source: trunk/language/da_DK/about.html @ 6141

Last change on this file since 6141 was 6141, checked in by ddtddt, 11 years ago

[trunk] update DK thanks to Nile

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 510 bytes
Line 
1<p>Dette foto-galleri er baseret på Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo er et foto galleri til webbrug, bygget af en aktiv gruppe af brugere og udviklere. Udvidelser gør at det er let at peronliggøre Piwigo. Piwigo er gratis og opensource.</p>
4
5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Besøg Piwigos website</a></p>
6
7<p>Udgivelsen af den danske  piwigo er vedligeholdt af (alfabetisk orden):
8        <ul>
9                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=4888">nile</a></li>
10        </ul>
11           .... tak til dem</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.