source: trunk/language/no_NO/help/photos_add_ftp.html @ 12025

Last change on this file since 12025 was 12025, checked in by plg, 9 years ago

merge r12024 from branch 2.2 to trunk

bug 2422 fixed: typo fixed in FTP help

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 4.2 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Hurtig veiledning</legend>
3
4<ol>
5  <li>Lag en mappe på din datamaskin.</li>
6
7  <li>Kopier noen bilder inn i denne mappen, endre størrelse til web visning. <em>Advarsel</em>:
8
9Navnet til mapper og filer må kun inneholde bokstaver, figurer, "-", "_" eller ".". Ingen blanke
10
11mellomrom, ei heller opphøyde karakterer.</li>
12
13  <li>Med en ftp klient, kopier mappen din inn i "galleries" mappen i din Piwigo installasjon.</li>
14
15  <li>Logg inn i ditt glleri og gå til <span class="pwgScreen">Administrasjon &raquo; Verktøy
16
17&raquo; Miniatyr bilder</span> for å lage manglende miniatyr bilder.</li>
18
19  <li>Gå til <span class="pwgScreen">Administrasjon</span> og klikk på den store synkroniserings
20
21knappen.</li>
22</ol>
23
24Gratulerer! Du har nå laget ditt første album i ditt foto galleri.
25</fieldset>
26
27<fieldset>
28  <legend>Mapper og fil organisering</legend>
29
30<ul>
31
32  <li>
33
34    <p>Album mapper er i Piwigo mappen "galleries". Her følger mappestrukturen til et veldig lite
35
36galleri (men bruker mange muligheter):</p>
37
38    <pre>
39.
40|-- admin
41|-- doc
42|-- gallerier
43|   |-- album-1
44|   |   |-- album-1.1
45|   |   |   |-- album-1.1.1
46|   |   |   |   |-- album-1.1.1.1
47|   |   |   |   |   |-- pwg_high
48|   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
49|   |   |   |   |   |-- miniatyrbilder
50|   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg
51|   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
52|   |   |   |   +-- album-1.1.1.2
53|   |   |   +-- album-1.1.2
54|   |   |-- album-1.2
55|   |   |   |-- pookie.jpg
56|   |   |   +-- miniatyrbilder
57|   |   |       +-- TN-pookie.jpg
58|   |   +-- album-1.3
59|   +-- album-2
60|       |-- piglet.gif
61|       |-- pwg_representative
62|       |   +-- video.jpg
63|       |-- miniatyrbilder
64|       |   +-- TN-piglet.jpg
65|       +-- video.avi
66|-- include
67|-- install
68|-- language
69|-- template
70+-- tool</pre>
71
72  </li>
73
74  <li>Untagen de med navnet "miniatyrbilder", "pwg_high" eller "pwg_representative" (se forklaring
75
76under), vil hver mappe under "gallerier" representerer et album. Det er ingen begrensning på dybden
77
78i strukturen.</li>
79
80  <li>Hovedsakelig, et element er representert av en fil. En fil kan være et Piwigo element om dets
81
82fil endelse er iblandt <code>file_ext</code>
83  konfigurasjons parametres muligheter(se <span
84  class="filename">inkluder/config_default.inc.php</span> file). En fil kan være et bilde om dets
85
86fil endelse er blandt <code>picture_ext</code>
87  konfigurasjons parametres muligheter.</li>
88
89  <li>Bilde elementer må ha et assosiert miniatyr bilde (se seksjonen under om miniatyr bilder)</li>
90
91  <li>Bilde elementer kan ha høy kvalitets filer assosiert. Som for eks wedding.jpg i eksempelet
92
93over. Ingen prefix på høy kvalitets bildet.</li>
94
95  <li>Ingen bilde elementer (video, lyder, fil tekster, hva du måtte ønske...) er representert som
96
97standard med et icon tillhørende fil endelsen. Valgfritt, kan du assosiere et miniatyr bilde
98
99og en representativ fil (se video.avi i eksempelet over).</li>
100
101  <li><em>Advarsel</em>: navnet på mapper og filer må kun inneholde bokstaver, figurer, "-", "_"
102
103eller ".". Ingen tomme mellomrom, ei heller opphøyde karakterer.</li>
104
105  <li>Når så filer, miniatyr bilder og representativer er korrekt plassert i mappene, gå til: <span
106
107class="pwgScreen">Administrasjon &raquo; Verktøy &raquo;
108  Synkroniser</span></li>
109
110</ul>
111</fieldset>
112
113<fieldset>
114  <legend>Miniatyr bilder</legend>
115<ul>
116
117  <li>Hvert bilde må ha sitt miniatyr bilde.</li>
118
119  <li>Miniatyr bilde blir lagret i "miniatyrbilde " under mappe i album
120  mappen. Miniatyr bildene har det samme filnavnet som bildet det passer opp mot, med konfigurasjons
121
122parametrene <code>prefix_thumbnail</code> som prefix (se <span
123
124class="filename">inkluder/config.inc.php</span>).</li>
125
126  <li>Miniatyr bilde filer bør ikke nødvendigvis ha samme fil endelse som det assosierte bildet (Eks
127
128".jpg" bilde kan ha ".GIF" endelse).</li>
129
130  <li>Det anbefales å bruker en ekstern modul for å lage miniatyr bilder.</li>
131
132  <li>Bruken av miniatyr bilde oprettelses verktøyet integrert i Piwigo er ikke anbefalt, Dette
133
134fordi den resulterte kvaliteten kan være skuffende og den vil bruke mye server ressurser (Dette kan
135
136være et stort problem på en delt server).
137
138  <li>Om du vleger å bruker web serveren til å lage miniatyr bilder, må du gi skrive rettigheter på
139
140alle album mappene.</li>
141
142</ul>
143</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.