source: trunk/language/lt_LT/common.lang.php @ 22054

Last change on this file since 22054 was 22054, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[trunk_public] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File size: 32.9 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23/*
24Language Name: Lietuviu [LT]
25Version: 2.5.0
26Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=648
27Author: Piwigo team
28Author URI: http://piwigo.org
29*/
30
31$lang_info['language_name'] = 'Lietuvių';
32$lang_info['country'] = 'Lietuva';
33$lang_info['direction'] = 'ltr';
34$lang_info['code'] = 'lt';
35$lang_info['zero_plural'] = true;
36
37
38$lang['%d album updated'] = '%d albumas atnaujintas';
39$lang['%d albums updated'] = '%d albumai atnaujinti';
40$lang['%d comment to validate'] = '%d patvirtinti komentarą';
41$lang['%d comment'] = '%d komentuoti';
42$lang['%d comments to validate'] = '%d patvirtinti komentarus';
43$lang['%d comments'] = '%d komentarai(-ų)';
44$lang['%d hit'] = '%d paspaudimas';
45$lang['%d hits'] = '%d paspaudimai';
46$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
47$lang['%d new comment'] = '%d naujas komentaras';
48$lang['%d new comments'] = '%d nauji komentarai';
49$lang['%d new photo'] = '%d nauja nuotrauka';
50$lang['%d new photos'] = '%d naujos nuotraukos';
51$lang['%d new user'] = '%d naujas narys';
52$lang['%d new users'] = '%d nauji nariai';
53$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d nuotrauka taip pat yra susijusi su dabartinėmis žymomis';
54$lang['%d photo'] = '%d nuotrauka';
55$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d nuotraukos taip pat siejamos su dabartinėmis žymomis';
56$lang['%d photos'] = '%d nuotraukos(-ų)';
57$lang['%d rates'] = '%d reitingai';
58$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) šiam komentarui reikia patvirtinimo';
59$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieškoti tuščios galerijos';
60$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti šį pranešimą, aš rasiu pats';
61$lang['A comment on your site'] = 'Komenentaras svetainėje';
62$lang['About Piwigo'] = 'Apie Piwigo';
63$lang['About'] = 'Apie';
64$lang['All tags'] = 'Visos žymos';
65$lang['Any tag'] = 'Betkokia žyma';
66$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Bent vienas iš išvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.';
67$lang['At least one tag must match'] = "Turi atitikti bent vien&#260; &#382;ym&#281;";
68$lang['Author'] = "Autorius";
69$lang['Average rate'] = "Reiting&#371; vidurkis";
70$lang['Categories'] = "Kategorijos";
71$lang['Category'] = "Kategorija";
72$lang['Close this window'] = 'Uždaryti šitą langą';
73$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Baigta RSS feed (nuotraukos, komentarai)";
74$lang['Confirm Password'] = 'Pakartokite slaptažodį';
75$lang['Connection settings'] = "Prisijungimo nustatymai";
76$lang['Login'] = "Prisijungti";
77$lang['Contact webmaster'] = "Susisiekti su administratoriumi";
78$lang['Create a new account'] = 'Sukurti naują paskyrą';
79$lang['Created on'] = "Sukurta";
80$lang['Creation date'] = 'Sukūrimo data';
81$lang['Current password is wrong'] = 'Blogas slaptažodis';
82$lang['Dimensions'] = "Matmenys";
83$lang['Display'] = "Parodyti";
84$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Kiekvienas pateiktas kriterijus turi būti patenkintas.';
85$lang['Email address'] = 'Elektroninio pašto adresas';
86$lang['Enter your personnal informations'] = 'Įveskite savo asmeninius duomenis';
87$lang['Error sending email'] = 'Klaida siunčiant laišką nurodytu elektroninio pašto adresu';
88$lang['File name'] = "Failo vardas";
89$lang['File'] = "Failas";
90$lang['Filesize'] = "Failo dydis";
91$lang['Filter and display'] = 'Filtruoti ir rodyti';
92$lang['Filter'] = "Filtras";
93$lang['Forgot your password?'] = 'Pamiršote slaptažodį ?';
94$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Naršyti galerijoje kaip svečias';
95$lang['Help'] = "Pagalba";
96$lang['Identification'] = "Identifikacija";
97$lang['Image only RSS feed'] = "Nuotraukos tik RSS feed";
98$lang['Keyword'] = 'Raktažodis';
