';
78$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Chybí e-mailová adresa';
79$lang['Email address'] = 'E-mail';
80$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vyplňte svá osobní data';
81$lang['Error sending email'] = 'Chyba při odesílání zprávy';
82$lang['File name'] = 'Název souboru';
83$lang['File'] = 'Soubor';
84$lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
85$lang['Filter and display'] = 'Zobrazit podle filtru';
86$lang['Filter'] = 'Filtr';
87$lang['Forgot your password?'] = 'Zapomenuté heslo?';
88$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Procházet galerii jako host';
89$lang['Help'] = 'Nápověda';
90$lang['Identification'] = 'Identifikace';
91$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS vlákno jen s fotografiemi';
92$lang['Keyword'] = 'Klíčové slovo';
93$lang['Links'] = 'Odkazy';
94$lang['N/A'] = 'nezadáno';
95$lang['New on %s'] = 'Nový na %s';
96$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Zadaná hesla se neshodují.';
97$lang['Notification'] = 'RSS vlákno';
98$lang['Number of items'] = 'Počet položek';
99$lang['Original dimensions'] = 'Původní rozměry';
100$lang['Password forgotten'] = 'Zapomenuté heslo';
101$lang['Password'] = 'Heslo';
102$lang['Post date'] = 'Datum zveřejnění';
103$lang['Posted on'] = 'Odesláno';
104$lang['Profile'] = 'Profil';
105$lang['Quick connect'] = 'Rychlé přihlášení';
106$lang['RSS feed'] = 'RSS čtečka';
107$lang['Register'] = 'Zaregistrovat se';
108$lang['Registration'] = 'Registrace';
109$lang['Related tags'] = 'Související klíčová slova';
110$lang['Reset'] = 'Vynulovat';
111$lang['Retrieve password'] = 'Obnovit heslo';
112$lang['Search rules'] = 'Podmínky pro vyhledávání';
113$lang['Search tags'] = 'Hledat podle klíčových slov';
114$lang['Search'] = 'Vyhledat';
115$lang['display available tags'] = 'Ukázat dostupná klíčová slova';
116$lang['Since'] = 'Od';
117$lang['Sort by'] = 'Řadit podle';
118$lang['Sort order'] = 'Směr řazení';
119$lang['Tag'] = 'Klíčové slovo';
120$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
121$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zdroj obsahuje upozornění na nové události z tohoto webu: nové fotky, aktualizované galerie, nové komentáře. K použití se čtečkami RSS kanálů.';
122$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna';
123$lang['User comments'] = 'Komentáře uživatelů';
124$lang['Username'] = 'Uživatelské jméno';
125$lang['Visits'] = 'Návštěv';
126$lang['Webmaster'] = 'Administrátor';
127$lang['Week %d'] = 'Týden %d';
128$lang['About Piwigo'] = 'O aplikaci Piwigo';
129$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Nemáte oprávnění k přístupu na požadovanou stránku';
130$lang['add to caddie'] = 'Přidat do košíku';
131$lang['add this photo to your favorites'] = 'Přidat tuto fotografii k oblíbeným';
132$lang['Administration'] = 'Administrace';
133$lang['all'] = 'vše';
134$lang['ascending'] = 'vzestupně';
135$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s';
136$lang['Expand all albums'] = 'Rozbalit všechny alba';
137$lang['posted after %s (%s)'] = 'vloženo po %s (%s)';
138$lang['posted before %s (%s)'] = 'vloženo před %s (%s)';
139$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'vloženo mezi %s (%s) a %s (%s)';
140$lang['posted on %s'] = 'vloženo %s';
141$lang['Best rated'] = 'Nejlépe hodnocené';
142$lang['display best rated photos'] = 'Zobrazit nejlépe hodnocené položky';
143$lang['caddie'] = 'Košík';
144$lang['Calendar'] = 'Kalendář';
145$lang['All'] = 'Vše';
146$lang['display each day with photos, month per month'] = 'Fotografie podle dnů, měsíc po měsíci';
147$lang['View'] = 'Zobrazit';
148$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Kalendář na měsíc';
149$lang['chronology_monthly_list'] = 'Seznam na měsíc';
150$lang['chronology_weekly_list'] = 'Týdenní seznam';
151$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Pokud neproběhlo automatické přesměrování, klikněte sem';
152$lang['comment date'] = 'Datum vložení komentáře';
153$lang['Comment'] = 'Komentář';
154$lang['Your comment has been registered'] = 'Váš komentář byl zaregistrován';
