Changeset 11479


Ignore:
Timestamp:
Jun 22, 2011, 2:38:59 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Extended Description - add PL (Polish - Polski) thanks to T00kie - step2

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/pl_PL/help.html

  r11403 r11479  
  1919<p><u>Specjalny tag językowy <i>all</i></u>: wszystko co jest zawarte w opisie w obrębie [lang=all] będzie wyświetlane w języku jakim domyślnie posługuje się połączony użytkownik.
  2020Głównie jest to przydatne do implementowania kodu HTML/JavaScript w opisie.</p>
   21
   22<h3>Rozszerzony opis</h3>
   23
   24<p>Tagi rozszerzonego opisu pozwalają na stworzenie krótkiego opisu albumu poza albumem,
   25dłuższego opisu albumu na stronie albumu,
   26a nawet dwóch różnych opisów na stronie albumu.</p>
   27
   28<p>tag &lt;!--more--&gt; dodaje tekst do krótkiego opisu.<br>
   29tag &lt;!--complete--&gt; pozwala na stworzenie dwóch różnych opisów.<br>
   30tag &lt;!--up-down--&gt; pozwala na stworzenie górnego i dolnego opisu.</p>
   31
   32<ul>
   33  <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
   34</ul>
   35<code> krótki opis &lt;!--more--&gt; długi opis</code>
   36<p>Poza albumem widnieje tylko krótki opis. Na stronie albumu widnieje opis krótki + opis długi.</p>
   37
   38<ul>
   39  <li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li>
   40</ul>
   41<code>krótki opis &lt;!--complete--&gt; długi opis</code>
   42<p>Poza albumem widnieje tylko krótki opis. Na stronie albumu widnieje tylko długi opis, więc tak naprawdę można stworzyć dwa różne opisy.</p>
   43
   44<ul>
   45  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
   46</ul>
   47<code>górny opis &lt;!--up-down--&gt; dolny opis</code>
   48<p>Poza albumem widnieje tylko górny opis. Na stronie albumu górny opis widnieje nad miniaturkami a dolny opis pod miniaturkami.</p>
   49
   50<h3>Wstawianie albumu lub zdjęcia</h3>
   51
   52<ul>
   53  <li><b>tag [cat=xx]</b></li>
   54</ul>
   55<p>Ten tag pozwala na umieszczenie albumu w opisie, gdzie xx to identyfikator albumu.</p>
   56
   57<ul>
   58  <li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
   59</ul>
   60<p>Ten tag pozwala na umieszczenie jednej lub więcej miniaturek w opisie mając:<br><br>
   61- xx jako identyfikator zdjęcia; można dodać identyfikator albumu obok identyfikatora zdjęcia: <code>xx.ccc</code>.
   62<br>
   63- yyyy (optional) : może przyjąć wartości {left, right}.</p>
   64- name (optional) : może przyjąć wartości {name, titleName}. Jeśli otagujemy tagiem <i>name</i> pod miniaturką wyświetli się nazwa zdjęcia, zaś jeśli <i>titleName</i> wtedy zamiast nazwy wyświetli się oznaczenie &lt;title&gt; .</p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.