source: trunk/plugins/admin_multi_view/language/pl_PL/description.txt @ 3855

Last change on this file since 3855 was 3855, checked in by ddtddt, 11 years ago

merge 3854 br2 -> trunk

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 137 bytes
Line 
1Pozwala administratorom przeglądać galerię jako gość oraz zmieniać ustawienia języka i grafiki. Praktyczne do weryfikacji zmian...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.