99$lang['Links'] = "Nuorodos";
100$lang['Mail address'] = "Elektroninio pa&#352;to adresas";
101$lang['N/A'] = "N/A";
102$lang['New on %s'] = "Naujas %s";
103$lang['New password confirmation does not correspond'] = "Naujo slapta&#382;od&#382;io patvirtinimas nesutampa";
104$lang['New password sent by email'] = "Naujas spalta&#382;odis i&#353;si&#371;stas &#303; elektronin&#303; pa&#353;t&#261;";
105$lang['No email address'] = "N&#279;ra elektroninio pa&#353;to adreso";
106$lang['No classic user matches this email address'] = "Netinkamas elektroninio pa&#352;to adresas";
107$lang['Notification'] = 'Pranešimas';
108$lang['Number of items'] = 'Vienetų skaičius';
109$lang['Original dimensions'] = 'Orginalūs matmenys';
110$lang['Password forgotten'] = 'Pamiršote slaptažodį';
111$lang['Password'] = 'Slaptažodis';
112$lang['Post date'] = "Publikavimo data";
113$lang['Posted on'] = "Paskelbta";
114$lang['Profile'] = "Prifilis";
115$lang['Quick connect'] = "Greitas prisijungimas";
116$lang['RSS feed'] = 'RSS srautas';
117$lang['Rate'] = "&#303;vertinti";
118$lang['Register'] = "Registruotis";
119$lang['Registration'] = "Registracija";
120$lang['Related tags'] = 'Susijusios žymos';
121$lang['Reset'] = 'Atstatyti';
122$lang['Retrieve password'] = 'Atkurti slaptažodį';
123$lang['Search rules'] = 'Ieškoti kriterijų';
124$lang['Search tags'] = 'Ieškoti žymų';
125$lang['Search'] = 'Ieškoti';
126$lang['See available tags'] = "&#382;i&#363;r&#279;ti naujas &#382;ymas";
127$lang['Send new password'] = "Si&#371;sti nauja slapta&#382;od&#303;";
128$lang['Since'] = "Nuo";
129$lang['Sort by'] = 'Rūšiavimas pagal';
130$lang['Sort order'] = 'Rūšiavimo tvarka';
131$lang['Tag'] = 'Žyma';
132$lang['Tags'] = 'Žymos';
133$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = "The RSS feed teikia prane&#352;imus apie naujus ivykius i&#352; &#352;ios svetaines: naujas nuotraukos, atnaujintas kategorijas, naujus komentarus. Turi buti naudojami su RSS skaitytuvu.";
134$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nežinomas identifikatorius';
135$lang['User comments'] = "Nario komentarai";
136$lang['Username'] = "Prisijungimo vardas";
137$lang['Visits'] = 'Apsilankymų';
138$lang['Webmaster'] = "Moderatorius";
139$lang['Week %d'] = 'Savaičių %d';
140$lang['About Piwigo'] = "Apie Piwigo";
141$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Jūs neturite leidomo pasiekti norimą puslapį';
142$lang['add to caddie'] = "D&#279;ti &#303; krep&#352;el&#303;";
143$lang['add this image to your favorites'] = "&#303;traukti &#352;i&#260; nuotrauk&#260; &#303; m&#279;gstamiausias";
144$lang['Administration'] = "Administracija";
145$lang['Adviser mode enabled'] = "Patar&#279;jo re&#382;imas &#303;jungtas";
146$lang['all'] = "visi";
147$lang['ascending'] = 'didėjimo tvarka';
148$lang['author(s) : %s'] = "autorius : %s";
149$lang['Expand all categories'] = "I&#352;pl&#279;sti visas kategorijas";
150$lang['posted after %s (%s)'] = "paskelbta po %s (%s)";
151$lang['posted before %s (%s)'] = 'paskelbta prieš %s (%s)';
152$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "paskelbta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
153$lang['posted on %s'] = "paskelbta %s";
154$lang['Best rated'] = 'Geriausiai įvertintos';
155$lang['display best rated items'] = "rodyti geriausia &#303;vertintas nuotraukas";
156$lang['caddie'] = "Krep&#352;elis";
157$lang['Calendar'] = "Kalendorius";
158$lang['All'] = "Visos";
159$lang['display each day with pictures, month per month'] = "rodyti kiekviena diena su nuotraukomis, menesio per menes&#303;";
160$lang['View'] = "Rodyti";
161$lang['chronology_monthly_calendar'] = "Menesio kalendorius";
162$lang['chronology_monthly_list'] = 'Mėnesio sąrašas';
163$lang['chronology_weekly_list'] = 'Savaitės sąrašas';
164$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Spauskite čia, jei jūsų naršyklė neužkrovė automatiškai';
165$lang['comment date'] = "pakomentavo";
166$lang['Comment'] = "Komentuoti";
167$lang['Your comment has been registered'] = 'Tavo komentaras užregistruotas';