155$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Ochrana proti zahlcení : prosím počkejte chvíli před vložením nového komentáře';
156$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Váš komentář nebyl vložen, protože neprošel schválením';
157$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Váš komentář nebude zobrazen dokud jej neschválí administrátor.';
158$lang['This login is already used by another user'] = 'Přihlašovací jméno je již používáno jiným uživatelem';
159$lang['Comments'] = 'Komentáře';
160$lang['Add a comment'] = 'Vložit komentář';
161$lang['created after %s (%s)'] = 'vytvořeno po %s (%s)';
162$lang['created before %s (%s)'] = 'vytvořeno před %s (%s)';
163$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'vytvořeno mezi %s (%s) a %s (%s)';
164$lang['created on %s'] = 'vytvořeno %s';
165$lang['Customize'] = 'Upravit';
166$lang['Your Gallery Customization'] = 'Přizpůsobit galerii ';
167$lang['day'][0] = 'Neděle';
168$lang['day'][1] = 'Pondělí';
169$lang['day'][2] = 'Úterý';
170$lang['day'][3] = 'Středa';
171$lang['day'][4] = 'Čtvrtek';
172$lang['day'][5] = 'Pátek';
173$lang['day'][6] = 'Sobota';
174$lang['Default'] = 'Výchozí';
175$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Odstranit fotografii z oblíbených';
176$lang['Delete'] = 'Smazat';
177$lang['descending'] = 'sestupně';
178$lang['download'] = 'stáhnout';
179$lang['download this file'] = 'stáhnout tento soubor';
180$lang['edit'] = 'Editovat';
181$lang['wrong date'] = 'Chybné datum';
182$lang['excluded'] = 'Vyjmuto z výběru';
183$lang['Your favorites'] = 'Oblíbené';
184$lang['display your favorites photos'] = 'Zobrazí Vaše oblíbené fotografie';
185$lang['Favorites'] = 'Oblíbené';
186$lang['First'] = 'První';
187$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galerie je uzamčena z důvodu administrace. Zkuste to prosím později.';
188$lang['Page generated in'] = 'Stránka vytvořena ';
189$lang['guest'] = 'host';
190$lang['Hello'] = 'Přihlášen jako';
191$lang['available for administrators only'] = 'Přístupné pouze adminitrátorům';
192$lang['display this album'] = 'zobrazí fotky v rootu tohoto alba';
193$lang['display last user comments'] = 'Zobrazit nejnovější komentáře uživatelů';
194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Přizpůsobit vzhled galerie';
195$lang['search'] = 'Hledat';
196$lang['Home'] = 'Úvodní stránka';
197$lang['Identification'] = 'Identifikace';
198$lang['in this album'] = 'v tomto albu';
199$lang['in %d sub-album'] = 'v %d sub-albu';
200$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d sub-albech';
201$lang['included'] = 'včetně';
202$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!';
203$lang['Language'] = 'Jazyk';
204$lang['last %d days'] = 'posledních %d dnů';
205$lang['Last'] = 'Poslední';
206$lang['Logout'] = 'Odhlásit se';
207$lang['E-mail address'] = 'E-mailová adresa';
208$lang['obligatory'] = 'povinné';
209$lang['Maximum photo height'] = 'Maximální výška fotografií';
210$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximální výška musí být číslo vetší než 50';
211$lang['Maximum photo width'] = 'Maximální šířka fotografií';
212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50';
213$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
214$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech';
215$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení';
216$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení';
217$lang['month'][10] = 'Říjen';
218$lang['month'][11] = 'Listopad';
219$lang['month'][12] = 'Prosinec';
220$lang['month'][1] = 'Leden';
221$lang['month'][2] = 'Únor';
222$lang['month'][3] = 'Březen';
223$lang['month'][4] = 'Duben';
224$lang['month'][5] = 'Květen';
225$lang['month'][6] = 'Červen';
226$lang['month'][7] = 'Červenec';
227$lang['month'][8] = 'Srpen';
228$lang['month'][9] = 'Září';
229$lang['Most visited'] = 'Nejčastěji zobrazované';
230$lang['display most visited photos'] = 'Nejčastěji zobrazované fotografie';
231$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Počet fotografií v stránce musí být číslo větší než 0.';
232$lang['Number of photos per page'] = 'Počet fotografií v stránce';
