source: trunk/language/sv_SE/help/help_virtual_links.html @ 15715

Last change on this file since 15715 was 15715, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

  • Property svn:executable set to *
File size: 511 bytes
Line 
1<p>Foton visas i albumet som motsvarar deras filkatalog.</p>
2
3<p>Du kan även visa en bild i flera album, utan att duplicera bilden på din webbserver. Associera bilden med ett godtyckligt album från fotoredigeringsskärmen (som alla administratörer kan nå från bildsidan på gallerisidan).</p>
4
5<p>Virtuella album skapas konceptuellt så att de inte har någon motsvarande filkatalog (directory). Skapa virtuella album från <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Album &raquo;
6Hantera</span>.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.