168$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood sistema: prašome šiek tiek palaukti prieš bandant rašyti kitą komentarą';
169$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Jūsų komentaras nebuvo užregistruotas, nes neatitiko komentavimo taisyklių';
170$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarą, kol jis tampa matomas.';
171$lang['This login is already used by another user'] = 'Šis prisijungimo vardas jau naudojamas';
172$lang['Comments'] = "Komentarai";
173$lang['Add a comment'] = 'Rašyti komentarą';
174$lang['created after %s (%s)'] = "sukurtas po %s (%s)";
175$lang['created before %s (%s)'] = 'sukurtas prieš %s (%s)';
176$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = "sukurta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
177$lang['created on %s'] = "sukurta %s";
178$lang['Customize'] = "Nustatymai";
179$lang['Your Gallery Customization'] = 'Jūsų galerijos nustatymai';
180$lang['day'][0] = "Sekmadienis";
181$lang['day'][1] = "Pirmadienis";
182$lang['day'][2] = "Antradienis";
183$lang['day'][3] = "Tre&#269;iadienis";
184$lang['day'][4] = "Ketvirtadienis";
185$lang['day'][5] = "Penktadienis";
186$lang['day'][6] = "&#352;e&#353;tadienis";
187$lang['Default'] = "Numatyta";
188$lang['delete this image from your favorites'] = "i&#353;trinti &#353;i&#261; nuotrauk&#261; i&#353; megstamiausi&#371; s&#261;ra&#353;o";
189$lang['Delete'] = 'Ištrinti';
190$lang['descending'] = 'mažėjančia';
191$lang['download'] = "si&#371;stis";
192$lang['download this file'] = "si&#371;sti &#353;&#303; fail&#261;";
193$lang['edit'] = "redaguoti";
194$lang['wrong date'] = "bloga data";
195$lang['excluded'] = "atmesti";
196$lang['My favorites'] = "Mano m&#279;gstamiausi";
197$lang['display my favorites pictures'] = "rodyti mano m&#279;gstamiausias nuotraukas";
198$lang['Favorites'] = 'Mėgstamiausios';
199$lang['First'] = "Pirmas";
200$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galerija yra uždaryta profilaktikai. Prašome pabandyti vėliau.';
201$lang['Page generated in'] = "Puslapis atidarytas per";
202$lang['guest'] = 'svečias';
203$lang['Hello'] = "Sveiki";
204$lang['available for administrators only'] = "tik administracijai";
205$lang['shows images at the root of this category'] = "Rodyti nuotraukas vir&#352;uje";
206$lang['See last users comments'] = "Rodyti paskutinius komentarus";
207$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'redaguoti galerijos išvaizdą';
208$lang['search'] = 'ieškoti';
209$lang['Home'] = "Namai";
210$lang['Identification'] = "Identifikacija";
211$lang['in this category'] = "&#352;ioje kategorijoje";
212$lang['in %d sub-category'] = "&#352;ioje %d sub-kategorijoje";
213$lang['in %d sub-categories'] = "&#352;iose %d sub-kategorijose";
214$lang['included'] = 'įskaitant';
215$lang['Invalid password!'] = 'Blogas slaptažodis!';
216$lang['Language'] = "Kalba";
217$lang['last %d days'] = "paskutines %d dienas";
218$lang['Last'] = "Paskutinis";
219$lang['Logout'] = "Atsijungti";
220$lang['E-mail address'] = "Elektroninio pa&#352;to adresas";
221$lang['obligatory'] = "privalomas";
222$lang['Maximum height of the pictures'] = "Maksimalus nuoraukos auk&#352;tis";
223$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = "Maksimalus auk&#352;tis, skai&#269;ius turi b&#363;ti didesnis nei 50";
224$lang['Maximum width of the pictures'] = "Maksimalus nuoraukos plotis";
225$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = "Maksimalus plotis, skai&#269;ius turi b&#363;ti didesnis nei 50";
226$lang['display a calendar by creation date'] = 'rodyti kalendorių pagal sukūrimo datą';
227$lang['display all elements in all sub-categories'] = "rodyti visas nuotraukas i&#352; vis&#371; kategorij&#371;";
228$lang['return to normal view mode'] = 'grįžti į normalų peržiūros režimą';
229$lang['display a calendar by posted date'] = 'rodyti kalendorių pagal patalpinimo datą';
230$lang['month'][10] = "Spalis";
231$lang['month'][11] = "Lapkritis";
232$lang['month'][12] = "Gruodis";
233$lang['month'][1] = "Sausis";
234$lang['month'][2] = "Vasaris";
235$lang['month'][3] = "Kovas";
236$lang['month'][4] = "Balandis";
237$lang['month'][5] = "Gegu&#382;&#279;";
