source: trunk/language/hr_HR/about.html @ 6137

Last change on this file since 6137 was 6137, checked in by nanticpwg, 10 years ago
  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 472 bytes
Line 
1  <p>Ova galerija slika koristi Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo je sustav za izradu web galerija slika, stvaran aktivnom zajednicom
4korisnika i programera. Proširenja čine Piwigo lako prilagodljivim. Piwigo je besplatan i opensource.</p>
5
6<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Posjetite Piwigo web mjesto</a></p>
7
8Hrvatski prijevod Piwigo-a održavaju (abecedno složeni):
9
10           nantic <http://piwigo.org/forum/profile.php?id=2561>
11
12
13          .... zahvaljujemo
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.