source: trunk/language/et_EE/about.html @ 16768

Last change on this file since 16768 was 16768, checked in by ddtddt, 8 years ago

[trunk] - language - update et_EE - Estonian - Thanks to kristian - feature:2676

File size: 651 bytes
Line 
1<p>See fotogallerii kasutab Piwigot.</p>
2
3<p>Piwigo on lihtne fotogalleriirakendus veebile, mida ehitab ja peab üleval üks tore kasutajate ja arendajate kogukond. Laienduste süsteem teeb Piwigo lihtsalt kohandatavaks. Pealekauba on Piwigo tasuta ja vaba tarkvara.</p>
4
5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Külasta Piwigo veebilehekülge</a></p>
6
7<p> Eestikeelset tõlget peavad üleval (tähestikulises järjekorras):
8        <ul>
9                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=15140">daddo</a></li>
10                <li>Jolly</li>
11                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=16978"> kristian</a></li>
12        </ul>
13Tänusõnad tõlkijatele! </P> 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.