238$lang['month'][6] = "Bir&#382;elis";
239$lang['month'][7] = "Liepa";
240$lang['month'][8] = "Rugpj&#363;tis";
241$lang['month'][9] = "Rugs&#279;jis";
242$lang['Most visited'] = 'Žiūrimiausios';
243$lang['display most visited pictures'] = "display most visited pictures";
244$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = "Nuotrauk&#371; eilu&#269;i&#371; skai&#269;ius neturiu b&#363;ti nulis";
245$lang['Number of images per row'] = "Nuotrauk&#371; eiliu&#269;i&#371; skai&#269;ius";
246$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = "Nuotrauk&#371; skai&#269;ius puslapyje neturi b&#363;ti lygus nuliui";
247$lang['Number of rows per page'] = "Eilu&#269;iu skai&#269;ius puslapyje";
248$lang['Unknown identifier'] = 'Nežinomas ifentifikatorius';
249$lang['New password'] = 'Naujas slaptažodis';
250$lang['Rate this picture'] = "&#303;vertinti &#352;i&#261; nuotrauk&#261;";
251$lang['Next'] = "Kita";
252$lang['no rate'] = 'nėra įvertinimų';
253$lang['Elements posted within the last %d day.'] = "Paskelbti per paskutn&#281; %d dien&#261;.";
254$lang['Elements posted within the last %d days.'] = "Paskelbti per paskutnes %d dienas.";
255$lang['password updated'] = 'slaptažodis atnaujintas';
256$lang['Recent period must be a positive integer value'] = "Naujausias laikotarpis turi buti teigiamas sveikasis skaicius";
257$lang['picture'] = "nuotrauka";
258$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = "Spauskite ant nuotraukos, nor&#279;dami j&#261; pamatyti did&#382;iausia rai&#352;ka";
259$lang['Show file metadata'] = "Rodyti failo duomenis";
260$lang['Powered by'] = "Sukurta";
261$lang['Preferences'] = "Nustatymai";
262$lang['Previous'] = "Atgal";
263$lang['Random pictures'] = "Atsitiktin&#279;s nuotraukos";
264$lang['display a set of random pictures'] = "Rodyti atsitiktini&#371; nuotrauk&#371; rinkin&#303;";
265$lang['Recent categories'] = "Naujausios kategorijos";
266$lang['display recently updated categories'] = "Rodyti neseniai atnaujintas kategorijas";
267$lang['Recent period'] = "Paskutinis laikotarpis";
268$lang['Recent pictures'] = "Naujausios nuotraukos";
269$lang['display most recent pictures'] = "rodyti naujausias nuotraukas";
270$lang['Redirection...'] = "Nukreipiama...";
271$lang['Please, enter a login'] = 'įrašykite prisijungimo vardą';
272$lang['login mustn\'t end with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali baigtis tarpu";
273$lang['login mustn\'t start with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali prasideti tarpu";
274$lang['this login is already used'] = 'Šis prisijungimo vardas jau naudojamas';
275$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Elektroninio pašto adresas turi būti toks: xxx@yyy.eee (pavyzdys : jack@altern.org)';
276$lang['please enter your password again'] = 'Pakartokite savo slaptažodį';
277$lang['Auto login'] = "Automatinis prisijungimas";
278$lang['remove this tag from the list'] = 'ištrinti šią žymą iš šio sąrašo';
279$lang['representative'] = "atstovauti";
280$lang['return to homepage'] = "Gri&#382;ti &#303; pradin&#303; puslap&#303;";
281$lang['Search for Author'] = 'Ieškoti pagal autorių';
282$lang['Search in Categories'] = "Ie&#352;koti kategorijose";
283$lang['Search by Date'] = "Ie&#352;koti pagal data";
284$lang['Date'] = "Data";
285$lang['End-Date'] = "Pabaigos data";
286$lang['Kind of date'] = 'Rušies data';
287$lang['Search for words'] = 'Ieškoti žodžių';
288$lang['Search for all terms'] = 'Ieškoti visu žodžių';
289$lang['Search for any terms'] = "Ie&#352;koti betkoki&#371; &#382;od&#382;i&#371;";
290$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tušcia užklausa. Nėra kriterijų';
291$lang['Search Options'] = "Paie&#352;kos nustatymai";
292$lang['Search results'] = 'Paieškos rezultatai';
293$lang['Search in subcategories'] = "Ie&#352;koti sub-ketegorijose";
294$lang['searched words : %s'] = 'ieškoti žodžiai : %s';
295$lang['Contact'] = "Kontaktai";
296$lang['set as category representative'] = "nustatyti kategorij&#261;";
297$lang['Show number of comments'] = 'Rodyti kiek yra komentarų';
