source: trunk/language/cs_CZ/common.lang.php @ 5689

Last change on this file since 5689 was 5689, checked in by pab, 10 years ago

common.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ

File size: 22.9 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27// Langage informations
28$lang_info['language_name'] = 'Čeština';
29$lang_info['country'] = 'Česká Republika';
30$lang_info['charset'] = 'UTF-8';
31$lang_info['direction'] = 'ltr';
32$lang_info['code'] = 'cz';
33$lang_info['zero_plural'] = true;
34
35$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnoceno %d krát)';
36$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
37$lang['%d category updated'] = '%d kategorie aktualizována';
38$lang['%d categories updated'] = '%d kategorie aktualizovány';
39$lang['%d comment to validate'] = '%d komentář k validaci';
40$lang['%d comments to validate'] = '%d komentářů k validaci';
41$lang['%d new comment'] = '%d nový komentář';
42$lang['%d new comments'] = '%d nových komentářů';
43$lang['%d comment'] = '%d komentář';
44$lang['%d comments'] = '%d komentářů';
45$lang['%d hit'] = '%d zobrazení';
46$lang['%d hits'] = '%d zobrazení';
47$lang['%d new image'] = '%d nový objekt';
48$lang['%d new images'] = '%d nových objektů';
49$lang['%d new user'] = '%d nový uživatel';
50$lang['%d new users'] = '%d nových uživatelů';
51$lang['%d waiting element'] = '%d čekající objekt';
52$lang['%d waiting elements'] = '%d čekajících objektů';
53$lang['About'] = 'O galerii';
54$lang['All tags'] = 'Všechna klíčová slova';
55$lang['Any tag'] = 'Kterékoliv klíčové slovo';
56$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Alespoň jedno pravidlo ze seznamu musí být splněno.';
57$lang['At least one tag must match'] = 'Alespoň jedno klíčové slovo musí odpovídat';
58$lang['Author'] = 'Autor';
59$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
60$lang['Categories'] = 'Kategorie';
61$lang['Category'] = 'Kategorie';
62$lang['Close this window'] = 'Zavřít okno';
63$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletní RSS vlákno (fotografie, komentáře)';
64$lang['Confirm Password'] = 'Potvrdit heslo';
65$lang['Connection settings'] = 'Nastavení přihlašovacích údajů';
66$lang['Login'] = 'Přihlásit se';
67$lang['Contact webmaster'] = 'Kontaktovat administrátora';
68$lang['Create a new account'] = 'Vytvořit nový účet';
69$lang['Created on'] = 'Vytvořeno';
70$lang['Creation date'] = 'Datum vytvoření';
71$lang['Current password is wrong'] = 'Chybně zadané heslo';
72$lang['Dimensions'] = 'Rozměry';
73$lang['Display'] = 'Zobrazit';
74$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Všechna pravidla ze seznamu musí být splněna.';
75$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Chybí e-mailová adresa';
76$lang['Email address'] = 'E-mail';
77$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vyplňte svá osobní data';
78$lang['Error sending email'] = 'Chyba při odesílání zprávy';
79$lang['File name'] = 'Název souboru';
80$lang['File'] = 'Soubor';
81$lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
82$lang['Filter and display'] = 'Zobrazit podle filtru';
83$lang['Filter'] = 'Filtr';
84$lang['Forgot your password?'] = 'Zapomenuté heslo?';
85$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Procházet galerii jako host';
86$lang['Help'] = 'Nápověda';
87$lang['Identification'] = 'Identifikace';
88$lang['Image only RSS feed'] = 'RSS vlákno jen s fotografiemi';
89$lang['Keyword'] = 'Klíčové slovo';
90$lang['Links'] = 'Odkazy';
91$lang['Mail address'] = 'E-mailová adresa';
92$lang['N/A'] = 'nezadáno';
93$lang['New on %s'] = 'Nový na %s';
94$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Zadaná hesla se neshodují.';
95$lang['New password sent by email'] = 'Nové heslo bylo zasláno e-mailem';
96$lang['No email address'] = 'Bez e-mailové adresy';
97$lang['No classic user matches this email address'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel se zadanou e-mailovou adresou';
98$lang['Notification'] = 'RSS vlákno';
99$lang['Number of items'] = 'Počet položek';
100$lang['Original dimensions'] = 'Původní rozměry';
101$lang['Password forgotten'] = 'Zapomenuté heslo';
102$lang['Password'] = 'Heslo';
103$lang['Post date'] = 'Datum zveřejnění';
104$lang['Posted on'] = 'Odesláno';
105$lang['Profile'] = 'Profil';
106$lang['Quick connect'] = 'Rychlé přihlášení';
107$lang['RSS feed'] = 'RSS čtečka';
