Changeset 10181


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2011, 1:09:00 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.2] - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/lv_LV/admin.lang.php

  r9609 r10181  
  772772$lang['Visit language site'] = 'Apmeklēt valodu vietni';
  773773$lang['New Version'] = 'Jauna Versija';
   774$lang['Obsolete Plugins'] = 'Nepiesaistītie Spraudņi';
   775$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'UZMANĪBU! Šķiet, ka šis spraudnis nav saderīgs ar šo Piwigo versiju.';
   776$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vai vēlaties aktivēt jebkurā gadījumā?';
   777$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TAGAD ŠIS SPRAUDNIS IR PIWIGO KODOLA SASTĀVDAĻA! VAI NOINSTALĒT TO!';
   778$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KĻŪDA: ŠIS SPRAUDNIS IZTRŪKST, BET TAS IR INSTALĒTS! VAI NOINSTALĒT TO';
  774779
  775780?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.