source: trunk/language/no_NO/help/permalinks.html @ 9080

Last change on this file since 9080 was 9080, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - add help - no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 626 bytes
Line 
1<h2>Permalinker</h2>
2
3<p>Permalinker blir brukt for å gjøre album adresser mer brukervennlig. Når et album har en permalink definert, vil ikke albumets ID lengre være påkrevd i url´en.</p>
4
5<p>Når en permalink er slettet, kan den lagres i permalink historikken, da vil den eksterne linken til Piwigo sidene fortsatt virke. I permalink historikk skjermbildet kan du se når linken har blitt slettet, siste gang den var i brukt og antall ganger linken har blitt brukt.</p>
6
7<p>Noter at permalinker må være unike for hvert album. Heller ikke i permalink historikken kan du ha samme permalink definert mer en en gang.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.