108$lang['Rate'] = 'Hodnocení';
109$lang['Register'] = 'Zaregistrovat se';
110$lang['Registration'] = 'Registrace';
111$lang['Related tags'] = 'Související klíčová slova';
112$lang['Reset'] = 'Vynulovat';
113$lang['Retrieve password'] = 'Obnovit heslo';
114$lang['Search rules'] = 'Podmínky pro vyhledávání';
115$lang['Search tags'] = 'Hledat podle klíčových slov';
116$lang['Search'] = 'Vyhledat';
117$lang['See available tags'] = 'Ukázat dostupná klíčová slova';
118$lang['Send new password'] = 'Poslat nové heslo';
119$lang['Since'] = 'Od';
120$lang['Sort by'] = 'Řadit podle';
121$lang['Sort order'] = 'Směr řazení';
122$lang['Tag'] = 'Klíčové slovo';
123$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na těchto stránkách : nové fotografie, aktualizované kategorie, komentáře. Použijte RSS čtečku';
125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna';
126$lang['User comments'] = 'Komentáře uživatelů';
127$lang['Username'] = 'Uživatelské jméno';
128$lang['Visits'] = 'Návštěv';
129$lang['Webmaster'] = 'Administrátor';
130$lang['Week %d'] = 'Týden %d';
131$lang['About Piwigo'] = 'O aplikaci PiWiGo';
132$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Nemáte oprávnění k přístupu na požadovanou stránku';
133$lang['add to caddie'] = 'Přidat do košíku';
134$lang['add this image to your favorites'] = 'Přidat tuto fotografii k oblíbeným';
135$lang['Administration'] = 'Administrace';
136$lang['Adviser mode enabled'] = 'Aktivován mód průvodce';
137$lang['all'] = 'vše';
138$lang['ascending'] = 'vzestupně';
139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s';
140$lang['Expand all categories'] = 'Rozbalit všechny kategorie';
141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vloženo po %s (%s)';
142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vloženo před %s (%s)';
143$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'vloženo mezi %s (%s) a %s (%s)';
144$lang['posted on %s'] = 'vloženo %s';
145$lang['Best rated'] = 'Nejlépe hodnocené';
146$lang['display best rated items'] = 'Zobrazit nejlépe hodnocené položky';
147$lang['caddie'] = 'Košík';
148$lang['Calendar'] = 'Kalendář';
149$lang['All'] = 'Vše';
150$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'Fotografie podle dnů, měsíc po měsíci';
151$lang['View'] = 'Zobrazit';
152$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Kalendář na měsíc';
153$lang['chronology_monthly_list'] = 'Seznam na měsíc';
154$lang['chronology_weekly_list'] = 'Týdenní seznam';
155$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Pokud neproběhlo automatické přesměrování, klikněte sem';
156$lang['comment date'] = 'Datum vložení komentáře';
157$lang['Comment'] = 'Komentář';
158$lang['Your comment has been registered'] = 'Váš komentář byl zaregistrován';
159$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Ochrana proti zahlcení : prosím počkejte chvíli před vložením nového komentáře';
160$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Váš komentář nebyl vložen, protože neprošel schválením';
161$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Váš komentář nebude zobrazen dokud jej neschválí administrátor.';
162$lang['This login is already used by another user'] = 'Přihlašovací jméno je již používáno jiným uživatelem';
163$lang['Comments'] = 'Komentáře';
164$lang['Add a comment'] = 'Vložit komentář';
165$lang['created after %s (%s)'] = 'vytvořeno po %s (%s)';
166$lang['created before %s (%s)'] = 'vytvořeno před %s (%s)';
167$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'vytvořeno mezi %s (%s) a %s (%s)';
168$lang['created on %s'] = 'vytvořeno %s';
169$lang['Customize'] = 'Upravit';
170$lang['Your Gallery Customization'] = 'Přizpůsobit galerii ';
171$lang['day'][0] = 'Neděle';
172$lang['day'][1] = 'Pondělí';
173$lang['day'][2] = 'Úterý';
174$lang['day'][3] = 'Středa';
175$lang['day'][4] = 'Čtvrtek';
176$lang['day'][5] = 'Pátek';
177$lang['day'][6] = 'Sobota';
178$lang['Default'] = 'Výchozí';
179$lang['delete this image from your favorites'] = 'Odstranit fotografii z oblíbených';
180$lang['Delete'] = 'Smazat';
181$lang['descending'] = 'sestupně';
182$lang['download'] = 'stáhnout';
183$lang['download this file'] = 'stáhnout tento soubor';
184$lang['edit'] = 'editovat';
185$lang['wrong date'] = 'Chybné datum';
186$lang['excluded'] = 'Vyjmuto z výběru';
187$lang['My favorites'] = 'Oblíbené';
