source: trunk/language/sv_SE/help/help_groups.html @ 8255

Last change on this file since 8255 was 8255, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - step1 for 2.2

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 593 bytes
Line 
1<p>Grupper är ett bekvämt sätt att ange behörigheter för en lista med användare.</p>
2
3<p>Skapa grupper i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Användare
4&raquo; Grupper</span> och associerade användare till denna grupp i
5<span class="pwgScreen">Administration &raquo; användare &raquo;
6Hantera</span>.</p>
7
8<p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför förbud:
9Om användaren "jack" tillhör gruppen "Familj" och "vänner", och att endast gruppen
10"familj" kan se kategori "jul 2003", Då kommer
11"jack" kommer att kunna se "Jul 2003".</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.