Changeset 10399


Ignore:
Timestamp:
Apr 16, 2011, 8:11:04 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.2] - language - update sv_SE Thanks to Per

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/sv_SE/common.lang.php

  r10350 r10399  
  3030
  3131// Langage informations
   32// Langage informations
  3233$lang_info['language_name'] = 'Swedish';
  3334$lang_info['country'] = 'Sverige';
   
  3738
  3839$lang['useful when password forgotten'] = 'är användbart om du glömt lösenordet';
  39 $lang['Quick search'] = 'Snabb sökning';
   40$lang['Quick search'] = 'Snabbsökning';
  4041$lang['Connected user: %s'] = 'Anslutna användare: %s';
  4142$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   
  4849$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
  4950$lang['Registration of %s'] = 'Registrering av %s';
  50 $lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s';
  51 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer används Vanligen meddela webmastern..';
   51$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
   52$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer användas. Vänligen meddela webmastern.';
  5253$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratör, webmaster och speciell användare kan inte använda denna metod';
  53 $lang['this email address is already in use'] = 'annan användare använder redan denna e-post';
  54 $lang['Album results for'] = 'Kategori resultat för';
  55 $lang['Tag results for'] = 'Tag Resultat för';
   54$lang['this email address is already in use'] = 'en annan användare använder redan denna e-post';
   55$lang['Album results for'] = 'Albumresultat för';
   56$lang['Tag results for'] = 'Tagg-resultat för';
  5657$lang['from %s to %s'] = 'från %s till %s';
  57 $lang['Play of slideshow'] = 'Spela bild spel';
  58 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa bild spel';
  59 $lang['Repeat the slideshow'] = 'Upprepa bild spel';
  60 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'Upprepa inte bild spel';
  61 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Minska bild spel hastighet';
  62 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Öka bild spel hastighet';
  63 $lang['Submit'] = 'skicka';
   58$lang['Play of slideshow'] = 'Spela bildspel';
   59$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa bildspel';
   60$lang['Repeat the slideshow'] = 'Upprepa bildspel';
   61$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Upprepa inte bildspel';
   62$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Minska bildspelshastighet';
   63$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Öka bildspelshastighet';
   64$lang['Submit'] = 'Skicka';
  6465$lang['Yes'] = 'Ja';
  6566$lang['No'] = 'Nej';
   
  6768$lang['%d photos'] = '%d bilder';
  6869$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d bilden är också kopplad till nuvarande taggar';
  69 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d bilden är också kopplade till nuvarande taggar';
  70 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Se bilder kopplade till den här taggen bara';
  71 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade under de sista %d dagarna';
  72 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo hjälp';
   70$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d bilder är också kopplade till nuvarande taggar';
   71$lang['display photos linked to this tag'] = 'se bilder kopplade till den här taggen bara';
   72$lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade under de senaste %d dagarna';
   73$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjälp';
  7374$lang['Rank'] = 'Rang';
  74 $lang['group by letters'] = 'grupp av bokstäver';
   75$lang['group by letters'] = 'gruppera på bokstäver';
  7576$lang['letters'] = 'bokstäver';
  76 $lang['show tag cloud'] = 'Visa moln etiketter';
   77$lang['show tag cloud'] = 'Visa tagg-moln';
  7778$lang['cloud'] = 'moln';
  7879$lang['Reset to default values'] = 'Återställ till standardvärden';
  7980$lang['delete all photos from your favorites'] = 'radera alla bilder från dina favoriter';
  8081$lang['Sent by'] = 'Skickat av';
  81 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies är blockerade eller inte stöds av din Webbläsare Du måste aktivera cookies för att logga in..';
   82$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies är blockerade eller stöds inte av din webbläsare. Du måste aktivera cookies för att ansluta.';
