source: trunk/language/pl_PL/about.html @ 12184

Last change on this file since 12184 was 12184, checked in by ddtddt, 9 years ago

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 780 bytes
Line 
1<p>Ta galeria zdjęć bazuje na Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo jest oprogramowaniem typu galeria zdjęć www, stworzone przez programistów oraz aktywną społeczność użytkowników. Dzięki rozszerzeniom Piwigo jest łatwe w dostosowaniu do własnych potrzeb. A co najważniejsze Piwigo jest oprogramowaniem otwartym.</p>
4
5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://de.piwigo.org">Odwiedź stronę Piwigo</a></p>
6
7<p>Polskie tłumaczenie Piwigo jest utrzymywane przez (w kolejności alfabetycznej):
8        <ul>
9                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=5244">emcek</a></li>
10                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4657">kuba</a></li>
11                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4624">voyteckst</a></li>
12        </ul>
13        .... podziękowania dla nich</p>
14
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.