source: trunk/language/cs_CZ/help/photos_add_ftp.html @ 12025

Last change on this file since 12025 was 12025, checked in by plg, 9 years ago

merge r12024 from branch 2.2 to trunk

bug 2422 fixed: typo fixed in FTP help

File size: 4.5 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Rychlý návod</legend>
3
4<ol>
5  <li>Vytvořte kategorii (adresář) na Vašem počítači.</li> 
6
7  <li>Zkopírujte nějaké fotografije do tohoto adresáře, změňte jejich velikost pro zobrazení na web. <em>Varování</em>: názvy adresářů a souborů musí obsahovat pouze písmena, čísla, "-", "_" or ".". Žádné mezery nebo znaky s diakritikou.</li>
8
9  <li>Pomocí FTP, zkopírujte Váš adresář do adresáře "galleries" vaší instalace  Piwigo.</li>
10
11  <li>Přihlašte se do Vaší Piwigo galerie a přejděte na <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Nástroje &raquo; Náhledy</span> abyste vytvořili chybějící náhledy.</li>
12
13  <li>Jděte na <span class="pwgScreen">Adminstrace</span> a stiskněte velké tlačítko Rychlá místní synchronizace.</li>
14</ol>
15
16Gratulujeme! Právě jste vytvořili vaší první galerii fotografií ve Vaší Piwigo galerii.
17</fieldset>
18
19<fieldset>
20  <legend>Organizace souboru a adresářů</legend>
21
22<ul>
23
24  <li>
25
26    <p>Adresáře kategorií jsou v Piwigo adresáři
27    "galleries". tady je ukázka malé adresářové struktury Piwigo (která ale využívá hodně vlastností Piwigo):</p>
28
29    <pre>
30.
31|-- admin
32|-- doc
33|-- galleries
34|   |-- kategorie-1
35|   |   |-- kategorie-1.1
36|   |   |   |-- kategorie-1.1.1
37|   |   |   |   |-- kategorie-1.1.1.1
38|   |   |   |   |   |-- pwg_high
39|   |   |   |   |   |   +-- svatba.jpg
40|   |   |   |   |   |-- thumbnail
41|   |   |   |   |   |   +-- TN-svatba.jpg
42|   |   |   |   |   +-- svatba.jpg
43|   |   |   |   +-- kategorie-1.1.1.2
44|   |   |   +-- kategorie-1.1.2
45|   |   |-- kategorie-1.2
46|   |   |   |-- slon.jpg
47|   |   |   +-- thumbnail
48|   |   |       +-- TN-slon.jpg
49|   |   +-- kategorie-1.3
50|   +-- kategorie-2
51|       |-- selatko.gif
52|       |-- pwg_representative
53|       |   +-- video.jpg
54|       |-- thumbnail
55|       |   +-- TN-selatko.jpg
56|       +-- video.avi
57|-- include
58|-- install
59|-- language
60|-- template
61+-- tool</pre>
62
63  </li>
64
65  <li>Kromě adreářů pojmenovaných "thumbnail", "pwg_high" nebo "pwg_representative" (čtěte vysvětlení níže), každý adresář v "galleries" vytvoří kategorii. Není zde omezení hloubky adresářů.</li>
66
67  <li>Každý element kategorie je reprezentován souborem. Soubor může být elementem Piwigo pokud jeho přípona odpovídá parametru konfigurace <code>file_ext</code>
68  (viz. soubor <span
69  class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Soubor může být obrázek (fotografie) pokud jeho přípona je uvedena v parametru <code>picture_ext</code>.</li>
70
71  <li>Obrázky musí mít přiřazen náhled (viz. sekce o náhledech níže)</li>
72
73  <li>Obrázky mohou mít přiřazenu verzi ve vysoké kvalitě. Jako například svatba.jpg v příkladu výše. Verze ve vysoké kvalitě nemá, na rozdíl od náhledu, žádný prefix v názvu.</li>
74
75  <li>Elementy které nejsou obrázky (video, zvuky, textové sobubory, cokoli chcete...) mají jako výchozí náhled ikonu, které odpovídá jejich příponě. Volitelně můžete přiřadit náhled a reprezentativní soubor (viz. video.avi v příkladu výše).</li>
76
77  <li><em>Varování</em>: názvy adresářů a souborů musí obsahovat pouze písmena, čísla, "-", "_" or ".". Žádné mezery nebo znaky s diakritikou.</li>
78
79  <li>Když jsou elementy, obrázky, náhledy a reprezentativní soubory umístěny v adresářové struktuře přejděte na: <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo;
80  Synchronizace</span></li>
81
82</ul>
83</fieldset>
84
85<fieldset>
86  <legend>Náhledy</legend>
87<ul>
88
89  <li>Všechny obrázky (fotografie) musí mít přiřazen náhled.</li>
90
91  <li>Náhledy jsou umístěny v podadresáři "thumbnail", který je v adresáři kategorie. Náhled má stejný název jako jemu odpovídající obrázek, s prefixem podle konfiguračního parametru <code>prefix_thumbnail</code> (viz. <span class="filename">include/config.inc.php</span>).</li>
92
93  <li>Náhled nemusí mít nutně stejnou příponu jako jemu odpovídající obrázek (například ".jpg" obrázek může mít náhled s ".GIF" příponou).</li>
94
95  <li>Doporučujeme použít externí aplikaci protvorbu náhledů.</li>
96
97  <li>Vytvářená náhledů pomocí Piwigo může vést ke špatné kvalitě vytvořených náhledů, protože ta závisí na zdrojích serveru (a toto může být na sdílených serverech (webhosting) problém).
98
99  <li>Pokud budete přesto vytvářet náhledy pomocí Piwigo na serveru, tak musíte povolit přístup pro zápis pro všechny v adresáři "galleries" a všech podadresářích.</li>
100
101</ul>
102</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.