  8283$lang['%d new comment'] = '%d ny kommentar';
  8384$lang['%d new comments'] = '%d nya kommentarer';
  8485$lang['%d comment'] = '%d kommentar';
  85 $lang['%d comments'] = '%d nya kommentarer';
   86$lang['%d comments'] = '%d kommentarer';
  8687$lang['%d hit'] = '%d träff';
  8788$lang['%d hits'] = '%d träffar';
   
  9293$lang['About'] = 'Om';
  9394$lang['All tags'] = 'Alla taggar';
  94 $lang['Any tag'] = 'Någon tag';
  95 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ett listade kriterium uppfyllas.';
  96 $lang['At least one tag must match'] = 'Minst ett listade kriterium uppfyllas';
   95$lang['Any tag'] = 'Någon tagg';
   96$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ett kriterium måste uppfyllas.';
   97$lang['At least one tag must match'] = 'Minst en tagg måste matcha';
  9798$lang['Author'] = 'Fotograf';
  98 $lang['Average rate'] = 'Genomsnittlig';
  99 $lang['Albums'] = 'kategorier';
  100 $lang['Album'] = 'kategori';
   99$lang['Average rate'] = 'Genomsnittligt betyg';
   100$lang['Albums'] = 'Album';
   101$lang['Album'] = 'Album';
  101102$lang['Close this window'] = 'Stäng detta fönster';
  102103$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplett RSS-flöde (bilder, kommentarer)';
  103104$lang['Confirm Password'] = 'Bekräfta lösenord';
  104105$lang['Connection settings'] = 'Inställningar för anslutning';
  105 $lang['Login'] = 'logga in';
   106$lang['Login'] = 'Logga in';
  106107$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakta webmaster';
  107108$lang['Create a new account'] = 'Skapa ett nytt konto';
  108109$lang['Created on'] = 'Skapad den';
  109 $lang['Creation date'] = 'Skapad datum';
   110$lang['Creation date'] = 'Skapelsedatum';
  110111$lang['Current password is wrong'] = 'Nuvarande lösenord är fel';
  111 $lang['Dimensions'] = 'dimension';
   112$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner';
  112113$lang['Display'] = 'Visa';
  113 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Varje kriteria måste vara uppfyllda.';
   114$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Varje kriterie måste vara uppfyllt.';
  114115$lang['Email address'] = 'E-postadress';
  115 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Ange dina personliga info';
  116 $lang['Error sending email'] = 'Fel när du skickar e-post';
   116$lang['Enter your personnal informations'] = 'Ange personlig info';
   117$lang['Error sending email'] = 'Fel vid sändning av e-post';
  117118$lang['File name'] = 'Filnamn';
  118119$lang['File'] = 'Fil';
  119 $lang['Filesize'] = 'Fil storlek';
   120$lang['Filesize'] = 'Filstorlek';
  120121$lang['Filter and display'] = 'Filtrera och visa';
  121 $lang['Filter'] = 'Filter';
   122$lang['Filter'] = 'Filtrera';
  122123$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glömt lösenordet?';
  123124$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Navigera galleriet som en besökare';
  124125$lang['Help'] = 'Hjälp';
  125126$lang['Identification'] = 'Identifiering';
  126 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Endast bilder RSS-flöde';
  127 $lang['Keyword'] = 'sökord';
  128 $lang['Links'] = 'sökord';
   127$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-flöde med endast bilder';
   128$lang['Keyword'] = 'Sökord';
   129$lang['Links'] = 'Länkar';
  129130$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Nytt lösenord matchar inte';
  130 $lang['New password sent by email'] = 'Nytt lösenord skickas med e-post';
  131 $lang['No email address'] = 'Inga e-post adresser';
   131$lang['New password sent by email'] = 'Nytt lösenord skickat med e-post';
   132$lang['No email address'] = 'Ingen e-postadress';
  132133$lang['No classic user matches this email address'] = 'Ingen träff på e-postadressen';
  133 $lang['Notification'] = 'Meddelande';
   134$lang['Notification'] = 'RSS';
  134135$lang['Number of items'] = 'Antal artiklar';
  135 $lang['Original dimensions'] = 'Original storlek';
   136$lang['Original dimensions'] = 'Originalstorlek';
  136137$lang['Password forgotten'] = 'Glömt lösenord';
  137138$lang['Password'] = 'Lösenord';
  138 $lang['Post date'] = 'Post datum';
  139 $lang['Posted on'] = 'Inlagd den';
   139$lang['Post date'] = 'Publiceringsdatum';
   140$lang['Posted on'] = 'Publicerad den';
  140141$lang['Profile'] = 'Profil';
  141 $lang['Quick connect'] = 'Snabb kontakt';
  142 $lang['RSS feed'] = 'RSS flöde';
  143 $lang['Rate'] = 'Betyg sätt';
