Changeset 11802


Ignore:
Timestamp:
Jul 21, 2011, 12:23:10 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update hu_HU - Magyar – Hungarian - cleaning - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/hu_HU/admin.lang.php

  r11785 r11802  
  800800$lang['Restore'] = 'Visszaállítás';
  801801$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása. Figyelem, a bővítmény módosításai elvesznek!';
  802 $lang['Restore default configuration. You will lost all your settings !'] = 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása. Figyelem, a módosítások elvesznek!';
  803802$lang['Show menubar'] = 'Menüsáv megjelenítése';
  804803$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Web méretű képek újragenerálása';
   
  840839$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'A bélyegképek újragenerálása a <a href="%s">Kötegelt kezelés</a> oldalon lehetséges.';
  841840$lang['Graphics Library'] = 'Grafikus könyvtár';
  842 
  843841$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = '"új" ikon aktiválása az albumok és képek mellett';
  844 $lang['As default order'] = 'Az alapértelmezett sorrend';
  845 $lang['Custom'] = 'Egyéni';
  846842$lang['Default photos order'] = 'Alapértelmezett kép sorrend';
  847 $lang['Default photos order inside album'] = 'Alapértelmezett kép sorrend a belső albumokban';
  848 $lang['Invalid order string'] = 'Érvénytelen sorrend sztring';
  849 
  850843$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Az alapértelmezett kép sorrend nem határozható meg a helyi konfigurációban található egyéni beállítás miatt.';
  851844$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'A helyi konfigurációs fájlban lévő <i>$conf[\'order_by\']</i> paraméter elavult, távolítsa el, vagy nevezze át <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>-ra !';
  852 
  853 //hiányzó
  854 $lang['%s has been successfully updated.'] = '%s frissítése sikeres.';
  855845$lang['Add a criteria'] = 'Feltétel hozzáadása';
  856846?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.