Changeset 11323


Ignore:
Timestamp:
Jun 11, 2011, 7:11:34 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r11131 r11323  
  791791$lang['Searching...'] = 'Meklē...';
  792792$lang['Type in a search term'] = 'Ierakstiet meklējamo vārdu';
   793$lang['As default order'] = 'Kā pēc noklusējuma';
   794$lang['Compact'] = 'Kompaktēt';
   795$lang['Complete'] = 'Pabeigt';
   796$lang['Custom'] = 'Pielāgots';
   797$lang['Deactivate all'] = 'Deaktivēt visu';
   798$lang['Default photos order'] = 'Foto kārtojums pēc noklusējuma';
   799$lang['Default photos order inside album'] = 'Foto kārtojums pēc noklusējuma albumā';
   800$lang['Invalid order string'] = 'Kļūdaina kārtojuma rinda';
   801$lang['Restore'] = 'Atjaunot';
   802$lang['Restore default configuration. You will lost your plugin settings!'] = 'Atjaunot noklusējuma konfigurāciju. Jūs zaudēsit savus spraudņa iestatījumus!';
   803$lang['Show menubar'] = 'Rādīt izvēles joslu';
   804$lang['Updates'] = 'Jauninājumi';
   805$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Notiek jaunināšana... Lūdzu uzgaidiet.';
   806$lang['Ignore this update'] = 'Ignorēt šo jauninājumu';
   807$lang['Reset ignored updates'] = 'Atjaunot ignorētos jauninājumus';
   808$lang['Update All'] = 'Jaunināt visu';
   809$lang['ERROR'] = 'KĻŪDA';
   810$lang['Update Complete'] = 'Jauninājums Paveikts';
   811$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Jauninājums';
   812$lang['Extensions Update'] = 'Paplašinājumu Jauninājums';
   813$lang['All extensions are up to date.'] = 'Visi paplašinājumi ir atjaunināti.';
   814$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sekojoši spraudņi var nesaderēt ar jauno Piwigo versiju:';
   815$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sekojošas tēmas var nesaderēt ar jauno Piwigo versiju:';
   816$lang['I decide to update anyway'] = 'Esmu izlēmis veikt jauninājumu jebkurā gadījumā';
   817$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Jaunināt uz Piwigo %s';
   818$lang['Two updates are available'] = 'Pieejami divi jauninājumi';
   819$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Šis ir nenozīmīgs jauninājums, tikai daži defektu labojumi.';
   820$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Šis ir svarīgs jauninājums, ar <a href="%s">jaunām svarīgām iespējām</a>.';
   821$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Dažas tēmas un spraudņi vēl var būt nav pieejami.';
   822$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Jūs varat jaunināt uz Piwigo %s tieši, neuzlabojot uz Piwigo %s (ieteicams).';
   823$lang['Save Template Directory'] = 'Saglabāt veidņu mapi';
   824$lang['Dump Database'] = 'Izgāzt Datubāzi';
   825$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ietvert datu vēsturi (Brīdinājums: servera atmiņas limits var tikt pārsniegts)';
   826$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Neiespējami ierakstīt jaunu lokālo mapi.';
   827$lang['Unable to send template directory.'] = 'Neiespējams nosūtīt veidņu mapi.';
   828$lang['Unable to dump database.'] = 'Neiespējami izgāzt (dump) datubāzi.';
   829$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Paplašinājumiem pieejami daži uzlabojumi.';
   830$lang['Ignore All'] = 'Ignorēt Visu';
   831$lang['Crop'] = 'Apgriezt';
   832$lang['Width'] = 'Platums';
   833$lang['Height'] = 'Augstums';
   834$lang['Follow Orientation'] = 'Sekot Orientācijai';
   835$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Ja vēlaties reģenerēt sīkbildes, lūdzu izmantojiet <a href="%s">Batch Manager</a>.';
   836$lang['Graphics Library'] = 'Grafikas Bibliotēka';
  793837?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.