   142$lang['Quick connect'] = 'Snabblogin';
   143$lang['RSS feed'] = 'RSS-flöde';
   144$lang['Rate'] = 'Betygsätt';
  144145$lang['Register'] = 'Registrera';
  145 $lang['Registration'] = 'registrering';
   146$lang['Registration'] = 'Registrering';
  146147$lang['Related tags'] = 'Relaterade taggar';
  147148$lang['Reset'] = 'Återställ';
  148149$lang['Retrieve password'] = 'Hämta lösenord';
  149 $lang['Search rules'] = 'Sök kriterier';
  150 $lang['Search tags'] = 'Sök tags';
   150$lang['Search rules'] = 'Sökkriterier';
   151$lang['Search tags'] = 'Sök taggar';
  151152$lang['Search'] = 'Sök';
  152 $lang['display available tags'] = 'Se tillgängliga taggar';
   153$lang['display available tags'] = 'visa tillgängliga taggar';
  153154$lang['Send new password'] = 'Skicka nytt lösenord';
  154 $lang['Since'] = 'sedan';
   155$lang['Since'] = 'Sedan';
  155156$lang['Sort by'] = 'Sortera efter';
  156157$lang['Sort order'] = 'Sorteringsordning';
  157158$lang['Tag'] = 'Tagg';
  158159$lang['Tags'] = 'Taggar';
  159 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Den RSS-flöde ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, upp daterad kategorier, nya kommentarer. Användas med en RSS-läsare.';
  160 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt Rss-flöde';
   160$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-flödet ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, uppdaterade album och nya kommentarer. Används med en RSS-läsare.';
   161$lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt RSS-flöde';
  161162$lang['User comments'] = 'Kommentarer';
  162163$lang['Username'] = 'Användarnamn';
  163 $lang['Visits'] = 'besök';
   164$lang['Visits'] = 'Besök';
  164165$lang['Webmaster'] = 'Webbansvarig';
  165166$lang['Week %d'] = 'Vecka %d';
  166167$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo';
  167168$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har inte behörighet till den begärda sidan';
  168 $lang['add to caddie'] = 'Lägg till caddy';
  169 $lang['add this photo to your favorites'] = 'Lägg till den här bilden till dina favoriter';
   169$lang['add to caddie'] = 'lägg i Korgen';
   170$lang['add this photo to your favorites'] = 'lägg bilden i dina favoriter';
  170171$lang['Administration'] = 'Administration';
  171172$lang['all'] = 'alla';
  172173$lang['ascending'] = 'stigande';
  173 $lang['author(s) : %s'] = 'Fotograf (er) : %s';
  174 $lang['Expand all albums'] = 'Visa alla kategorier';
  175 $lang['posted after %s (%s)'] = 'postade efter %s (%s)';
  176 $lang['posted before %s (%s)'] = 'postade före %s (%s)';
  177 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'postade mellan %s (%s) och %s (%s)';
  178 $lang['posted on %s'] = 'Inlagd den %s';
  179 $lang['Best rated'] = 'Bäst betyg satta';
  180 $lang['display best rated photos'] = 'Visa bäst betyg satta bilderna';
  181 $lang['caddie'] = 'korg';
   174$lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s';
   175$lang['Expand all albums'] = 'Visa alla album';
   176$lang['posted after %s (%s)'] = 'publicerade efter %s (%s)';
   177$lang['posted before %s (%s)'] = 'publicerade före %s (%s)';
   178$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'publicerade mellan %s (%s) och %s (%s)';
   179$lang['posted on %s'] = 'Publicerad den %s';
   180$lang['Best rated'] = 'Högst betygsatta';
   181$lang['display best rated photos'] = 'visa högst betygsatta bilder';
   182$lang['caddie'] = 'Korg';
  182183$lang['Calendar'] = 'Kalender';
  183184$lang['All'] = 'Alla';
  184 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad per månad';
   185$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad r månad';
  185186$lang['View'] = 'Visa';
  186187$lang['day'][0] = "Söndag";
   
  203204$lang['month'][8] = "Augusti";
  204205$lang['month'][9] = "September";
  205 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'månads kalender';
  206 $lang['chronology_monthly_list'] = 'Månads förteckning';
  207 $lang['chronology_weekly_list'] = 'Veckolista';
  208 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicka här om din Webbläsare inte automatiskt styr om dig';
  209 $lang['comment date'] = 'kommentar datum';
   206$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'månadskalender';
   207$lang['chronology_monthly_list'] = 'månadslista';
   208$lang['chronology_weekly_list'] = 'veckolista';
   209$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicka här om din webbläsare inte automatiskt styr om dig';
