source: trunk/language/sv_SE/help/group_list.html @ 8255

Last change on this file since 8255 was 8255, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - step1 for 2.2

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 609 bytes
Line 
1<h2>Grupp lista</h2>
2
3<p>Detta är platsen där du kan hantera grupper.</p>
4
5<h3>Lägg till en grupp</h3>
6
7<p>Administratören kan lägga till grupper.</p>
8
9<h3>Grupp lista</h3>
10
11<p>för varje element, så kan du i listan:</p>
12
13
14<ul>
15  <li>gå till listan för över medlemmar</li>
16  <li>gå till behörighets menyn</li>
17  <li>ta bort en grupp (kräver en bekräftelse)</li>
18  <li>växla status, "default" (kräver en bekräftelse)</li>
19</ul>
20
21<h3>Standard grupper</h3>
22<p>Standard grupper är grupper som automatiskt kopplade till varje ny användare vid registrering eller skapande av en administratör.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.