188$lang['display my favorites pictures'] = 'Zobrazí Vaše oblíbené fotografie';
189$lang['Favorites'] = 'Oblíbené';
190$lang['First'] = 'První';
191$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galerie je uzamčena z důvodu administrace. Zkuste to prosím později.';
192$lang['Page generated in'] = 'Stránka vytvořena ';
193$lang['guest'] = 'host';
194$lang['Hello'] = 'Přihlášen jako';
195$lang['available for administrators only'] = 'Přístupné pouze adminitrátorům';
196$lang['shows images at the root of this category'] = 'Zobrazit fotografie v této kategorii';
197$lang['See last users comments'] = 'Zobrazit nejnovější komentáře uživatelů';
198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Přizpůsobit vzhled galerie';
199$lang['search'] = 'Hledat';
200$lang['Home'] = 'Úvodní stránka';
201$lang['Identification'] = 'Identifikace';
202$lang['in this category'] = 'v této kategorii';
203$lang['in %d sub-category'] = 'v %d pod-kategorii';
204$lang['in %d sub-categories'] = 'v %d pod-kategoriích';
205$lang['included'] = 'včetně';
206$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!';
207$lang['Language'] = 'Jazyk';
208$lang['last %d days'] = 'posledních %d dnů';
209$lang['Last'] = 'Poslední';
210$lang['Logout'] = 'Odhlásit se';
211$lang['E-mail address'] = 'E-mailová adresa';
212$lang['obligatory'] = 'povinné';
213$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maximální výška fotografií';
214$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximální výška musí být číslo vetší než 50';
215$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximální šířka fotografií';
216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50';
217$lang['display a calendar by creation date'] = 'zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
218$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobrazit všechny objekty v pod-kategoriích';
219$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení';
220$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení';
221$lang['month'][10] = 'Říjen';
222$lang['month'][11] = 'Listopad';
223$lang['month'][12] = 'Prosinec';
224$lang['month'][1] = 'Leden';
225$lang['month'][2] = 'Únor';
226$lang['month'][3] = 'Březen';
227$lang['month'][4] = 'Duben';
228$lang['month'][5] = 'Květen';
229$lang['month'][6] = 'Červen';
230$lang['month'][7] = 'Červenec';
231$lang['month'][8] = 'Srpen';
232$lang['month'][9] = 'Září';
233$lang['Most visited'] = 'Nejčastěji zobrazované';
234$lang['display most visited pictures'] = 'Nejčastěji zobrazované fotografie';
235$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Počet fotografií v řádku musí být číslo větší než 0.';
236$lang['Number of images per row'] = 'Počet fotografií v řádku';
237$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Počet řádků na stránce musí být číslo větší než 0.';
238$lang['Number of rows per page'] = 'Počet řádků na stránce';
239$lang['Unknown identifier'] = 'Neznámý identifikátor';
240$lang['New password'] = 'Nové heslo';
241$lang['Rate this picture'] = 'Ohodnotit tuto fotografii';
242$lang['Next'] = 'Následující';
243$lang['Home'] = 'Domů';
244$lang['no rate'] = 'bez hodnocení';
245$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Fotografie vložené během posledního %d dne.';
246$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Fotografie vložené během posledních %d dnů.';
247$lang['password updated'] = 'heslo aktualizováno';
248$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Aktuální interval musí být číslo větší než 0.';
249/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['picture'] = 'fotografie';
250$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Pro zobrazení ve vyšším rozlišení klikněte na fotografii';
251$lang['Show file metadata'] = 'Zobrazit metadata';
252$lang['Powered by'] = 'Publikováno pomocí aplikace';
253$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
254$lang['Previous'] = 'Předchozí';
255$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výběr';
256$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobrazit sadu fotografií podle náhodného výběru';
257$lang['Recent categories'] = 'Nové kategorie';
258$lang['display recently updated categories'] = 'Zobrazit nově přidané kategorie';
259$lang['Recent period'] = 'Doba, po kterou jsou fotografie zobrazeny jako nově přidané';
260$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie';