   210$lang['comment date'] = 'kommentardatum';
  210211$lang['Comment'] = 'Kommentar';
  211212$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar har registrerat';
  212 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system: vänta en stund innan du försöker att posta en annan kommentar';
  213 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar har inte registrerats eftersom den inte klarade valideringen´s reglerna';
   213$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood-system: vänta en stund innan du försöker att skicka ytterligare en kommentar';
   214$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar har INTE registrerats eftersom den inte klarade valideringsreglerna';
  214215$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administratör måste godkänna din kommentar innan den blir synlig.';
  215216$lang['This login is already used by another user'] = 'Denna inloggning används redan av en annan användare';
  216217$lang['Comments'] = 'Kommentarer';
  217218$lang['Add a comment'] = 'Lägg till en kommentar';
  218 $lang['created after %s (%s)'] = 'skapats efter %s (%s)';
   219$lang['created after %s (%s)'] = 'har skapats efter %s (%s)';
  219220$lang['created before %s (%s)'] = 'har skapats före %s (%s)';
  220221$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'har skapats mellan %s (%s) och %s (%s)';
  221222$lang['created on %s'] = 'har skapats den %s';
  222223$lang['Customize'] = 'Anpassa';
  223 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Din galleri anpassning';
   224$lang['Your Gallery Customization'] = 'Din gallerianpassning';
  224225$lang['Default'] = 'Standard';
  225 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'Ta bort denna bild från dina favoriter';
   226$lang['delete this photo from your favorites'] = 'ta bort bilden från dina favoriter';
  226227$lang['Delete'] = 'Ta bort';
  227 $lang['descending'] = 'Fallande';
  228 $lang['download'] = 'Ned laddning';
   228$lang['descending'] = 'fallande';
   229$lang['download'] = 'ladda ner';
  229230$lang['download this file'] = 'ladda ner denna fil';
  230231$lang['edit'] = 'redigera';
  231 $lang['wrong date'] = 'Fel datum';
  232 $lang['excluded'] = 'uteslutas';
   232$lang['wrong date'] = 'fel datum';
   233$lang['excluded'] = 'uteslutna';
  233234$lang['Your favorites'] = 'Mina favoriter';
  234 $lang['display your favorites photos'] = 'Visa mina favoriter bilder';
  235 $lang['Favorites'] = 'favoriter';
   235$lang['display your favorites photos'] = 'visa mina favoriterbilder';
   236$lang['Favorites'] = 'Favoriter';
  236237$lang['First'] = 'Första';
  237 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Är galleriet stängt för underhåll. Snälla, kom tillbaka senare..';
   238$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet är stängt för underhåll. Vänligen kom tillbaka senare.';
  238239$lang['Page generated in'] = 'Sidan skapades';
  239240$lang['guest'] = 'Gäst';
  240241$lang['Hello'] = 'Hej';
  241242$lang['available for administrators only'] = 'endast för administratörer';
  242 $lang['display this album'] = 'visar bilder roten till denna kategori';
  243 $lang['display last user comments'] = 'Se den sista användarnas kommentarer';
   243$lang['display this album'] = 'visa detta album';
   244$lang['display last user comments'] = 'visa senaste användarkommentarerna';
  244245$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'anpassa utseendet på galleriet';
  245 $lang['search'] = 'Sök';
  246 $lang['Home'] = 'hem';
  247 $lang['in this album'] = 'i denna kategori';
  248 $lang['in %d sub-album'] = 'i %d under kategorin';
  249 $lang['in %d sub-albums'] = 'i %d under kategorier';
  250 $lang['included'] = 'Inkludera';
   246$lang['search'] = 'sök';
   247$lang['Home'] = 'Hem';
   248$lang['in this album'] = 'i detta album';
   249$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underliggande album';
   250$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underliggande album';
   251$lang['included'] = 'inkluderat';
  251252$lang['Invalid password!'] = 'Ogiltigt lösenord!';
  252253$lang['Language'] = 'Språk';
  253 $lang['last %d days'] = 'Sista %d dagarna';
  254 $lang['Last'] = 'Senaste';
   254$lang['last %d days'] = 'sista %d dagarna';
   255$lang['Last'] = 'Sista';
  255256$lang['Logout'] = 'Logga ut';
  256257$lang['E-mail address'] = 'E-postadress';
  257258$lang['obligatory'] = 'obligatorisk';
  258 $lang['Maximum photo height'] = 'Max höjd på bilderna';
