source: trunk/language/sv_SE/help/help_groups.html @ 15715

Last change on this file since 15715 was 15715, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 583 bytes
Line 
1<p>Grupper är ett bekvämt sätt att ange behörigheter för en lista med användare.</p>
2
3<p>Skapa grupper i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Användare
4&raquo; Grupper</span> och användare associerade till denna grupp i
5<span class="pwgScreen">Administration &raquo; användare &raquo;
6Hantera</span>.</p>
7
8<p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför Förbud:
9Om användaren "jack" tillhör gruppen "familj" och "vänner", men endast gruppen
10"familj" kan se kategori "jul 2003", så kommer
11"jack" att kunna se "jul 2003".</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.