233$lang['Unknown identifier'] = 'Neznámý identifikátor';
234$lang['New password'] = 'Nové heslo';
235$lang['Rate this photo'] = 'Ohodnotit tuto fotografii';
236$lang['Next'] = 'Následující';
237$lang['no rate'] = 'bez hodnocení';
238$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotografie vložené během posledního %d dne.';
239$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotografie vložené během posledních %d dnů.';
240$lang['password updated'] = 'heslo aktualizováno';
241$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Aktuální interval musí být číslo větší než 0.';
242/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'fotografie';
243$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Pro zobrazení ve vyšším rozlišení klikněte na fotografii';
244$lang['Show file metadata'] = 'Zobrazit metadata';
245$lang['Powered by'] = 'Publikováno pomocí aplikace';
246$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
247$lang['Previous'] = 'Předchozí';
248$lang['Random photos'] = 'Náhodný výběr';
249$lang['display a set of random photos'] = 'Zobrazit sadu fotografií podle náhodného výběru';
250$lang['Recent albums'] = 'Poslední alba';
251$lang['display recently updated albums'] = 'zobraz poslední aktualizovaná alba';
252$lang['Recent period'] = 'Doba, po kterou jsou fotografie zobrazeny jako nově přidané';
253$lang['Recent photos'] = 'Nové fotografie';
254$lang['display most recent photos'] = 'Zobrazit nově přidané fotografie';
255$lang['Redirection...'] = 'Přesměrování...';
256$lang['Please, enter a login'] = 'Zadejte prosím přihlašovací údaje';
257$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'uživatelské jméno nesmí končit mezerou';
258$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'uživatelské jméno nesmí začínat mezerou';
259$lang['this login is already used'] = 'tyto přihlašovací údaje už jsou používány';
260$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-mail musí být ve formátu xxx@yyy.eee (například : novak@seznam.cz)';
261$lang['please enter your password again'] = 'prosím zadejte znovu heslo ';
262$lang['Auto login'] = 'Automatické přihlášení';
263$lang['remove this tag from the list'] = 'odstranit toto klíčové slovo ze seznamu';
264$lang['representative'] = 'Reprezentant';
265$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora';
266$lang['Search in albums'] = 'Hledat v albech';
267$lang['Search by Date'] = 'Hledat podle data přidání';
268$lang['Date'] = 'Od';
269$lang['End-Date'] = 'Do';
270$lang['Kind of date'] = 'Datum:';
271$lang['Search for words'] = 'Hledat slova';
272$lang['Search for all terms'] = 'Hledat uvedené výrazy ';
273$lang['Search for any terms'] = 'Hledat všechny výrazy';
274$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Neúplný dotaz. Nebyly zadány žádné podmínky pro vyhledávání.';
275$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhledávání';
276$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání';
277$lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v sub-albech';
278$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s';
279$lang['Contact'] = 'Kontakt';
280$lang['set as album representative'] = 'nastavit jako zástupce alba';
281$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů';
282$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení';
283$lang['slideshow'] = 'Automatické přehrávání';
284$lang['stop the slideshow'] = 'zastavit automatické přehrávání';
285$lang['Specials'] = 'Zobrazit';
286$lang['SQL queries in'] = 'SQL dotazů během';
287$lang['display only recently posted photos'] = 'Zobrazí pouze nově vložené fotografie';
288$lang['return to the display of all photos'] = 'návrat ke zobrazení všech fotografií';
289$lang['the beginning'] = 'začátku';
290$lang['Interface theme'] = 'Šablona vzhledu';
291$lang['Thumbnails'] = 'Náhledy';
292$lang['Menu'] = 'Další funkce';
293$lang['A comment on your site'] = 'komentář v Vašim stránkám';
294$lang['today'] = 'dnes';
295$lang['Update your rating'] = 'Aktualizovat hodnocení';
296$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
297$lang['the username must be given'] = 'Je nutné zadat uživatelské jméno';