298$lang['Show number of hits'] = "Rodyti paspaudimus";
299$lang['slideshow'] = 'skaidrių žiūrėjimas';
300$lang['stop the slideshow'] = 'stabdyti skaidrių peržiūrą';
301$lang['Specials'] = "Specials";
302$lang['SQL queries in'] = "SQL queries in";
303$lang['display only recently posted images'] = "rodyti tik neseniai paskelbtas vaizdus";
304$lang['return to the display of all images'] = "gr&#303;&#382;ti prie vis&#371; nuotrauk&#371;";
305$lang['the beginning'] = 'pradžia';
306$lang['Interface theme'] = "Dizainas";
307$lang['Thumbnails'] = 'Miniatiūros';
308$lang['Menu'] = "Meniu";
309$lang['A comment on your site'] = "Komenentaras svetain&#279;je";
310$lang['today'] = 'Šiandien';
311$lang['Update your rating'] = "Atnaujinti savo ivertinimus";
312$lang['wrong filename'] = "blogas failo vardas";
313$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = "Nuotraokos dydis neturi vir&#352;yti :";
314$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = "nuotraukos formatas privalo b&#363;ti: jpg, gif arba png";
315$lang['the height of the picture must not exceed :'] = "nuotraukos auk&#352;tis neturi vir&#352;yti :";
316$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = "Neprivaloma, bet rekomenduojama pasirinkt&#261; miniatiur&#261; susieti";
317$lang['the width of the picture must not exceed :'] = "nuotraukos plotis neturi vir&#352;yti :";
318$lang['can\'t upload the picture on the server'] = "nuotrauka negali b&#363;ti &#303;kelta";
319$lang['the username must be given'] = "reikalingas slapyvardis";
320$lang['A picture\'s name already used'] = "&#352;is nuotraukos pavadinimas jau naudojamas";
321$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = "turite pasirinkti nuotraukos format&#261; i&#352;špaveikslelio";
322$lang['Name of the picture'] = "Nuotraukos pavadinimas";
323$lang['Upload a picture'] = "&#303;kelti nuotrauka";
324$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = "Nuotrauka &#303;kelta s&#279;kmingai, administratorius kuo greiciau j&#261; patvirtins.";
325$lang['Upload a picture'] = "&#303;kelti nuotrauka";
326$lang['useful when password forgotten'] = 'naudinga tuo atveju, jei slaptažodi pamiršote';
327$lang['Quick search'] = "Greita paieska";
328$lang['Connected user: %s'] = 'Prisijungę vartotojai: %s';
329$lang['IP: %s'] = "IP: %s";
330$lang['Browser: %s'] = 'Naršyklė: %s';
331$lang['Author: %s'] = "Autorius: %s";
332$lang['Comment: %s'] = "Komentaras: %s";
333$lang['Comment by %s'] = "Komentavo %s";
334$lang['User: %s'] = "Slapyvardis: %s";
335$lang['Email: %s'] = "Email: %s";
336$lang['Admin: %s'] = "Administratorius: %s";
337$lang['Registration of %s'] = "Registracija %s";
338$lang['Category: %s'] = "Kategorija: %s";
339$lang['Picture name: %s'] = "Nuotraukos pavadinimas: %s";
340$lang['Creation date: %s'] = "Suk&#363;rimo data: %s";
341$lang['Waiting page: %s'] = "Laukia puslapio: %s";
342$lang['Picture uploaded by %s'] = "Nuotrauk&#261; ik&#279;l&#279; %s";
343$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Blogas vartotojo statusas "guest", numatytoji busena bus naudojama. Prašome pranešti apie tai administratoriui.';
344$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = "Tik administratorius, moderatorius ir specialus vartotojai gali naudoti &#352;&#303; metod&#261;";
345$lang['a user use already this mail address'] = "Kitas narys jau vartoja &#352;&#303; elektronin&#303; pa&#352;to adres&#261;";
346$lang['Category results for'] = "Kategorij&#371; rezultatai";
347$lang['Tag results for'] = 'žymų rezultatai';
348$lang['from %s to %s'] = "nuo %s iki %s";
349$lang['Play of slideshow'] = "Rodyti skaidres";
350$lang['Pause of slideshow'] = "Sustabdyti";
351$lang['Repeat the slideshow'] = "Kartoti skaidres";
352$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Nekartoti nuotraukų';
353$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Sulėtinti perjungimą';
354$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Pagreitinti perjungimą';
355$lang['Submit'] = "Patvirtinti";
356$lang['Yes'] = "Taip";
357$lang['No'] = "Ne";
358$lang['%d image'] = "%d nuotrauka";
359$lang['%d images'] = "%d nuotraukos";
