source: trunk/language/da_DK/help/cat_modify.html @ 15177

Last change on this file since 15177 was 15177, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update da_DK, thanks to : thomas1956

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.5 KB
Line 
1<h2>Rediger kategori</h2>
2
3<h3>Information</h3>
4
5<ul>
6 <li><strong>navn</strong>: omd&oslash;be kategori (en virtuel omd&oslash;be i tilf&aelig;lde af af en fysisk kategori).</li>
7 <li><strong>beskrivelse </strong>: kort tekst giver en generel id&eacute; om indholdet, denne tekst vil blive vist nederst p&aring; miniaturerbillede siden.</li>
8</Ul>
9
10<h3>Flyt</h3>
11
12<p>Hvis kategorien er virtuel, kan du flytte den. Flytning af en kategori betyder
13&aelig;ndre dens overordnede kategori.</p>
14
15<h3>Valg mulighedder</h3>
16
17<ul>
18 <li><strong>Adgangstype</strong>: Tilladelses styring. Hvis du laver en kategori privat, vil alle dens underordnede kategorier blive private. Hvis du laver en kategori offentlig, vil alle dens overordenede kategorier bliver offentlige.</li>
19 <li><strong>L&aring;s</strong>: Kategorien og dens underkategorier vil v&aelig;re midlertidig deaktiveret for vedligeholdelse.</li>
20 <li><strong>kommentarer</strong>: Tillad brugere at kommentere billeder i denne kategori.</li>
21</Ul>
22
23<p>Du kan ogs&aring; administrere disse valg muligheder i "Egenskaber" p&aring; styringsoversigt sk&aelig;rmen
24(sk&aelig;rme
25<span class="pwgScreen">Kommentarer</span>,
26<span class="pwgScreen">l&aring;s</span>,
27<span class="pwgScreen">Offentlig /Privat</span>,
28<span class="pwgScreen">repr&aelig;sentant</span> f&aring;s fra
29<span class="pwgScreen">Administration &raquo; &raquo;Kategorier&raquo; &raquo; Egenskaber</span>). </p>
30
31<h3>Sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge</h3>
32
33<p>Brug standard billede sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lgen.</p>
34
35<p>Angiv, om denne sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge vil g&aelig;lde for underkategorier ogs&aring;.</p>
36
37<p>V&aelig;lg specifik sorteringskriterie, der skal bruges med denne kategori.</p>
38
39<ul>
40<li><strong>Oprettelsesdato</strong>: Foto optagelsesdato</li>
41<li><strong>Indl&aelig;g dato</strong>: Synkronisering dato</li>
42<li><strong>Gennemsnitlig karakter (*)</strong>: Gennemsnitlig karakter kan &aelig;ndres ved bes&oslash;gendes bed&oslash;mmelser</li>
43<li><strong>Mest bes&oslash;gte (*)</strong>: Det aktuelle bes&oslash;g kan &aelig;ndre r&aelig;kkef&oslash;lgen af den mest bes&oslash;gte</li>
44<li><strong>Filnavn</strong>: Navn givet i informations feltet</li>
45<li><strong>Id</strong>: Intern Id (seneste kategorier har en h&oslash;jere id end tidligere)</li>
46</Ul>
47
48<p>(*)</strong>Advarsel: S&oslash;rg for at teste sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lgen selv, da de kan give uventede resultater</p>
49
50
51<h3>repr&aelig;sentanten</h3>
52
53<p>Kategori repr&aelig;sentant er miniaturebilledet der vises p&aring; hovedsiden (<span class="pwgScreen"> category.php </span>) til at repr&aelig;sentere
54kategorien, n&aring;r det kun indeholder underkategorier og ingen direkte foto (ligesom roden album). </p>
55foto af en kategori:</p>
56
57<ul>
58  <li><span class="pwgScreen">Foto side</span> : en af de actions knapper kan du indstille til at s&aelig;tte det aktuelle billede som repr&aelig;sentant for viste kategori. Denne knap er kun tilg&aelig;ngelig for administratorer.</Li>
59  <li><span class="pwgScreen">&aelig;ndre informationer om et foto</span> i administration. Denne sk&aelig;rm kan n&aring;s fra <span class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch ledelse</span> i <em>enheds tilstand</em> .Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for detaljer.</li>
60  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Kategorier  &raquo; Egenskaber,  Repr&aelig;sentant</span>. Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for yderligere oplysninger. </Li>
61  <li><span class="pwgScreen">Rediger kategori</span> (den nuv&aelig;rende sk&aelig;rmen).</li>
62</Ul>
63
64<p>Valget af en repr&aelig;sentativ afh&aelig;nger af <code>allow_random_representative</code>-konfigurations parameter (se <span class="filnavn">inkludere /config_default.inc.php</span>).</p>
65
66<p>I standardtilstand (<code>allow_random_representative</code> sat til falsk),
67hver kategori indeholder mindst &eacute;t element er repr&aelig;senteret ved et fast
68element. N&aring;r de er indstillet (ved kategori oprettelse), &aelig;ndres repr&aelig;sentanten kun
69n&aring;r en administrator beder om det. Hvis repr&aelig;sentanten ikke er hensigtsm&aelig;ssigt,
70kan du bede om at <strong>Finde en ny tilf&aelig;ldig repr&aelig;sentant</strong>.</p>
71
72<p>Hvis <code>allow_random_representative</code>-konfigurations parameteren er
73sat til sand, kan en kategori, der indeholder billeder have ingen fast
74repr&aelig;sentanten. Bare brug <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</P>
75
76<p>Hvis kategorien kun indeholder underkategorier og ingen foto, kan det alligevel v&aelig;re repr&aelig;senteret af nogle elementer takket v&aelig;re <span class="pwgScreen">&AElig;ndre informationer om et foto</span> sk&aelig;rmen.
77Den eneste mulighed p&aring; den aktuelle sk&aelig;rm er <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</p>
78
79<h3> Link alle kategori billeder til en ny kategori </h3>
80
81<ul>
82
83<li><strong>Virtual kategori navn</strong>: Navnet p&aring; den nye kategori, der skal oprettes,
84alle billeder fra denne kategori vil blive knyttet til den nye.</li>
85
86<li><strong>Hoved kategori</strong>: Hvor den nye kategori vil v&aelig;re, lad st&aring; tomt for at skabe den ved roden.</li>
87
88</Ul>
89
90<h3>Link alle kategori billeder til eksisterende kategori</h3>
91
92<ul>
93
94<li><strong>Kategorier</strong>: V&aelig;lg destinationen kategori</li>.
95
96</Ul>
97
98<h3>Send en informations-mail til gruppens medlemmer</h3>
99
100<ul>
101
102<li><strong>Group</strong>: modtagere gruppe</li>
103
104<li><strong>Mail indhold</strong>: Fritekst at sende til dem</li>
105
106</Ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.