source: trunk/plugins/admin_multi_view/language/pl_PL/description.txt @ 20912

Last change on this file since 20912 was 20912, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[adminmultiview] Update pl_PL, thanks to : T00kie

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 148 bytes
Line 
1Pozwala administratorom przeglądać galerię jako gość oraz zmieniać ustawienia języka i grafiki. Praktyczne narzędzie do weryfikacji zmian...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.