360$lang['%d image is also linked to current tags'] = "%d nuotrauka yra taip pat susijusi su &#352;iomis &#382;ymomis";
361$lang['%d images are also linked to current tags'] = "%d nuotraukos yra taip pat susije su &#352;iomis &#382;ymomis";
362$lang['See images linked to this tag only'] = "&#382;i&#363;reti nuotraukas susijusias su &#352;ia &#382;yma";
363$lang['images posted during the last %d days'] = "nuotraukos &#303;keltos per paskutines %d dienas";
364$lang['Choose an image'] = "Pasirinkti nuotrauk&#261;";
365$lang['Piwigo Help'] = "Piwigo pagalba";
366$lang['Rank'] = 'įvertinimas';
367$lang['group by letters'] = 'grupuoti pagal abėcėlę';
368$lang['letters'] = 'raidės';
369$lang['show tag cloud'] = 'rodyti žymų debesį';
370$lang['cloud'] = "debesis";
371$lang['Reset to default values'] = "Nustatyti numatytuosius nustatymus";
372$lang['delete all images from your favorites'] = "i&#352;trinti visas nuotraukas i&#352; m&#279;gstamiausi&#371;";
373$lang['Sent by'] = 'Išsiųsta';
374$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų naršyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami';
375
376$lang['Some info about this picture'] = "Informacija apie &#352;i&#261; nuotrauk&#261;";
377$lang['Some more (technical) info about this picture'] = "Daugiau informacijos apie &#352;i&#261; nuotrauk&#261;";
378$lang['edit this comment'] = "Redaguoti &#352;&#303; komentar&#261;";
379$lang['Edit a comment'] = 'Redaguoti komentarą';
380$lang['Are you sure?'] = "Ar esi tikras?";
381$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) &#352;iam komentarui reikia patvirtinimo';
382$lang['Welcome'] = 'Sveiki';
383$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Sveiki atvykę į Piwigo nuotraukų galeriją!';
384$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ie&#352;koti tu&#352;&#269;ios galerijos';
385$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba pra&#353;ome i&#353;jungti š&#353;&#303; prane&#353;im&#261;, a&#353; rasiu pats';
386$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Sveika(-as) %s, Tavo Piwigo galerija yra tuščia!';
387$lang['I want to add photos'] = 'Patalpinti nuotraukas';
388$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Redaguoti šio žmogaus komentarą: %s';
389$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Neįrašytas elekroninio pašto adresas. Prašome jį nurodyti.';
390$lang['This author modified following comment:'] = 'Autorius pakeitė šį komentarą:';
391$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Šis autorius ištrynė komentarą, kurio id yra %d';
392$lang['delete this comment'] = "i&#353;trinti komentar&#261;";
393$lang['validate this comment'] = 'patvirtinti komentar&#261;';
394$lang['month']['8'] = 'Rugpjūtis';
395$lang['month']['9'] = 'Rugsėjis';
396$lang['month']['5'] = 'Gegužė';
397$lang['month']['6'] = 'Birželis';
398$lang['day']['3'] = 'Trečiadienis';
399$lang['day']['6'] = 'Šeštadienis';
400$lang['set as album representative'] = 'nustatyti kaip albumo viršelį';
401$lang['in %d sub-album'] = '%d subalbume';
402$lang['in %d sub-albums'] = '%d subalbumuose';
403$lang['in this album'] = 'šiame albume';
404$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS srautas informuoja apie naujus įvykius šiame puslapyje: naujas nuotraukas, atnaujintus albumus, naujus komentarus. Naudojama su RSS srauto skaitykle.';
405$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Tik nuotrukos, paskelbtos per paskutinę %d dieną.';
406$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Tik nuotrukos, paskelbtos per paskutines %d dienas.';
407$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo susidūrė su didele klaida.';
408$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Skaitine tvarka, 1 &rarr; 9';
409$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Skaitine tvarka, 9 &rarr; 1';
410$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metaduomenys';
411$lang['Forbidden'] = 'Priėjimas draudžiamas';
412$lang['return to the display of all photos'] = 'grįžti į visų nuotraukų peržiūrą';
413$lang['photos posted during the last %d days'] = 'nuotraukos, paskelbtos per paskutines %d dienas(-ų)';
