source: trunk/language/da_DK/help/help_groups.html @ 15846

Last change on this file since 15846 was 15846, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update da_DK, thanks to : Egorip

  • Property svn:executable set to *
File size: 572 bytes
Line 
1<p>Grupper er en praktisk måde at indstille tilladelser for en liste over brugere.</p>
2
3<p>Opret grupper i
4<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Brugere &raquo; Grupper</span>
5og associerede brugere til denne gruppe i
6<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Brugere &raquo; Administrer</span>.</P>
7
8<p>En bruger kan tilhøre flere grupper. Autorisation går forud for
9forbud: Hvis brugeren "Jack" tilhører grupperne "familie" og "venner", og
10at kun gruppen "familie" kan se album "Jul 2010" album så vil
11"Jack" være i stand til at se "Jul 2010".</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.