Changeset 11387


Ignore:
Timestamp:
Jun 15, 2011, 10:01:49 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update CZ Thanks to webprostor.eu - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r11141 r11387  
  793793$lang['Searching...'] = 'Hledám...';
  794794$lang['Type in a search term'] = 'Zadejte hledaný výraz';
   795$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivovat ikonu "nové" vedle alb a obrázků';
   796$lang['As default order'] = 'Jako výchozí pořadí';
   797$lang['Compact'] = 'Kompaktní';
   798$lang['Complete'] = 'Kompletní';
   799$lang['Custom'] = 'Běžný';
   800$lang['Deactivate all'] = 'Deaktivovat vše';
   801$lang['Default photos order'] = 'Výchozí pořadí fotografií';
   802$lang['Default photos order inside album'] = 'Výchozí pořadí fotografií uvnitř album';
   803$lang['Invalid order string'] = 'Neplatný řetězec výběru';
   804$lang['Restore'] = 'Obnovit';
   805$lang['Restore default configuration. You will lost your plugin settings!'] = 'Obnovit výchozí konfiguraci. Přijdete o nastavení v pluginech!';
   806$lang['Show menubar'] = 'Zobrazit menu';
   807$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenerovat Náhledy';
   808$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenerovat webové rozlišení fotek';
   809$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generování náhledů v přípravě...';
   810$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generování fotek v přípravě...';
   811$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s náhledů bylo regenerováno';
   812$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s náhledů nemohlo být regenerováno';
   813$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotek bylo regenerováno';
   814$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotek nemohlo být regenerováno';
   815$lang['Only photos with HD can be regenerated!'] = 'Pouze fotky s vysokým rozlišením mohou být regenerovány!';
   816$lang['Updates'] = 'Aktualizace';
   817$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Probíhá aktualizace... Prosím čekejte.';
   818$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruj tuto aktualizaci';
   819$lang['Reset ignored updates'] = 'Resetuj ignorované aktualizace';
   820$lang['Update All'] = 'Aktualizuj vše';
   821$lang['ERROR'] = 'CHYBA';
   822$lang['Update Complete'] = 'Aktualizace kompletní';
   823$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Aktualizace';
   824$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizace Doplňků';
   825$lang['All extensions are up to date.'] = 'Veškerá rozšíření jsou aktuální.';
   826$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující pluginy nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
   827$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující šablony vzhledu nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
   828$lang['I decide to update anyway'] = 'Rozhodl jsem se aktualizovat';
   829$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s';
   830$lang['Two updates are available'] = 'dvě aktualizace jsou k dispozici';
   831$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Toto je minoritní aktualizace, opravuje zejména chyby.';
   832$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Toto je velká aktualizace, s <a href="%s">novými funkcemi</a>.';
   833$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Některé šablony vzhledu a pluginy nemusejí být dostupné.';
   834$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Můžete aktualizovat na vyšší verzi Piwigo %s přímo, bez nutnosti upgradu na Piwigo %s (doporučeno).';
   835$lang['Save Template Directory'] = 'Uložit složku šablony';
   836$lang['Dump Database'] = 'Záloha (Dump) Databáze';
   837$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ponech data historie (Upozornění: limit paměti serveru může být překročen)';
   838$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze vytvořit novou složku.';
   839$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šabloy.';
   840$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze zálohovat databázi.';
   841$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nějaké aktualizace jsou dostupné pro pluginy.';
   842$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj Vše';
   843$lang['Crop'] = 'Oříznutí';
   844$lang['Width'] = 'Šířka';
   845$lang['Height'] = 'Výška';
   846$lang['Follow Orientation'] = 'Postupuj podle orientace';
   847$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Pokdu chcete regenerovat náhledy fotek, pokračujte na <a href="%s">Batch Manager</a>.';
   848$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knihovna';
  795849?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.