source: trunk/language/sv_SE/help/cat_modify.html @ 9194

Last change on this file since 9194 was 9194, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - help - add sv_SE Thanks to Jonas part 1

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 5.1 KB
Line 
1<h2>Redigera en kategori</h2>
2
3<h3>Information</h3>
4
5<ul>
6
7  <li><strong>namn</strong>: Byt namn på kategori (virtuellt namn byte
8  av en fysisk kategori).</li>
9
10  <li><strong>beskrivning</strong>: en kort text ger en allmän uppfattning om innehållet,
11  Denna text kommer att visas längst ned på miniatyrer sidan.</li>
12
13</Ul>
14
15<h3>Flytta</h3>
16
17<p>Om kategorin är virtuell, kan du flytta den. Flytta en kategori innebär
18att ändra den överordnade kategorin.</p>
19
20<h3>Alternativ</h3>
21
22<ul>
23
24  <li><strong>Åtkomsttyp</strong>: Behörigheter hantering. Om du gör en
25  kategori privat, så blir alla dess underordnade kategorier blir privata. Om du gör en
26  kategori allmän, blir alla dess överordnade kategorier allmäna.</li>
27
28  <li><strong> Låst</strong>: Den kategori och dess underkategorier kommer att
29  vara tillfällig inaktiverad för underhåll.</li>
30
31  <li><strong>Kommentarer</strong>: Auktorisera användare kan kommentera delar av dena
32  kategorin. </ li>
33
34  <li><strong>Auktoriserad att ladda upp</strong>: Auktorisera användare kan ladda upp
35  bildfiler. Det här alternativet är tillgängligt för fysisk (inte
36  virtuella) kategorier. </li>
37
38</Ul>
39
40<p> Du kan också hantera dessa alternativ på "Egenskaper"
41management skärmen (screens<span class="pwgScreen">Ladda upp</span>,<span
42class = "pwgScreen"> Kommentarer</span>,<span class="pwgScreen">Låst</span>,
43<span class="pwgScreen">Offentlig-Privata</span>,<span
44class = "pwgScreen">Representant</span> tillgänglig från <span
45class = "pwgScreen">Administration, kategorier, Egenskaper</span>).</p>
46
47<h3>Sorteringsordning</h3>
48
49<p>Använd standard sorteringsordningen för bilderna.</p>
50
51<p> Ange om denna sorteringsordningen kommer att gälla även underkategorier. </p>
52
53<p> Välj specifika sorterings kriterier som skall användas med på den här kategorin.</p>
54<ul>
55<li><strong>Skapande datum</strong>: Bild fotograferingsdatum</li>
56<li><strong>Publilerings datum</strong>: Synkronisering datum</li>
57<li><strong>Genomsnittskurs (*)</strong>: Genomsnittlig kan ändras av besökarnas röstning </li>
58<li><strong>Mest besökta (*)</strong>: Det aktuella besöket kan ändra mest besökta ordning</li>
59<li><strong>Filnamn</strong>: Namn anges i information område </ li>
60<li><strong>Id </strong>:. Internt id (senare kategorierna har ett högre id än tidigare </li>
61
62</Ul>
63<p><strong>(*)</strong>Varning: Var noga med att testa dessa sorteringsordningar av dig själv,för de kan ge oväntade resultat </p>.
64
65
66<!--no translate-->
67<h3>Representant</h3>
68
69<p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent
70the album when
71it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p>
72photo of a album :</p>
73
74<ul>
75
76  <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the
77  displayed album. This button is available only for administrators.</li>
78
79  <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in
80  administration. This screen can be reached from <span
81  class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch
82  management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for
83  details.</li>
84
85  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties,
86  Representative</span>. See the help of this screen for details.</li>
87
88  <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li>
89
90</ul>
91
92<p>The choice of a representative depends on the
93<code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span
94class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
95
96<p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false),
97each album containing at least one element is represented by a fixed
98element. Once set (at album creation), the representative changes only
99when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate,
100you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p>
101
102<p>If the <code>allow_random_representative</code> configuration parameter is
103set to true, a category containing photos may have no fixed
104representant. Just use <strong>Delete representant</strong> button.</p>
105
106<p>If the album contains only sub-albums and no photo, it can nonetheless be represented by any element thanks to <span class="pwgScreen">Modify
107informations about a photo</span> screen. The only option on the current screen
108is the <strong>Delete representant</strong> button.</p>
109
110<h3>Link all album photos to a new album</h3>
111
112<ul>
113
114<li><strong>Virtual album name</strong>: Name of the new album to be created,
115all photos of the current category will be linked to the new one.</li>
116
117<li><strong>Parent album</strong>: Where the new album will be,
118leave empty to create it at root.</li>
119
120</ul>
121
122<h3>Link all album photos to existing albums</h3>
123
124<ul>
125
126<li><strong>Albums</strong>: Choose the destination album.</li>
127
128</ul>
129
130<h3>Send an information email to group members</h3>
131
132<ul>
133
134<li><strong>Group</strong>: recipients group</li>
135
136<li><strong>Mail content</strong>: Free text to send to them.</li>
137
138</ul> 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.