source: trunk/language/lv_LV/help/photos_add_ftp.html @ 12025

Last change on this file since 12025 was 12025, checked in by plg, 9 years ago

merge r12024 from branch 2.2 to trunk

bug 2422 fixed: typo fixed in FTP help

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 4.2 KB
Line 
1<fieldset>
2<legend>Ātrais Starts</legend>
3
4<ol>
5<li>Izveidot mapi Jūsu datorā.</li>
6
7<li>Kopēt dažus attēlus šīs mapes iekšienē, piemērot tos rādīšanai internetā.
8<em>Brīdinājums</em>: mapju un failu nosaukumi jāveido tikai no burtiem, cipariem, "-", "_" vai ".". Nav pieļaujami tukšumi vai apakšsvītras.</li>
9
10<li>Izmantojot FTP klientu, iekopējiet Jūsu mapi Piwigo instalācijas "galleries" mapē.</li>
11
12<li>Ielogojaties Jūsu galerijā un ejiet uz <span class="pwgScreen">Administrēšanu
13&raquo; Attēlu &raquo; Sīkbildēm</span>, lai izveidotu trūkstošās sīkbildes.</li>
14
15<li>Ejiet uz <span class="pwgScreen">Administrēšanu</span> un klikšķiniet uz lielās Sinhronizācijas pogas.</li>
16</ol> Apsveicam! Jūs esat sekmīgi izveidojis Jūsu fotogalerijas pirmo kategoriju.
17</fieldset>
18
19<fieldset>
20<legend>Mapju un failu organizācija</legend>
21
22<ul>
23
24<li>
25
26<p>Kategoriju mapes atrodas Piwigo mapē "galleries". Tālāk seko ļoti mazas (bet ar ļoti daudz iespējām) galerijas mapju koks:</ p>
27
28<pre>
29.
30|-- admin
31|-- doc
32|-- galleries
33|   |-- category-1
34|   |   |-- category-1.1
35|   |   |   |-- category-1.1.1
36|   |   |   |   |-- category-1.1.1.1
37|   |   |   |   |   |-- pwg_high
38|   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
39|   |   |   |   |   |-- thumbnail
40|   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg
41|   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
42|   |   |   |   +-- category-1.1.1.2
43|   |   |   +-- category-1.1.2
44|   |   |-- category-1.2
45|   |   |   |-- pookie.jpg
46|   |   |   +-- thumbnail
47|   |   |       +-- TN-pookie.jpg
48|   |   +-- category-1.3
49|   +-- category-2
50|       |-- piglet.gif
51|       |-- pwg_representative
52|       |   +-- video.jpg
53|       |-- thumbnail
54|       |   +-- TN-piglet.jpg
55|       +-- video.avi
56|-- include
57|-- install
58|-- language
59|-- template
60+-- tool</pre>
61
62</li>
63
64<li>Izņemot ar nosaukumu "thumbnail", "pwg_high" vai "pwg_representative" (skatīt skaidrojumu zemāk), katra mape zem "galleries" veido kategoriju. To dziļumam nav ierobežojumu.</li>
65
66<li>Pamatā elementu pārstāv fails. Fails var būt Piwigo elements, ja tā paplašinājums ir starp <code>file_ext</code> konfigurācijas parametru iespējām (skatīt <span class="filename">include/config_default.inc.php</span> failu). Fails var būt attēls, ja tā paplašinājums ir starp <code>picture_ext</code> konfigurācijas parametru iespējām.</li>
67
68<li>Attēliem jābūt asociētiem ar savām sīkbildēm (skatīt sīkbilžu sekciju zemāk)</li>
69
70<li>Attēli var būt asociēti ar liela izmēra failiem augstai izšķirtsējai. Kā, piemēram, attēlam wedding.jpg augstāk. Bez prefiksa augstas izšķirtsējas attēlam.</li>
71
72<li>Pēc noklusējuma ikonai, kas pārstāv faila nosaukuma paplašinājumu, nav nekādu papildus attēla elementu (video, skaņu, tekstu, jebkas...) . Ar papildus izvēli, Jūs varat sasaistīt sīkbildi un pārstāvošo failu (skatīt video.avi augstāk piemērā).</li>
73
74<li><em>Brīdinājums</em>: mapju un failu nosaukumi jāveido tikai no burtiem, cipariem, "-", "_" vai ".". Nav pieļaujami tukšumi vai apakšsvītras.</li>
75
76<li>Kolīdz faili, sīkbildes un pārstāvības ir korekti saliktas mapēs, ejam uz: <span class="pwgScreen">Administrēšanu &raquo; Kategorijām &raquo; Sinchronizšānu</span></li>
77
78</ul>
79</fieldset>
80
81<fieldset>
82<legend>Sīkbildes</legend>
83<ul>
84
85<li>Katram attēkam ir jābūt savai sīkbildei.</li>
86
87<li>Sīkbildes glabājas "thumbnail" kategorijas mapes apakšmapē. Sīkbildei ir tāds pats faila nosaukums kā tās pārstāvētajam attēlam, ar konfigurācijas parametriem <code>prefix_thumbnail</code> kā prefikss (skatīt <span class="filename">include/config.inc.php</span>).</li>
88
89<li>Sīkbilžu failiem nav jābūt ar tādu pašu paplašinājumu kā to pārstāvētajiem attēliem (piem. ".jpg" attēlam var būt ".GIF" paplašinājums).</li>
90
91<li>Sīkbilžu izveidošanai ieteicams izmantot ārējo moduli.</li>
92
93<li>Nav ieteicams izmantot Piwigo integrēto sīkbilžu veidošanas instrumentu, jo ar to veidoto sīkbilžu kvalitāte ir zema un tas stipri noslogo serveri ( tas rada nopietnas problēmas šārētiem serveriem).
94
95<li>Ja sīkbilžu veidošanai esat nolēmis izmantot webserveri, Jums jāatļauj rakstīšanas tiesības visām mapēm.</li>
96
97</ul>
98</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.