298$lang['useful when password forgotten'] = 'užitečné při zapomenutí hesla';
299$lang['Quick search'] = 'Rychlé hledání';
300$lang['Connected user: %s'] = 'Připojený uživatel: %s';
301$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
302$lang['Browser: %s'] = 'Prohlížeč: %s';
303$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s';
304$lang['Comment: %s'] = 'Komentář: %s';
305$lang['Comment by %s'] = 'Komentář od %s';
306$lang['User: %s'] = 'Uživatel: %s';
307$lang['Email: %s'] = 'E-mail: %s';
308$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s';
309$lang['Registration of %s'] = 'Registrace %s';
310$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
311$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Špatný stav pro uživatele "host", bude použit výchozí stav. Prosím informujte administrátora.';
312$lang['this email address is already in use'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána';
313$lang['Album results for'] = 'Alba výsledky pro';
314$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova';
315$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
316$lang['Play of slideshow'] = 'Spustit prezentaci';
317$lang['Pause of slideshow'] = 'Zastavit prezentaci';
318$lang['Repeat the slideshow'] = 'Opakovat prezentaci';
319$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Neopakovat prezentaci';
320$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Zpomalit';
321$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Zrychlit';
322$lang['Submit'] = 'Poslat';
323$lang['Yes'] = 'Ano';
324$lang['No'] = 'Ne';
325$lang['%d photo'] = '%d fotografie';
326$lang['%d photos'] = '%d fotografií';
327$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d fotografie je také spojena s aktuálními klíčovými slovy';
328$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotografií je také spojeno s aktuálními klíčovými slovy';
329$lang['display photos linked to this tag'] = 'Ukázat pouze fotografie spojené s aktuálním klíčovým slovem';
330$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotografie vložené za posledních %d dnů';
331$lang['Piwigo Help'] = 'Nápověda Piwigo';
332$lang['Rank'] = 'Hodnotit';
333$lang['group by letters'] = 'Seskupit podle písmen';
334$lang['letters'] = 'písmena';
335$lang['show tag cloud'] = 'Zobrazit klíčová slova v bublině';
336$lang['cloud'] = 'bublina';
337$lang['Are you sure?'] = 'Jste si jistý?';
338$lang['delete this comment'] = 'vymazat tento komentář';
339$lang['Reset to default values'] = 'Obnovit výchozí hodnoty';
340$lang['delete all photos from your favorites'] = 'vymazat všechny obrázky z Vašich oblíbených';
341$lang['Sent by'] = 'Posláno';
342$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies jsou buď blokovány, nebo nejsou povoleny ve Vašem prohlížeči. Musíte povolit cookies, aby bylo možné se přihlásit.';
343$lang['edit this comment'] = 'upravit tento komentář';
344$lang['Edit a comment'] = 'Upravit komentář';
345$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Tento komentář vyžaduje kontrolu';
346$lang['Welcome'] = 'Vítejte';
347$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Vítejte ve Vaší Piwigo foto galerii!';
348$lang['... or browse your empty gallery'] = '... nebo prohlížejte Vaši prázdnou galerii';
349$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... nebo prosím zrušte tuto zprávu, program najde způsob sám';
350$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Vítejte %s, Vaše Piwigo foto galerie je prázdná!';
351$lang['I want to add photos'] = 'Chci přidat fotografie';
352$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Spravujte tento uživatelský komentář: %s';
353$lang['This author modified following comment:'] = 'Tento autor upravil následující komentář:';
354$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tento autor smazal komentář s identifikátorem %d';
355$lang['validate this comment'] = 'zkontrolovat tento komentář';
356$lang['%d Kb'] = '%d KB';
357$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
358$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html značky nejsou povoleny v loginu';
359?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.