source: trunk/language/no_NO/help/search.html @ 9080

Last change on this file since 9080 was 9080, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - add help - no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 747 bytes
Line 
1<h2>Søk</h2>
2
3<p>Denne siden lar deg søke på bilder i hele galleriet.</p>
4
5<dl>
6
7  <dt>Søk etter ord</dt>
8  <dd>Søk etter et eller flere ord iblandt atributtene relatert til bilder i galleriet. Bruk * som en ukjent for flere treff.</dd>
9
10  <dt>Søk etter en forfatter</dt>
11  <dd>Bruk * som en ukjent for flere treff.</dd>
12
13  <dt>Søk etter dato</dt>
14  <dd>Velg en dato og /eller en slutt dato for ditt søk. La dato feltet stå tomt om du ønsker å gjøre et "før" søk. Året i det siste feltet må ha følgende format: AAAA (feks 2004)</dd>
15
16  <dt>Søk i album</dt>
17  <dd>Velg album eller flere album du vil søke i. Alle under album kan også bli søkt i ved å velge hele hovedalbumet og sette søk i under album til enable.</dd>
18
19</dl>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.