Changeset 11492


Ignore:
Timestamp:
Jun 22, 2011, 10:59:43 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update DK (Danish - Dansk) thanks to Rollike - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r9494 r11492  
  715715$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer';
  716716$lang['Menu Management'] = 'Menu';
   717$lang['new'] = 'ny';
   718$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev oploadet';
   719$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen foto I det nuværende sæt.';
   720$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotos valgt, %d fotos i nuværende sæt';
   721$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotos valgt, ingen mulige handlinger.';
   722$lang['No results'] = 'Ingen resultater';
   723$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto';
   724$lang['predefined filter'] = 'foruddedineret filter';
   725$lang['Refresh photo set'] = 'Opdater fotosættet';
   726$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre';
   727$lang['remove author'] = 'fjern forfatter';
   728$lang['remove creation date'] = 'fjern oprettelsesdato';
   729$lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra caddie';
   730$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter';
   731$lang['remove title'] = 'fjern titel';
   732$lang['Searching...'] = 'Søger...';
   733$lang['Selection'] = 'Selektion';
   734$lang['Set author'] = 'Vælg forfartter';
   735$lang['Set creation date'] = 'Vælg oprettelsesdato';
   736$lang['Set title'] = 'Vælg titel';
  717737?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.