   259$lang['Maximum photo height'] = 'Maximal höjd på bilderna';
  259260$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximal höjd måste vara större än 50';
  260 $lang['Maximum photo width'] = 'Maximum bredd på bilderna';
   261$lang['Maximum photo width'] = 'Maximal bredd på bilderna';
  261262$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximal bredd måste vara större än 50';
  262 $lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender med datum för skapande';
  263 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla delar i alla kategorier och under kategorier';
  264 $lang['return to normal view mode'] = 'återgå till normalt visnings läge';
  265 $lang['display a calendar by posted date'] = 'visa en kalender sorterad på publicerd datum';
   263$lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender sorterad på datum för skapande';
   264$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla bilder i alla album och underliggande album';
   265$lang['return to normal view mode'] = 'återgå till normalt visningsläge';
   266$lang['display a calendar by posted date'] = 'visa en kalender sorterad på datum för publicering';
  266267$lang['Most visited'] = 'Mest besökta';
  267 $lang['display most visited photos'] = 'Visa mest besökta bilder';
   268$lang['display most visited photos'] = 'visa mest besökta bilder';
   269$lang['Unknown identifier'] = 'Okänt användarnamn';
   270$lang['New password'] = 'Nytt lösenord';
   271$lang['Rate this photo'] = 'Betygsätt den här bilden';
   272$lang['Next'] = 'Nästa';
   273$lang['no rate'] = 'inget betyg';
   274$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Bilder postade den senaste %d dagen.';
   275$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Bilder postade de senaste %d dagarna.';
   276$lang['password updated'] = 'lösenord uppdaterat';
   277$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Senaste tiden måste vara ett positivt heltal';
   278$lang['photo'] = 'bild';
   279$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicka på bilden för att se den i hög upplösning';
   280$lang['Show file metadata'] = 'Visa metadata för filen';
   281$lang['Powered by'] = 'Baserat på';
   282$lang['Preferences'] = 'Inställningar';
   283$lang['Previous'] = 'Föregående';
   284$lang['Random photos'] = 'Slumpmässiga bilder';
   285$lang['display a set of random photos'] = 'visa en uppsättning slumpmässiga bilder';
   286$lang['Recent albums'] = 'Senaste album';
   287$lang['display recently updated albums'] = 'visa nyligen uppdaterade album';
   288$lang['Recent period'] = 'Senaste perioden';
   289$lang['Recent photos'] = 'Senaste bilder';
   290$lang['display most recent photos'] = 'visa senaste bilder';
   291$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...';
   292$lang['Please, enter a login'] = 'Vänligen ange ett användarnamn';
   293$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'användarnamn får inte sluta med ett mellanslag';
   294$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'användarnamn får inte börja med ett mellanslag';
   295$lang['this login is already used'] = 'Detta användarnamn används redan';
   296$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-postadress måste vara i formen ”kalle@anka.org';
   297$lang['please enter your password again'] = 'vänligen ange ditt lösenord igen';
   298$lang['Auto login'] = 'Automatisk inloggning';
   299$lang['remove this tag from the list'] = 'ta bort taggen från listan';
   300$lang['representative'] = 'representant';
   301$lang['Search for Author'] = 'Sök efter en fotograf';
   302$lang['Search in albums'] = 'Sök i album';
   303$lang['Search by Date'] = 'Sök efter datum';
   304$lang['Date'] = 'Datum';
   305$lang['End-Date'] = 'Slutdatum';
   306$lang['Kind of date'] = 'Typ av datum';
   307$lang['Search for words'] = 'Sök efter orden';
   308$lang['Search for all terms'] = 'Sök efter alla termer';
   309$lang['Search for any terms'] = 'Sök efter någon term';
   310$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom fråga. Inga kriterier har lagts in.';
   311$lang['Search Options'] = 'Sökalternativ';
   312$lang['Search results'] = 'Sökresultat';
   313$lang['Search in sub-albums'] = 'Sök i underliggande album';
   314$lang['searched words : %s'] = 'sökte ord : %s';
   315$lang['Contact'] = 'Kontakta';
   316$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (betygsatt %d gånger)';
   317$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
