source: trunk/language/sv_SE/help/user_list.html @ 15715

Last change on this file since 15715 was 15715, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 1.2 KB
Line 
1<h2>Användarlista</h2>
2
3<p>Detta är platsen för hantering av inställningar för registrerade användare, utom behörigheter som hanteras från andra menyer.</p>
4
5<h3>Lägg till en användare</h3>
6
7<p>Administratören kan lägga till användare manuellt.</p>
8
9<h3>Lista över användare</h3>
10
11<p>Listan kan filtreras på användarnamn (använd * som jokertecken), grupp eller
12status. Den kan sorteras genom registrering datum eller användarnamn, i stigande
13eller fallande ordning.</p>
14
15<p>I denna meny kan du hantera flera användare samtidigt, med hjälp av olika alternativ:</p>
16
17<ul>
18
19  <li>ta bort användare (kräver bekräftelse)</li>
20  <li>ändra status</li>
21  <li>koppla till eller separera från grupper </li>
22  <li>ändra visningsegenskaper</li>
23  <li>ändra ytterligare egenskaper</li>
24
25</ul>
26
27<p>Som standard är målet användaren, eller alla användare som visas i den filtrerade listan.</p>
28
29<h3>Rådgivare</h3>
30<p>Definition av en användare klassad som Rådgivare: en användare som har läst / simulering på alla menyer som tillåts av sina egna behörigheter.</p>
31
32<p>Rådgivare-läge ställs in med variabeln $conf['allow_adviser'].</p>
33<p>Om denna variabel är satt till "sant", så kan alla användare vara Rådgivare</p></h2>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.