source: trunk/language/da_DK/help/group_list.html @ 14786

Last change on this file since 14786 was 14786, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[trunk_help] Update da_DK, thanks to : Egorip

  • Property svn:executable set to *
File size: 786 bytes
Line 
1<h2>Grupper liste</h2>
2
3<p>Dette er stedet hvor du h&aring;ndtere grupper.</p>
4
5<h3>Tilf&oslash;jelse af en gruppe</h3>
6
7<p>Administrator kan tilf&oslash;je grupper.</p>
8
9<h3>Grupper liste</h3>
10
11<p>For hver gruppe f&oslash;lgende tiltag kan anvendes:</p>
12
13<ul>
14<li>g&aring; til brugeradministration (Admin &raquo Brugere &raquo Administrer)</li>
15<li>g&aring; til tilladelses administration sk&aelig;rmen for at give eller n&aelig;gte adgang til private album.</li>
16<li>slette gruppen (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li>
17<li>Skift status "standard" (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li>
18</ul>
19
20<h3> Standard grupper </h3>
21<p>Standard grupper er grupper, der automatisk er forbundet med hver ny bruger ved registrering eller oprettelse af en administrator.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.