414$lang['mandatory'] = 'privalomas';
415$lang['display available tags'] = 'rodyti galimas žymas';
416$lang['display best rated photos'] = 'rodyti geriausiai vertinamas nuotraukas';
417$lang['display last user comments'] = 'rodyti paskutinius lankytojų komentarus';
418$lang['display most recent photos'] = 'rodyti naujausias nuotraukas';
419$lang['display most visited photos'] = 'rodyti žiūrimiausias nuotraukas';
420$lang['display only recently posted photos'] = 'rodyti tik nesenai patalpintas nuotraukas';
421$lang['display photos linked to this tag'] = 'rodyti nuotraukas, susijusias su šia žyma';
422$lang['display recently updated albums'] = 'rodyti nesenai atnaujintus albumus';
423$lang['display this album'] = 'rodyti šį albumą';
424$lang['display your favorites photos'] = 'rodyti jūsų mėgstamiausias nuotraukas';
425$lang['html tags are not allowed in login'] = 'prisijungimo varde HTML žymos neleidžiamos';
426$lang['Invalid key'] = 'Neteisingas raktas';
427$lang['Manual sort order'] = 'Rankinė rūšiavimo tvarka';
428$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metaduomenys';
429$lang['2small'] = 'XXS - Miniatiūrinė';
430$lang['Here are your connection settings'] = 'Jūsų prisijungimo duomenys';
431$lang['Password Reset'] = 'Slaptažodžio keitimas';
432$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Šiam vartotojui slaptažodžio keitimas negalimas';
433$lang['Password: %s'] = 'Slaptažodis: %s';
434$lang['Photos only RSS feed'] = 'Tik nuotrakų RSS srautas';
435$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prašome įvesti vartotojo vardą arba el-pašto adresą.';
436$lang['Rating score'] = 'Įvertinimo rezultatas';
437$lang['large'] = 'L - Didelė';
438$lang['medium'] = 'M - Vidutinė';
439$lang['photo'] = 'nuotrauka';
440$lang['small'] = 'S - Maža';
441$lang['square'] = 'Kvadratas';
442$lang['this email address is already in use'] = 'šis el-pašto adresas užimtas';
443$lang['thumb'] = 'Miniatiūra';
444$lang['xlarge'] = 'XL - Labai didelė';
445$lang['xsmall'] = 'XS - Labai maža';
446$lang['xxlarge'] = 'XXL - milžiniška';
447$lang['Search for any term'] = 'Ieškoti betkokio termino';
448$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Vartotojas "%s" galerijoje %s';
449$lang['Username is mandatory'] = 'Vartotojo vardas privalomas';
450$lang['Username modification'] = 'Vartotojo vardo keitimas';
451$lang['Username or email'] = 'Vartotojo vardas arba el-paštas';
452$lang['Username: %s'] = 'Vartotojo vardas: %s';
453$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Peržiūros, daugiausia &rarr; mažiausia';
454$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Peržiūros, mažiausia &rarr; daugiausia';
455$lang['Website'] = 'Puslapis';
456$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Jūs gausite nuorodą, kurioje galėsite pasikeisti slaptažodį, el-paštu.';
457$lang['Your favorites'] = 'Jūsų mėgstamiausios';
458$lang['Your password has been reset'] = 'Jūsų slaptažodis pakeistas';
459$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Jūsų vartotojo vardas sėkmingai pakeistas į: %s';
460$lang['Your website URL is invalid'] = 'Jūsų web puslapio adresas neteisingas';
461$lang['add this photo to your favorites'] = 'pridėti šią nuotrauką prie jūsų mėgstamiausių';
462$lang['delete all photos from your favorites'] = 'pašalinti visas nuotraukas iš jūsų mėgstamiausių';
463$lang['delete this photo from your favorites'] = 'pašalinti šią nuotrauką iš jūsų mėgstamiausių';
464$lang['display a set of random photos'] = 'rodyti atsitiktinių nuotraukų rinkinį';
465$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'rodyti visas nuotraukas iš visų subalbumų';
466$lang['Recent albums'] = 'Naujausi albumai';
467$lang['Recent photos'] = 'Naujausios nuotraukos';
468$lang['Requested album does not exist'] = 'Toks albumas neegzistuoja';
469$lang['Requested tag does not exist'] = 'Tokia žyma neegzistuoja';
470$lang['Search in albums'] = 'Ieškoti albumuose';
471$lang['Search in sub-albums'] = 'Ieškoti subalbumuose';
472$lang['Send my connection settings by email'] = 'Atsiųsti mano prisijungimo duomenis el-paštu';