   318$lang['%d album updated'] = '%d album uppdaterat';
   319$lang['%d albums updated'] = '%d album uppdaterade';
   320$lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att godkänna';
   321$lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att godkänna';
   322$lang['N/A'] = 'Inte tillgängligt';
   323$lang['New on %s'] = 'Nya på %s';
   324$lang['set as album representative'] = 'ange som omslag för album';
   325$lang['Show number of comments'] = 'Visa antal inlägg';
   326$lang['Show number of hits'] = 'Visa antal träffar';
   327$lang['slideshow'] = 'bildspel';
   328$lang['stop the slideshow'] = 'stoppa bildspelet';
   329$lang['Specials'] = 'Funktioner';
   330$lang['SQL queries in'] = 'SQL-frågor i';
   331$lang['display only recently posted photos'] = 'visa endast nyligen publicerade bilder';
   332$lang['return to the display of all photos'] = 'återgå till visning av alla bilder';
   333$lang['the beginning'] = 'början';
   334$lang['Interface theme'] = 'Gränssnittstema';
   335$lang['Thumbnails'] = 'Miniatyrer';
   336$lang['Menu'] = 'Meny';
   337$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på er sida';
   338$lang['today'] = 'idag';
   339$lang['Update your rating'] = 'Uppdatera ditt betyg';
   340$lang['wrong filename'] = 'fel filnamn';
   341$lang['the username must be given'] = 'användarnamn krävs';
   342$lang['edit this comment'] = 'redigera detta inlägg';
   343$lang['Edit a comment'] = 'Redigera ett inlägg';
   344$lang['Are you sure?'] = 'Är du säker?';
   345$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Detta inlägg kräver valideringen';
   346$lang['Welcome'] = 'Välkommen';
   347$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Välkommen till ditt Piwigo-fotogalleri!';
   348$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller bläddra i ditt tomma galleri';
   349$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller vänligen avaktivera detta meddelande, jag hittar själv';
   350$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, ditt Piwigo fotogalleri är tomt!';
   351$lang['I want to add photos'] = 'Jag vill lägga till bilder';
   352$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Hantera det här användarinlägget: %s';
   353$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-postadressen saknas. Vänligen ange din e-postadress.';
   354$lang['This author modified following comment:'] = 'Denna fotograf modifierade följande inlägg:';
   355$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denna fotograf raderade inlägg med id %d';
   356$lang['delete this comment'] = 'ta bort detta inlägg';
   357$lang['validate this comment'] = 'validera detta inlägg';
  268358$lang['The number of photos per row must be a not null scalar'] = 'Antalet bilder per rad måste vara ett heltal';
  269359$lang['Number of photos per row'] = 'Antal bilder per rad';
  270360$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Antalet rader per sida måste vara ett heltal';
  271361$lang['Number of rows per page'] = 'Antal rader per sida';
  272 $lang['Unknown identifier'] = 'Okänt användarnamn';
  273 $lang['New password'] = 'Nytt lösenord';
  274 $lang['Rate this photo'] = 'Betyg sätt den här bilden';
  275 $lang['Next'] = 'Nästa';
  276 $lang['no rate'] = 'Inget betyg';
  277 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Inlägg postade de senaste %d dagen bara.';
  278 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Inlägg postade de senaste %d dagarna.';
  279 $lang['password updated'] = 'lösenord uppdateras';
  280 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'senaste tiden måste vara ett positivt heltal';
  281 $lang['photo'] = 'Bild';
  282 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicka på bilden för att se den i hög upplösning';
  283 $lang['Show file metadata'] = 'Visa fil metadata';
  284 $lang['Powered by'] = 'Drivs med';
  285 $lang['Preferences'] = 'Inställningar';
  286 $lang['Previous'] = 'Föregående';
  287 $lang['Random photos'] = 'Slumpmässiga bilder';
  288 $lang['display a set of random photos'] = 'visa en uppsättning av slumpmässiga bilder';
  289 $lang['Recent albums'] = 'Senaste kategorier';
  290 $lang['display recently updated albums'] = 'visa nyligen upp daterade kategorier';
  291 $lang['Recent period'] = 'Senaste perioden';
  292 $lang['Recent photos'] = 'Senaste bilder';
  293 $lang['display most recent photos'] = 'Visa senaste bilder';
  294 $lang['Redirection...'] = 'omdirigering...';