261$lang['display most recent pictures'] = 'Zobrazit nově přidané fotografie';
262$lang['Redirection...'] = 'Přesměrování...';
263$lang['Please, enter a login'] = 'Zadejte prosím přihlašovací údaje';
264$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'uživatelské jméno nesmí končit mezerou';
265$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'uživatelské jméno nesmí začínat mezerou';
266$lang['this login is already used'] = 'tyto přihlašovací údaje už jsou používány';
267$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-mail musí být ve formátu xxx@yyy.eee (například : novak@seznam.cz)';
268$lang['please enter your password again'] = 'prosím zadejte znovu heslo ';
269$lang['Auto login'] = 'Automatické přihlášení';
270$lang['remove this tag from the list'] = 'odstranit toto klíčové slovo ze seznamu';
271$lang['representative'] = 'Reprezentant';
272$lang['return to homepage'] = 'zpět na úvodní stranu';
273$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora';
274$lang['Search in Categories'] = 'Hledání v kategoriích';
275$lang['Search by Date'] = 'Hledat podle data přidání';
276$lang['Date'] = 'Od';
277$lang['End-Date'] = 'Do';
278$lang['Kind of date'] = 'Datum:';
279$lang['Search for words'] = 'Hledat slova';
280$lang['Search for all terms'] = 'Hledat uvedené výrazy ';
281$lang['Search for any terms'] = 'Hledat všechny výrazy';
282$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Neúplný dotaz. Nebyly zadány žádné podmínky pro vyhledávání.';
283$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhledávání';
284$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání';
285$lang['Search in subcategories'] = 'Hledat v podkategoriích';
286$lang['Search'] = 'Hledat';
287$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s';
288$lang['Contact'] = 'Kontakt';
289$lang['set as category representative'] = 'Nastavit kategorii jako reprezentativní';
290$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů';
291$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení';
292$lang['slideshow'] = 'automatické přehrávání';
293$lang['stop the slideshow'] = 'zastavit automatické přehrávání';
294$lang['Specials'] = 'Zobrazit';
295$lang['SQL queries in'] = 'SQL dotazů během';
296$lang['display only recently posted images'] = 'Zobrazí pouze nově vložené fotografie';
297$lang['return to the display of all images'] = 'návrat ke zobrazení všech fotografií';
298$lang['the beginning'] = 'začátku';
299$lang['Interface theme'] = 'Šablona vzhledu';
300$lang['Thumbnails'] = 'Náhledy';
301$lang['Menu'] = 'Další funkce';
302$lang['A comment on your site'] = 'komentář v Vašim stránkám';
303$lang['today'] = 'dnes';
304$lang['Update your rating'] = 'Aktualizovat hodnocení';
305$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
306$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'velikost fotografie na disku nesmí být větší než : ';
307$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'fotografie musí být ve formátu jpg, gif, nebo png';
308$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'výška fotografie nesmí být větší než : ';
309$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Volitelné (doporučeno) : přiřadit náhled k ';
310$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'šířka fotografie nesmí být větší než : ';
311$lang['Author'] = 'Autor (například "Pavel Novák")';
312$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'Nelze nahrát fotografii na server';
313$lang['the username must be given'] = 'Je nutné zadat uživatelské jméno';
314$lang['A picture\'s name already used'] = 'Fotografie s tímto názvem již existuje';
315$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Je nutné zvolit typ souboru fotografie';
316$lang['Name of the picture'] = 'Název fotografie';
317$lang['Upload a picture'] = 'Nahrát fotografii';
318$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = 'Fotografie byla úspěšně přidána, zobrazí se po schválení administrátorem';
319$lang['Upload a picture'] = 'Nahrát fotografii';
320$lang['useful when password forgotten'] = 'užitečné při zapomenutí hesla';
321$lang['Quick search'] = 'Rychlé hledání';
322$lang['Connected user: %s'] = 'Připojený uživatel: %s';
323$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
324$lang['Browser: %s'] = 'Prohlížeč: %s';
325$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s';
326$lang['Comment: %s'] = 'Komentář: %s';
