source: trunk/language/hu_HU/help/photos_add_ftp.html @ 12025

Last change on this file since 12025 was 12025, checked in by plg, 9 years ago

merge r12024 from branch 2.2 to trunk

bug 2422 fixed: typo fixed in FTP help

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 4.7 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Kezdő lépések</legend>
3
4<ol>
5  <li>Hozz létre egy könyvtárat a számítógépen.</li>
6   
7  <li>Másolj be néhány képet a könyvtárba, a Weben engedélyezett méret figyelembe vételével. <em>Figyelem</em>: A fájl és mappa neve is csak betűket és számokat tartalmazhat az angol abc szerint, valamint a következő speciális karaktereket: "-", "_" vagy ".". Tilos szóközt (SPACE) valamint egyéb különleges karaktereket használni.</li>
8 
9  <li>Másold fel FTP program segítségével a "galeries" mappába az így létrehozott mappádat.</li>
10 
11  <li>Lépj be a galériába és menj az <span class="pwgScreen">Adminisztráció &raquo; Eszköszök &raquo; Bélyegképek</span> oldalra, hogy létrehozd a hiányzó bélyegképeket.</li>
12 
13  <li>Menj vissza az <span class="pwgScreen">Adminisztráció</span> menübe és kattints a "Szinkronizálás" gombra.</li>
14</ol>
15
16Gratulálunk, ezzel létrehoztad az első album képtárat.
17
18</fieldset>
19
20<fieldset>
21  <legend>Könyvtárak és fájlok szervezése</legend>
22
23<ul>
24
25  <li>
26
27    <p>A mappák és albumok listája a Piwigo "galeries" könyvtárban.
28    Itt következik a könyvtárfa egy kis galériáról, (de számos funkcióval): </p>
29 
30<pre>
31.
32|-- admin
33|-- doc
34|-- galleries
35|   |-- category-1
36|   |   |-- category-1.1
37|   |   |   |-- category-1.1.1
38|   |   |   |   |-- category-1.1.1.1
39|   |   |   |   |   |-- pwg_high
40|   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
41|   |   |   |   |   |-- thumbnail
42|   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg
43|   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
44|   |   |   |   +-- category-1.1.1.2
45|   |   |   +-- category-1.1.2
46|   |   |-- category-1.2
47|   |   |   |-- pookie.jpg
48|   |   |   +-- thumbnail
49|   |   |       +-- TN-pookie.jpg
50|   |   +-- category-1.3
51|   +-- category-2
52|       |-- piglet.gif
53|       |-- pwg_representative
54|       |   +-- video.jpg
55|       |-- thumbnail
56|       |   +-- TN-piglet.jpg
57|       +-- video.avi
58|-- include
59|-- install
60|-- language
61|-- template
62+-- tool</pre>
63
64  </li>
65 
66<li>Minden új alkönyvtár a "galeries" könyvtárban létrehoz egy új albumot, kivételek a "thumbnail", "pwg_high" és "pwg_representative" (a magyarázatot lásd alább). A könyvtárak mélysége nincs korlátozva.
67    A fenti példában a Kategorie-1.1.1.1 könyvtár 4 mélység szintű.</li>
68
69  <li>Alapvetően, egy elemet egy fájl határoz meg. Egy fájl Piwigo elem lehet, ha kiterjesztése a <code>file_ext</code> 
70  konfigurációs paraméterek lehetőségei között van (lásd <span class="filename">include/config_default.inc.php</span> fájl).
71  Egy fájl kép lehet, ha kiterjesztése a <code>picture_ext</code> konfigurációs paraméterek lehetőségei között van.</li>
72
73  <li>Minden képhez tartoznia kell egy bélyegképnek (lásd lejjebb a
74  bélyegképek szakaszban).</li>
75
76  <li>Képnek egy megfelelő felbontású, jó minőségű képet ajánlott választani (lásd a fenti példában a
77  wedding.jpg fájlt). Az eredeti kép fájlneve ne tartalmazzon előtagot.</li>
78
79  <li>Amennyiben a feltöltött elem nem képfájl, (video, hang, szöveges fájl, vagy egyéb...)
80  alapértelmezés szerint a fájl kiterjesztéséhez illeszkedő ikon jelenik meg.
81  Az ilyen fájlokhoz hozzárendelhető egy bélyegkép fájl (lásd a fenti példában a video.avi fájlt).</li>
82
83  <li><em>Figyelem</em>: a könyvtárak és fájlok nevei csak betűket és számokat,
84  valamint a következő karaktereket tartalmazhatják: "-", "_" vagy ".".
85  Nem lehet üres hely és soremelés karakter.</li>
86
87  <li>A bélyegképek és album képviselők helyükre tételének útvonala: <span class="pwgScreen">Adminisztráció &raquo; Eszközök &raquo;
88  Szinkronizálás</span></li>
89
90</ul>
91
92</fieldset>
93<fieldset>
94  <legend>Bélyegképek</legend>
95<ul>
96
97  <li>Minden képnek rendelkeznie kell egy hozzá tartozó bélyegképpel.</li>
98
99  <li>A bélyegképek az album könyvtár "thumbnail" alkönyvtárában kerülnek eltárolásra.
100   A bélyegkép neve megegyezik a kép fájlnevével, egy a konfigurációs paraméterekben <code>prefix_thumbnail</code> megadott előtaggal kiegészítve (lásd <span class="filename">include/config.inc.php</span>).</li>
101
102  <li>A kép és a hozzárendelt bélyegkép kiterjesztése eltérő lehet (például egy ".GIF" kiterjesztésű képhez tartozhat ".jpg" kiterjesztésű bélyegkép).</li>
103
104  <li><em>Javaslat</em>: külső modul használata a bélyegképek létrehozásához.</li>
105
106  <li>Használhatod, bár nem ajánlott (kép minőség, web szerver erőforrásainak terhelése): <span
107  class="pwgScreen">Adminisztráció &raquo; Eszközök &raquo; Bélyegképek</span> oldalon a bélyegképek létrehozását.</li>
108
109  <li>Adj írási jogot az összes album könyvtárnak.</li>
110
111</ul>
112</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.