  295 $lang['Please, enter a login'] = 'Vanligen ange ett användarnamn';
  296 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'användarnamn får inte sluta med ett mellanslag';
  297 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'användarnamn får inte börja med ett blanksteg';
  298 $lang['this login is already used'] = 'Detta användarnamn används redan';
  299 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-post adress måste vara som xxx@yyy.eee (exempel: jack@altern.org)';
  300 $lang['please enter your password again'] = 'Vanligen ange ditt lösenord igen';
  301 $lang['Auto login'] = 'Automatisk inloggning';
  302 $lang['remove this tag from the list'] = 'ta bort taggen från listan';
  303 $lang['representative'] = 'representant';
  304 $lang['Search for Author'] = 'Sök efter en fotograf';
  305 $lang['Search in albums'] = 'Sök i kategori';
  306 $lang['Search by Date'] = 'Sök efter datum';
  307 $lang['Date'] = 'Datum';
  308 $lang['End-Date'] = 'Slut datum';
  309 $lang['Kind of date'] = 'typ av dag';
  310 $lang['Search for words'] = 'Sök efter orden';
  311 $lang['Search for all terms'] = 'Sök efter alla termer';
  312 $lang['Search for any terms'] = 'Sök efter alla termen';
  313 $lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'tom fråga. Inga kriterier har lagts in.';
  314 $lang['Search Options'] = 'Sök alternativ';
  315 $lang['Search results'] = 'Sök resultat';
  316 $lang['Search in sub-albums'] = 'Sök i under kategorier';
  317 $lang['searched words : %s'] = 'sökte ord : %s';
  318 $lang['Contact'] = 'Kontakt';
  319 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (betyg satt %d gångar)';
  320 $lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  321 $lang['%d album updated'] = '%d kategorin uppdateras';
  322 $lang['%d albums updated'] = '%d kategorier uppdateras';
  323 $lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att validare';
  324 $lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att validera';
  325 $lang['N/A'] = 'Saknas';
  326 $lang['New on %s'] = 'Nya på %s';
  327 $lang['set as album representative'] = 'Ange som kategorin företrädande';
  328 $lang['Show number of comments'] = 'Visa antal inlägg';
  329 $lang['Show number of hits'] = 'Visa antal träffar';
  330 $lang['slideshow'] = 'bild spel';
  331 $lang['stop the slideshow'] = 'stoppa bild spelet';
  332 $lang['Specials'] = 'Erbjudande';
  333 $lang['SQL queries in'] = 'SQL-frågor i';
  334 $lang['display only recently posted photos'] = 'visa endast nyligen postade bilder';
  335 $lang['return to the display of all photos'] = 'återgå till visning av alla bilder';
  336 $lang['the beginning'] = 'början';
  337 $lang['Interface theme'] = 'utseende tema';
  338 $lang['Thumbnails'] = 'Miniatyrer';
  339 $lang['Menu'] = 'Meny';
  340 $lang['A comment on your site'] = 'Ett inlägg på din webbplats';
  341 $lang['today'] = 'Idag';
  342 $lang['Update your rating'] = 'Uppdatera ditt betyg';
  343 $lang['wrong filename'] = 'Fel filnamn';
  344 $lang['the username must be given'] = 'användarnamn krävs';
  345 $lang['edit this comment'] = 'Redigera detta inlägg';
  346 $lang['Edit a comment'] = 'Redigera ett inlägg';
  347 $lang['Are you sure?'] = 'Är du säker?';
  348 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denna inlägg kräver valideringen';
  349 $lang['Welcome'] = 'Välkommen';
  350 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Välkommen till din Piwigo fotogalleri!';
  351 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller bläddra ibland dina tomma gallerier';
  352 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller vänligen av aktivera detta meddelande kommer jag hittar själv';
  353 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, är din Piwigo fotogalleri tomt!';
  354 $lang['I want to add photos'] = 'Jag vill lägga till bilder';
  355 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Hantera den här användaren inlägg: %s';
  356 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'e-post adress saknas. Vanligen ange en e-post adress.';
  357 $lang['This author modified following comment:'] = 'Denna fotograf modifierad följande inlägg:';
  358 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denna fotograf raderade bort inlägg med id %d';
  359 $lang['delete this comment'] = 'Ta bort detta inlägg';
  360 $lang['validate this comment'] = 'validera detta inlägg';
  361362
  362363?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.