source: trunk/language/sv_SE/help/user_list.html @ 8255

Last change on this file since 8255 was 8255, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - step1 for 2.2

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 1.2 KB
Line 
1<h2>Lista på användare</h2>
2
3<p>Detta är platsen för hantering av registrerade användare egenskaper, utom behörigheter som hanteras från and menyer.</p>
4
5<h3>Lägg till en användare</h3>
6
7<p>Administratören kan lägga till användare manuellt..</p>
8
9<h3>Lista på användare</h3>
10
11<p>listan kan filtreras på användarnamn (använd * som jokertecken), en grupp eller
12status. Den kan sorteras genom registrering datum eller användarnamn, i stigande
13eller fallande ordning.</p>
14
15<p>I denna meny kan du hantera flera användare samtidigt, med hjälp av olika åtgärder:</p>
16
17<ul>
18
19  <li>ta bort användare (kräver bekräftelse)</li>
20  <li>ändra status</li>
21  <li>koppla eller separera från grupper </li>
22  <li>ändra visningsegenskaper</li>
23  <li>ändra ytterligare egenskape</li>
24
25</ul>
26
27<p>Som standard är målet användaren  eller alla användare som visas i den filtrerade listan.</p>
28
29<h3>Rådgivare </h3>
30<p>Definition av en rådgivare användare: som har läst/simulering på alla menyer som tillåts av sina egna behörigheter.</p>
31
32<p>rådgivare läge är inställt med variabeln $conf['allow_adviser'].</p>
33<p>Om denna variabel är satt till "sant", kan alla användare vara rådgivare</p></h2>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.