473$lang['Show latest comments first'] = 'Pirma naujausi komentarai';
474$lang['Show oldest comments first'] = 'Pirma seniausi komentarai';
475$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Kažkas paprašė pakeisti slaptažodį šiam vartotojui:';
476$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Sėkmingai užregistruota. Prisijungimo duomenis jums greitu metu atsiųsime el-paštu.';
477$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Ačiū, kad prisiregistravote %s';
478$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Nuotraukų skaičius puslapiui turi būti sveikas teigiamas skaičius';
479$lang['The passwords do not match'] = 'Slaptažodžiai nesutampa';
480$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Norėdami pasikeisti slaptažodi apsilankykite šiuo adresu:';
481$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Vartotojas "%s" neįvedęs elektroninio pašto adreso - neįmanoma pakeisti slaptažodžio';
482$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Įvertinimas, žemas &rarr; aukštas';
483$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Įvertinimas, aukštas &rarr; žemas';
484$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Nuotraukos pavadinimas, Z &rarr; A';
485$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Nuotraukos pavadinimas, A &rarr; Z';
486$lang['Number of photos per page'] = 'Nuotraukų skaičius puslapiui';
487$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Failo vardas, Z &rarr; A';
488$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Failo vardas, A &rarr; Z';
489$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Paskelbimo data, seniausi &rarr; naujausi';
490$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Paskelbimo data, naujausi &rarr; seniausi';
491$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Sukūrimo data, seniausi &rarr; naujausi';
492$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Sukūrimo data, naujausi &rarr; seniausi';
493$lang['Photo sizes'] = 'Nuotraukų dydžai';
494$lang['Random photos'] = 'Atsitiktinės nuotraukos';
495$lang['Rate this photo'] = 'Įvertinti šią nuotrauką';
496$lang['Return to home page'] = 'Grįžti į pagrindinį puslapį';
497$lang['Search by date'] = 'Ieškoti pagal datą';
498$lang['Page not found'] = 'Puslapis nerastas';
499$lang['Original'] = 'Originalas';
500$lang['Album: %s'] = 'Albumas: %s';
501$lang['Invalid username or email'] = 'Neteisingas vartotojo vardas arba el-paštas';
502$lang['Mobile'] = 'Mobilus';
503$lang['Desktop'] = 'Darbastalis';
504$lang['Email address is mandatory'] = 'Elektroninio pašto adresas būtinas';
505$lang['Enter your new password below.'] = 'Įveskite savo naują slaptažodį.';
506$lang['Expand all albums'] = 'Išskleisti visus albumus';
507$lang['Hello %s,'] = 'Sveiki, %s,';
508$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Jei manote, kad gavote šį laišką per klaidą - tiesiog ignoruokite jį';
509$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Jei manote, kad gavote šį laišką per klaida - susisiekite su mumis adresu %s';
510$lang['Album'] = 'Albumas';
511$lang['Album results for'] = 'Paieškos rezultatai';
512$lang['Albums'] = 'Albumai';
513$lang['Bad request'] = 'Bloga užklausa';
514$lang['Change my password'] = 'Keisti mano slaptažodį';
515$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Jums į elektroninį paštą išsiųsta patvirtinimo nuoroda';
516$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Paspauskite ant nuotraukos, jei norite pamatyti ją didelės raiškos';
517$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Pilnas RSS srautas (nuotraukos, komentarai)';
518$lang['Download'] = 'atsisiųsti';
519$lang['Download this file'] = 'Atsisiųsti šį failą';
520$lang['Edit'] = 'Redaguoti';
521$lang['View in'] = 'Žiūrėti kaip';
522$lang['display each day with photos, month per month'] = 'rodyti kalendorių su fotografijomis, diena po dienos, menėsis po mėnesio';
523$lang['Permalink for album not found'] = 'Fiksuota nuoroda į albumą nerasta';
524$lang['%d rate'] = 'Įvertinimas: %d';
525?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.