source: trunk/language/no_NO/help/cat_modify.html @ 8695

Last change on this file since 8695 was 8695, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - add help no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 5.1 KB
Line 
1<h2>Rediger album</h2>
2
3<h3>Informasjon</h3>
4
5<ul>
6
7  <li><strong>navn</strong>: gi nytt navn til album (en virtuell navneendring om dette er et fysisk album).</li>
8
9  <li><strong>Beskrivelse</strong>: kort tekst som gir en ide om innholdet,
10  denne teksten vil vises i bunnen av miniatyr bildene.</li>
11
12</ul>
13
14<h3>Flytte</h3>
15
16<p>Om albumet er virtuelt, kan du flytte det. Flytting av album betyr å endre dets tillhørende mappe/album.</p>
17
18<h3>Alternativer</h3>
19
20<ul>
21
22  <li><strong>Tilgangstype type</strong>: Rettighets behandler. Om du gjør et album privat, vil alle dens under albums også bli
23
24private.
25   Om du gjør et album tilgjengelig for alle, vil alle bundne album bli tilgjengelig for alle.</li>
26
27  <li><strong>Lås</strong>: Albumet og dets under-album vil bli midlertidig utilgjengelig for vedlikehold .</li>
28
29  <li><strong>Comments</strong>: Autoriser brukere for å kunne kommentere dette albumet.</li>
30
31  <li><strong>Autoriser opplastinger</strong>: Autoriser brukere til å laste opp bilde filer. Dette alternativet er kun
32
33tilgjengelig for fysiske (ikke virtuelle) album.</li>
34
35</ul>
36
37<p>Du kan også redigere disse alternativene via "egenskaper" i
38Album menyen (Arkfane <span class="pwgScreen">Last opp</span>, <span
39class="pwgScreen">Kommentarer</span>, <span class="pwgScreen">Lås</span>,
40<span class="pwgScreen">Offentlig/Privat</span>, <span
41class="pwgScreen">Alternativer</span> tilgjengelig fra <span
42class="pwgScreen">Administrasjon &raquo; Album &raquo; Egenskaper</span>).</p>
43
44<h3>Sorterings rekkefølge</h3>
45
46<p>Bruk standard bilde sorterings rekkefølge.</p>
47
48<p>Indikerer om denne sortering rekkefølgen vil gjelde under album også.</p>
49
50<p>Velg spesifiserte sorterings rekkefølge på disse album.</p>
51<ul>
52<li><strong>Opprettelses dato</strong>: Dato for når bilder er tatt</li>
53<li><strong>Post dato</strong>: Synkroniserings dato</li>
54<li><strong>Gjennomsnittlige rangering (*)</strong>: Gjennomsittlig rangering kan bli endret av besøkendes rangering </li>
55<li><strong>Mest besøkte (*)</strong>: Det forrige besøket kan endre mest besøkte rekkefølgen</li>
56<li><strong>Fil navn</strong>: Navn som er satt i informasjons feltet</li>
57<li><strong>Id</strong>: Intern Id (siste album har en høyere id en den før der igjen.</li>
58
59</ul>
60<p><strong>(*)</strong>Advarsel: Vær nøye med å test dise sorterings rekkefølgene selv da de kan gi uventede resultater.</p>
61
62
63<h3>Representanter</h3>
64
65<p>Albumets representat er miniatyr bildet som vises på hoved siden (<span class="pwgScreen">category.php</span>) for å
66
67representere albumet når det kun består av under album og ingen bilder direkte(akkurat som et grunn album).</p>
68Bilder fra et album :</p>
69
70<ul>
71
72  <li><span class="pwgScreen">Bilde side</span>: en av knappene lar deg sette gjeldende bilde som representant for gjeldende
73
74vist album. Knappen er kun synlig for administratorer.</li>
75
76  <li><span class="pwgScreen">Endre informasjon om et bilde</span> i
77  administrasjon. Dette skjermbildet kan nåes fra <span
78  class="pwgScreen">bilder.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch
79  behandler</span> i <em>unit modus</em>. Se hjelpefilen på dette skjermbildet for detaljer.</li>
80
81  <li><span class="pwgScreen">Administrasjon &raquo; Album &raquo; Egenskaper,
82  Representanter</span>. Se hjelpefilen på dette skjermbildet for detaljer.</li>
83
84  <li><span class="pwgScreen">Rediger album</span> (forrige skjermbilde).</li>
85
86</ul>
87
88<p>Valget for en representant avhenger av <code>allow_random_representative</code> konfigurasjons parametere (se <span
89class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
90
91<p>I standard modus (<code>godkjenn_tilfeldig_representativer</code> satt til usant(false)),
92vil hvert album som inneholder minst et element bli representert av et satt
93ellement. Når dette er satt (ved album opprettelse), vil representanten kun endres når en administrator ber om det.
94Om det representative bildet ikke passer,
95kan du få et nytt bilde i<strong>Finn en ny tilfeldig representant</strong>.</p>
96
97<p>Om <code>godkjenn_tilfeldig-representant</code> konfigurasjons parametere er sat til sant, kan en kategori bestående av
98
99bilder ikke ha noen satt representant. Bare bruk <strong>Slett representant</strong> knappen.</p>
100
101<p>Om albumet består av kun under album og ingen bilder, kan det alikevell bli representert av hvilket som helst element takket
102
103være <span class="pwgScreen">Endre informasjon om bildet</span> skjermbildet. Det eneste alterantivet på gjeldende skjermbilde
104
105er <strong>Slett representant</strong> knappen.</
106
107
108<h3>Link alle album elementer til et nytt album</h3>
109
110<ul>
111
112<li><strong>Virtuelle album navn</strong>: Navnet på det nye albumet som blir laget,
113alle bilder i det forrige albumet vil bli linket til det nye.</li>
114
115<li><strong>Forrige album</strong>: Hvor det nye albumet vil være,
116La dette være tomt for å legge den på root.</li>
117
118</ul>
119
120<h3>Link alle album bilder til eksisterende albums</h3>
121
122<ul>
123
124<li><strong>Album</strong>: Velg hvor albumet skal ligge.</li>
125
126</ul>
127
128<h3>Send en informasjons email til gruppe medlemmer</h3>
129
130<ul>
131
132<li><strong>Gruppe</strong>: tilgjengelige grupper</li>
133
134<li><strong>Mail innhold</strong>: Fri tekst som skal sendes.</li>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.