source: trunk/plugins/admin_multi_view/language/af_ZA/description.txt @ 15945

Last change on this file since 15945 was 15945, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[adminmultiview] Update af_ZA, thanks to : maeztro

  • Property svn:executable set to *
File size: 159 bytes
Line 
1Laat administrateurs toe om die gallery as gaste te sien en/of die taal en/of die tema in die ry te verander. Prakties om foute met veranderings op te spoor...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.