Changeset 11584


Ignore:
Timestamp:
Jun 30, 2011, 9:11:19 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche2.2] - language - update ca_ES (Catalan) thanks to josep.torne - feature:2337

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/ca_ES/admin.lang.php

  r9640 r11584  
  615615$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris";
  616616$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.';
  617 
  618 
  619 // missing translations
  620617$lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades';
  621618$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos penjades';
   
  794791$lang['Visit language site'] = 'Visiteu el lloc web de l\'idioma';
  795792$lang['New Version'] = 'Versió nova';
   793$lang['new'] = 'nou';
   794$lang['No results'] = 'No hi ha resultats';
   795$lang['Searching...'] = "S'està buscant...";
   796$lang['Type in a search term'] = 'Escriviu una paraula a buscar';
   797$lang['Obsolete Plugins'] = 'Connectors obsolets';
   798$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'Avís: Sembla que aquest connector no és compatible amb aquesta versió de Piwigo';
   799$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Voleu activar-lo de totes formes?';
   800$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ARA AQUEST CONNECTOR FORMA PART DEL NUCLI DE PIWIGO! ELEMINAR-LO ARA';
   801$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: AQUEST CONNECTOR MANCA PERÒ ESTÀ INSTAL·LAT! DESISNTAL·LAR-LO ARA.';
   802$lang['display'] = 'visualitzar';
  796803
  797804?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.