source: trunk/language/hu_HU/help/photos_add_ftp.html @ 5526

Last change on this file since 5526 was 5526, checked in by plg, 10 years ago

i18n: apply help.html dispatch to all languages having the help.html filled for 2.0

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 3.9 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Kezdő lépések</legend>
3
4<ol>
5  <li>Hozz létre egy könyvtárat a számítógépen.</li> 
6  <li>Másolj be néhány képet a könyvtárba, a Weben engedélyezett méret figyelembe vételével. <em>Figyelem</em>: A fájl és mappa neve is csak betűket és számokat tartalmazhat az angol abc szerint, valamint a következő speciális karaktereket: "-", "_" vagy ".". Tilos szóközt (SPACE) valamint egyéb különleges karaktereket használni.</li>
7  <li>Másold fel FTP program segítségével a "galeries" mappába az így létrehozott mappádat.</li>
8  <li>Lépj be a galériába és menj az <span class="pwgScreen">Adminisztráció &raquo; Képek &raquo; Bélyegképek</span> oldalra, hogy létrehozd a hiányzó bélyegképeket.</li>
9  <li>Menj vissza az <span class="pwgScreen">Adminisztráció</span> menübe és kattints a szinkronizálás gombra.</li>
10</ol>
11
12Gratulálunk, ezzel létrehoztad az első kategória képtárat.
13
14</fieldset>
15<fieldset>
16  <legend>Könyvtárak és fájlok szervezése</legend>
17
18<ul>
19
20  <li>
21
22    <p>A mappák és kategóriák listája a "galeries" könyvtárban
23Itt következik a könyvtárfa egy kis galériáról,
24(de számos funkcióval): </p>
25 
26<pre>
27.
28| - Admin
29| - Doc
30| - Galleries
31| | - Kategorie-1
32| | | - Kategorie-1.1
33| | | | - Kategorie-1.1.1
34| | | | | - Kategorie-1.1.1.1
35| | | | | | - Pwg_high
36| | | | | | + - Mariage.jpg
37| | | | | | - Thumbnail
38| | | | | | + - TN-mariage.jpg
39| | | | | + - Mariage.jpg
40| | | | + - Kategorie-1.1.1.2
41| | | + - Kategorie-1.1.2
42| | | - Kategorie-1.2
43| | | | - Pookie.jpg
44| | | + - Thumbnail
45| | | + - TN-pookie.jpg
46| | + - Kategorie-1.3
47| + - Kategorie-2
48| | - Porcinet.gif
49| | - Pwg_representative
50| | + - Video.jpg
51| | - Thumbnail
52| | + - TN-porcinet.jpg
53| + - Video.avi
54| - Include
55| - Install
56| - Language
57| - Template
58+ - Tool</pre>
59
60  </li>
61 
62<li>Minden új alkönyvtár a "galeries" könyvtárban létrehoz egy új kategóriát. A könyvtárak mélysége nincs korlátozva.
63    A fenti példában a Kategorie-1.1.1.1 könyvtár 4. mélység szintű.</li>
64
65  <li>Basically, an element is represented by a file. A file can be a
66  Piwigo element if its extenstion is among <code>file_ext</code>
67  configuration parameter possibilities (see <span
68  class="filename">include/config_default.inc.php</span> file). A file can
69  be a picture if its extension is among <code>picture_ext</code>
70  configuration parameter possibilities.</li>
71
72  <li>Picture elements must have an associated thumbnail (see section below
73  about thumbnails)</li>
74
75  <li>Picture elements can have a high quality file associated. As for
76  wedding.jpg in the example above. No prefix on the high quality picture.</li>
77
78  <li>Non picture elements (video, sounds, file texts, what you want...) are
79  by default represented by an icon corresponding to the filename
80  extension. Optionaly, you can associate a thumbnail and a representative
81  file (see video.avi in the example above).</li>
82
83  <li><em>Warning</em>: the name of directories and files must contain only letters, figures, "-", "_" or ".". No blank space, no accentuated characters.</li>
84
85  <li>Once files, thumbnails and representatives are correctly placed in the
86  directories, go to : <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Categories &raquo;
87  Synchronize</span></li>
88
89</ul>
90
91</fieldset>
92<fieldset>
93  <legend>Thumbnails</legend>
94<ul>
95
96  <li>Each photo must have its thumbnail.</li>
97
98  <li>Thumbnails are stored in the sub-directory "thumbnail" of the category
99  directory. The thumbnail has the same filename as the corresponding photo, with <em>TN-</em> as prefix.</li>
100
101  <li><em>Advise</em>: use an external module for thumbnails creation.</li>
102
103  <li>Even if it is not recommended (image quality, web server resource load), you can use <span
104  class="pwgScreen">Administration &raquo; Pictures &raquo; Thumbnails</span> page to create thumbnails.</li>
105
106  <li>Give write access on all category directories.</li>
107
108</ul>
109</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.