Changeset 11232


Ignore:
Timestamp:
Jun 4, 2011, 7:10:12 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update SK Thanks to dodo - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r11133 r11232  
  801801$lang['Searching...'] = 'Vyhľadávam...';
  802802$lang['Type in a search term'] = 'Napíšte vo vyhľadávaní';
   803$lang['Compact'] = 'Kompaktné';
   804$lang['Complete'] = 'Kompletné';
   805$lang['Deactivate all'] = 'Ukončiť všetko';
   806$lang['Restore'] = 'Obnoviť';
   807$lang['Restore default configuration. You will lost your plugin settings!'] = 'Obnoviť východiskovú konfiguráciu. Stratíte nastavenia Vašich doplnkov!';
   808$lang['Show menubar'] = 'Zobraziť menu';
   809$lang['Updates'] = 'Aktualizácie';
   810$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Prebieha aktualizácia... Prosím čakajte.';
   811$lang['Ignore this update'] = 'Ignorovať túto aktualizáciu';
   812$lang['Reset ignored updates'] = 'Obnoviť ignorované aktualizácie';
   813$lang['Update All'] = 'Aktualizovať všetko';
   814$lang['ERROR'] = 'CHYBA';
   815$lang['Update Complete'] = 'Aktualizácia kompletná';
   816$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo aktualizácia';
   817$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizácia doplnkov';
   818$lang['All extensions are up to date.'] = 'Všetky doplnky sú aktuálne.';
   819$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Nasledovné doplnky nemusia byť kompatibilné s novou verziou Piwigo:';
   820$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = ' Nasledovné témy nemusia byť kompatibilné s novou verziou Piwigo:';
   821$lang['I decide to update anyway'] = 'Rozhodol som sa aktualizovať každopádne';
   822$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizovať na Piwigo %s';
   823$lang['Two updates are available'] = 'Dve aktualizácie sú dostupné';
   824$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Toto je malá aktualizácia opravujúca chyby.';
   825$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Toto je veľká aktulizácia s <a href="%s">novými funkciami</a>.';
   826$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektoré témy a doplnky nemusia byť prístupné.';
   827$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Môžete aktualizovať na Piwigo %s priamo bez aktualizácie na Piwigo %s (odporúčané).';
   828$lang['Save Template Directory'] = 'Uložiť adresár šablón';
   829$lang['Dump Database'] = 'Vyčistiť databázu';
   830$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vrátane histórie údajov (Upozornenie: limit pamäte servera môže byť prekročený)';
   831$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nemožno vytvoriť nový lokálny adresár.';
   832$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nemožno poslať do adresára šablón.';
   833$lang['Unable to dump database.'] = 'Nemožno vyčistiť databázu.';
   834$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Niektoré aktualizácie sú dostupné pre doplnky.';
   835$lang['Ignore All'] = 'Ignorovať všetko';
   836$lang['Crop'] = 'Orezať';
   837$lang['Width'] = 'Šírka';
   838$lang['Height'] = 'Výška';
   839$lang['Follow Orientation'] = 'Nasledovať orientáciu';
   840$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Ak chcete obnoviť náhľady, prosím choďte na <a href="%s">Správcu dávky</a>.';
   841$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knižnica';
   842
  803843
  804844?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.