source: trunk/language/sv_SE/help/cat_modify.html @ 15715

Last change on this file since 15715 was 15715, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 5.1 KB
Line 
1<h2>Redigera en kategori</h2>
2
3<h3>Information</h3>
4
5<ul>
6
7  <li><strong>namn</strong>: Byt namn på kategori (virtuellt namn byte
8  av en fysisk kategori).</li>
9
10  <li><strong>beskrivning</strong>: en kort text ger en allmän uppfattning om innehållet,
11  Denna text kommer att visas längst ned på miniatyrer sidan.</li>
12
13</Ul>
14
15<h3>Flytta</h3>
16
17<p>Om kategorin är virtuell, kan du flytta den. Flytta en kategori innebär
18att ändra den överordnade kategorin.</p>
19
20<h3>Alternativ</h3>
21
22<ul>
23
24  <li><strong>Åtkomsttyp</strong>: Behörigheter hantering. Om du gör en
25  kategori privat, så blir alla dess underordnade kategorier blir privata. Om du gör en
26  kategori allmän, blir alla dess överordnade kategorier allmäna.</li>
27
28  <li><strong> Låst</strong>: Den kategori och dess underkategorier kommer att
29  vara tillfällig inaktiverad för underhåll.</li>
30
31  <li><strong>Kommentarer</strong>: Auktorisera användare kan kommentera delar av dena
32  kategorin. </ li>
33
34  <li><strong>Auktoriserad att ladda upp</strong>: Auktorisera användare kan ladda upp
35  bildfiler. Det här alternativet är tillgängligt för fysisk (inte
36  virtuella) kategorier. </li>
37
38</Ul>
39
40<p> Du kan också hantera dessa alternativ på "Egenskaper"
41management skärmen (screens<span class="pwgScreen">Ladda upp</span>,<span
42class = "pwgScreen"> Kommentarer</span>,<span class="pwgScreen">Låst</span>,
43<span class="pwgScreen">Offentlig-Privata</span>,<span
44class = "pwgScreen">Representant</span> tillgänglig från <span
45class = "pwgScreen">Administration, kategorier, Egenskaper</span>).</p>
46
47<h3>Sorteringsordning</h3>
48
49<p>Använd standard sorteringsordningen för bilderna.</p>
50
51<p> Ange om denna sorteringsordningen kommer att gälla även underkategorier. </p>
52
53<p> Välj specifika sorterings kriterier som skall användas med på den här kategorin.</p>
54<ul>
55<li><strong>Skapande datum</strong>: Bild fotograferingsdatum</li>
56<li><strong>Publilerings datum</strong>: Synkronisering datum</li>
57<li><strong>Genomsnittskurs (*)</strong>: Genomsnittlig kan ändras av besökarnas röstning </li>
58<li><strong>Mest besökta (*)</strong>: Det aktuella besöket kan ändra mest besökta ordning</li>
59<li><strong>Filnamn</strong>: Namn anges i information område </ li>
60<li><strong>Id </strong>:. Internt id (senare kategorierna har ett högre id än tidigare </li>
61
62</Ul>
63<p><strong>(*)</strong>Varning: Var noga med att testa dessa sorteringsordningsinställningar själv, då de kan ge oväntade resultat</p>.
64
65
66<!--no translate-->
67<h3>Representant</h3>
68
69<p>Albumet representeras av miniatyren som visas på huvudsidan (<span class="pwgScreen">category.php</span>) när albumet enbart består av underalbum och inga direkta bilder
70 (enbart rotalbumet).</p>
71bild av ett album :</p>
72
73<ul>
74
75  <li><span class="pwgScreen">Fotosida</span>: en av action-knapparna låter dig ange nuvarande foto som representant för det visade albumet. Detta album är tillgängligt enbart för administratörer.</li>
76
77  <li><span class="pwgScreen">Redigera information om en bild</span> under administration. Denna sida kan nås via
78  <span
79  class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch
80  hantering</span> i <em>unit mode</em>.  Se hjälpen på den här sidan för detaljer.</li>
81
82  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Album &raquo; Egenskaper,
83  Representant</span>. Se hjälpen på den här sidan för detaljer.</li>
84
85  <li><span class="pwgScreen">Redigera album</span> (nuvarande sida).</li>
86
87</ul>
88
89<p>Val av representant beror på 
90<code>allow_random_representative</code> inställningsparametern (se <span
91class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
92
93<p>I default mode (<code>allow_random_representative</code> satt till falskt),
94representeras varje album som innehåller minst en bild av en statisk bild. När den har angetts (vid albumets skapande), ändras representanten enbart när en administratör begär det. Om representanten inte är representativ så kan du begära att
95 <strong>Hitta en slumpmässig representant</strong>.</p>
96
97<p>Om <code>allow_random_representative</code> inställningsparametern är 'sant'
98så kan en kategori inte ha en statisk representant. Använd <strong>Radera representant</strong> knappen.</p>
99
100<p>Om albumet enbart innehåller underalbum och ingen bild, så kan den ändå representeras av ett godtyckligt element genom sidan<span class="pwgScreen">Redigera bildinformation</span>. Den enda valmöjligheten för aktuell sida är <strong>radera representant</strong> knappen.</p>
101
102<h3>Länka alla bilder till ett nytt album</h3>
103
104<ul>
105
106<li><strong>Namn på virtuellt album</strong>: Namn på albumet som ska skapas,
107alla bilder i nuvarande katefori kommer att länkas till den nya.</li>
108
109<li><strong>Överliggande album</strong>: Var albumet kommer skapas,
110lämna blankt för att ange som rot.</li>
111
112</ul>
113
114<h3>Länka alla albums bilder till album som finns</h3>
115
116<ul>
117
118<li><strong>Album</strong>: Välj målalbum.</li>
119
120</ul>
121
122<h3>Skicka information till gruppmedlemmarna</h3>
123
124<ul>
125
126<li><strong>Grupp</strong>: mottagargrup</li>
127
128<li><strong>E-post innehåll</strong>: Fritext att skicka.</li>
129
130</ul> 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.