327$lang['Comment by %s'] = 'Komentář od %s';
328$lang['User: %s'] = 'Uživatel: %s';
329$lang['Email: %s'] = 'E-mail: %s';
330$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s';
331$lang['Registration of %s'] = 'Registrace %s';
332$lang['Category: %s'] = 'Kategorie: %s';
333$lang['Picture name: %s'] = '*Název fotografie: %s';
334$lang['Creation date: %s'] = 'Datum vytvoření: %s';
335$lang['Waiting page: %s'] = 'Čekání na stránku: %s';
336$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Fotografie nahrána %s';
337
338$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Špatný stav pro uživatele "host", bude použit výchozí stav. Prosím informujte administrátora.';
339
340$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor nemůže použít tuto metodu.';
341$lang['a user use already this mail address'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána';
342$lang['Category results for'] = 'Výsledky pro kategorie';
343$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova';
344$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
345$lang['Play of slideshow'] = 'Spustit prezentaci';
346$lang['Pause of slideshow'] = 'Zastavit prezentaci';
347$lang['Repeat the slideshow'] = 'Opakovat prezentaci';
348$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Neopakovat prezentaci';
349$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Zpomalit';
350$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Zrychlit';
351$lang['Submit'] = 'Poslat';
352$lang['Yes'] = 'Ano';
353$lang['No'] = 'Ne';
354$lang['%d image'] = '%d fotografie';
355$lang['%d images'] = '%d fotografií';
356$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d fotografie je také spojena s aktuálními klíčovými slovy';
357$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d fotografií je také spojeno s aktuálními klíčovými slovy';
358$lang['See images linked to this tag only'] = 'Ukázat pouze fotografie spojené s aktuálním klíčovým slovem';
359$lang['images posted during the last %d days'] = 'fotografie vložené za posledních %d dnů';
360$lang['Choose an image'] = 'Vybrat fotografii';
361$lang['Piwigo Help'] = 'Nápověda Piwigo';
362$lang['Rank'] = 'Hodnotit';
363$lang['group by letters'] = 'seskupit podle písmen';
364$lang['letters'] = 'písmena';
365$lang['show tag cloud'] = 'zobrazit klíčová slova v bublině';
366$lang['cloud'] = 'bublina';
367// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
368
369$lang['Are you sure?'] = 'Jste si jistý?';
370$lang['delete this comment'] = 'vymazat tento komentář';
371
372// missing translations 2.1.0
373$lang['Reset to default values'] = 'Obnovit výchozí hodnoty';
374$lang['delete all images from your favorites'] = 'vymazat všechny obrázky z Vašich oblíbených';
375$lang['Sent by'] = 'Posláno';
376$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies jsou buď blokovány, nebo nejsou povoleny ve Vašem prohlížeči. Musíte povolit cookies, aby bylo možné se přihlásit.';
377$lang['Some info about this picture'] = 'Informace o této fotografii';
378$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Více informací o této fotografii (technické)';
379$lang['edit this comment'] = 'upravit tento komentář';
380$lang['Edit a comment'] = 'Upravit komentář';
381$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Tento komentář vyžaduje kontrolu';
382$lang['Welcome'] = 'Vítejte';
383$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Vítejte ve Vaší Piwigo foto galerii!';
384$lang['... or browse your empty gallery'] = '... nebo prohlížejte Vaši prázdnou galerii';
385$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... nebo prosím zrušte tuto zprávu, program najde způsob sám';
386$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Vítejte %s, Vaše Piwigo foto galerie je prázdná!';
387$lang['I want to add photos'] = 'Chci přidat fotografie';
388$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Spravujte tento uživatelský komentář: %s';
389$lang['This author modified following comment:'] = 'Tento autor upravil následující komentář:';
390$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tento autor smazal komentář s identifikátorem %d';
391$lang['validate this comment'] = 'zkontrolovat tento komentář';
392$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
393$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
394
395?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.