Changeset 11545


Ignore:
Timestamp:
Jun 28, 2011, 12:12:27 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update HR (Hrvatski - Croatian) thanks to alen - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/hr_HR/admin.lang.php

  r11543 r11545  
  733733$lang['last import'] = 'zadnji import';
  734734$lang['manual order'] = 'ručni poredak';
   735$lang['%d of %d photos selected'] = 'označeno %d od %d fotografija';
   736$lang['Missing a temporary folder'] = 'Nedostaje privremena mapa';
   737$lang['new'] = 'novo';
   738$lang['No file was uploaded'] = 'Datoteka nije poslana';
   739$lang['No photo in the current set.'] = 'U trenutnoj grupi nema fotografija.';
   740$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Fotografije nisu označene, %d fotografija u trenutnoj grupi';
   741$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nijedna fotografija nije označena.';
   742$lang['No results'] = 'Nema rezultata';
   743$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d označenih fotografija';
   744$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nekorištene oznake su izbrisane';
   745$lang['Pending Comments'] = 'Neriješeni komentari';
   746$lang['predefined filter'] = 'predefinirani filter';
   747$lang['Refresh photo set'] = 'Osvježi grupu fotografija';
   748$lang['Remove all filters'] = 'Ukloni sve filtre';
   749$lang['remove author'] = 'ukloni autora';
   750$lang['remove creation date'] = 'ukloni datum nastanka';
   751$lang['Remove from caddie'] = 'Ukloni iz caddie';
   752$lang['remove this filter'] = 'ukloni ovaj filter';
   753$lang['remove title'] = 'ukloni naslov';
   754$lang['Searching...'] = 'Tražim ...';
   755$lang['Selection'] = 'Odabir';
   756$lang['Set author'] = 'Postavi autora';
   757$lang['Set creation date'] = 'Postavi datum nastanka';
   758$lang['Set title'] = 'Postavi naslov';
   759$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvaliteta slike visoke razlučivosti mora biti broj između %d i %d';
   760$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksimalna visina slike visoke razlučivosti mora biti broj između %d i %d';
   761$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksimalna širina slike visoke razlučivosti mora biti broj između %d i %d';
   762$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Veličina poslane datoteke prelazi MAX_FILE_SIZE postavku definiranu unutar HTML obrasca';
   763$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Veličina poslane datoteke prelazi uload_max_filesize postavku u php.ini: %sB';
   764$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Poslana datoteka je djelomično upload-ana';
  735765?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.