source: trunk/language/pl_PL/about.html @ 14570

Last change on this file since 14570 was 14570, checked in by ddtddt, 8 years ago

[trunk] - language - update pl_PL - Polski - Polish update translator list - feature:2457

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 1.1 KB
Line 
1<p>Ta galeria zdjęć bazuje na Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo jest oprogramowaniem typu galeria zdjęć www, stworzone przez programistów oraz aktywną społeczność użytkowników. Dzięki rozszerzeniom Piwigo jest łatwe w dostosowaniu do własnych potrzeb. A co najważniejsze Piwigo jest oprogramowaniem otwartym.</p>
4
5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://de.piwigo.org">Odwiedź stronę Piwigo</a></p>
6
7<p>Polskie tłumaczenie Piwigo jest utrzymywane przez (w kolejności alfabetycznej):
8        <ul>
9                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=5244">emcek</a></li>
10                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=9792">Greybrow</a></li>
11                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4657">kuba</a></li>
12                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=16313">larky</a></li>
13                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=13190">Ortolan</a></li>
14                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=13965">T00kie</a></li>
15                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4624">voyteckst</a></li>
16        </ul>
17        .... podziękowania dla nich</p>
18
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.