source: trunk/language/sv_SE/help/help_misc.html @ 15715

Last change on this file since 15715 was 15715, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

  • Property svn:executable set to *
File size: 714 bytes
Line 
1<p>Så snart du skapat ditt galleri kan du ange inställningar för besökare
2<ul>
3        <li>Standardvisningen som du föredrar i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Inställningar &raquo; Alternativ</span> tab <span class="pwgScreen">Gästinställningar</span></li>
4        <li>Standardtema i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Inställningar &raquo; Teman</span></li>
5        <li>Standardspråk i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Inställningar &raquo; Språk</span></li>
6 </ul>
7 Som standard kommer varje ny användare ärva dessa inställningar vid registrering.
8</p>
9<p>Om fu har någon fråga så välkomnas du av Piwigo kollektivet på <a href="http://piwigo.org/forum"> forumet</a>.</p>
10
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.