Changeset 11669


Ignore:
Timestamp:
Jul 9, 2011, 9:03:25 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - gally - add SE (Svenska - Swedish) thanks to berraw

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/sv_SE/theme.lang.php

  r11501 r11669  
  11<?php
   2
  23$lang['gally_action_ok'] = 'Åtgärden lyckades';
  34$lang['gally_action_ko'] =  'Åtgärden misslyckades';
  4 
  55
  66$lang['gally_save_local_conf'] = 'Spara inställningar';
   
  1212$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
  1313$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
  14 
  1514$lang['gally_img_other_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera olika egenskaper på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
  16 
  1715
  1816$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Standard förstoringsgrad';
  1917$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Det här värdet visar vilken bildskärm som är standard när en högupplöst bild laddas';
  20 
  2118$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Verklig storlek (Om bilden inte får plats på bildskärmen, så är det möjligt att scrolla horisontellt och vertikalt)';
  2219$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'Bilden storleksanpassas för att få plats på bildskärmen';
  2320$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Ikon i verktygsfältet';
  24 
  2521$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Om bilden har en version i högre upplösning, visa en ikon i verktygsfältet';
  26 
  2722$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'Visa ikon';
  2823$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'Visa inte ikonen';
  29 
  3024$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Åtgärder associerade med högupplösta bilder';
  3125$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Detta  val definierar hur gränssnittet beter sig när du klickar på en högupplöst bild';
  32 
  3326$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Ändra typen av förstoringsgrad (Verklig storlek / anpassad storlek)';
  3427$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Sluta visa bilden i högupplösning';
   
  4033$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Aldrig';
  4134
   35$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Visa på startsida';
   36$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Här väljer du om gränssnittet skall visas när sidan laddas';
   37$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Gränssnittet är synligt när sidan laddas';
   38$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Gränssnittet är inte synligt när sidan laddas, det blir synligt vid första händelse';
  4239
  43 // missing translations
  44 $lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Display on loading page';
  45 $lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'This option sets whether the interface should already be displayed when the page loads';
  46 $lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'The interface is visible at page load';
  47 $lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'The interface is not visible on page load, it will be on the first trigger event';
  4840$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Timeout';
  49 $lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'This option defines the idle time required before the interface is hidden';
  50 $lang['gally_meta_num_cols'] = 'Viewing metadata';
  51 $lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'This option sets the number of columns to use for displaying metadata';
  52 $lang['gally_columns'] = 'Number of columns';
  53 $lang['gally_display_banner'] = 'Display banner';
  54 $lang['gally_display_banner_desc'] = 'This option controls whether the banner of the site must be displayed when an image is viewed';
  55 $lang['gally_display_banner_yes'] = 'Show banner';
  56 $lang['gally_display_banner_no'] = 'Don\'t display banner';
  57 $lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Management for panoramic images';
  58 $lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'This option defines how to handle the display of wide images';
  59 $lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatic scrolling of the picture under the cursor';
  60 $lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manual scrolling of the picture';
  61 $lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'This function is automatically disabled with MS Internet Explorer version of which is prior to 8';
  62 $lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulate the presence of a high resolution image for panoramic images';
  63 $lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Interface visibility mode';
  64 $lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'This option determines whether the interface is displayed continuously or if it can be hidden';
  65 $lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'The interface is visible only under the defined rules';
  66 $lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'The interface is always visible';
  67 $lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Display an alternative banner';
  68 $lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternative banner content:';
   41$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Denna inställning visar väntetiden innan gränssnittet göms';
   42
   43$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Visar metadata';
   44$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Denna inställning visar antal kolumner som används för att visa metadata';
   45$lang['gally_columns'] = ' Antal kolumner ';
   46
   47$lang['gally_display_banner'] = 'Visa banderoll';
   48$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Denna inställning kontrollerar om hemsidans banderoll skall synas när bilden visas';
   49$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Visa banderoll';
   50$lang['gally_display_banner_no'] = 'Visa inte banderoll';
   51
   52
   53$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Hantering av panoramabilder';
   54$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Denna inställning definierar hur breda bilder skall hanteras vid visning';
   55$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatisk rullning av bilder under muspekaren';
   56$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manuell rullning av bilden';
   57$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Denna funktion fungerar inte med MS Internet Explorer versioner före 8';
   58
   59// v1.3.1
   60$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulera hög upplösning för panoramabilder';
   61
   62// v1.3.5
   63$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Gränssnittets synlighetsläge';
   64$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'Denna inställning visar om gränssnittet skall visas kontinuerligt eller det kan gömmas';
   65$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'Gränssnittet visas endast enligt definierade regler';
   66$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'Gränssnittet är alltid synligt';
   67$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Visa alternativ banderoll';
   68$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternativt banderollinnehåll:';
  6969
  7070?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.