Changeset 11915


Ignore:
Timestamp:
Aug 5, 2011, 10:26:42 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - cs_CZ - Česky - Czech thanks to jezekus - feature:2320

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r11641 r11915  
  843843$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Pokdu chcete regenerovat náhledy fotek, pokračujte na <a href="%s">Batch Manager</a>.';
  844844$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knihovna';
   845$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
   846$lang['Rate'] = 'Hodnocení';
   847$lang['Add a criteria'] = 'Přidání kritéria';
   848$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nemužete definovat výchozí pořadí fotografií, protože máte nadefinováno vlastní nastavení v konfiguraci';
   849$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Specifikovali jste <i>$conf[\'order_by\']</i> v konfiguračním souboru, tento parametr je zastaralý, prosím odstraňte ho nebo přejmenujte na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   850
  845851?>
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r10407 r11915  
  4040$lang_info['zero_plural'] = true;
  4141
  42 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnoceno %d krát)';
  4342$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  4443$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizováno';
   
  6261$lang['At least one tag must match'] = 'Alespoň jedno klíčové slovo musí odpovídat';
  6362$lang['Author'] = 'Autor';
  64 $lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
  6563$lang['Albums'] = 'Alba';
  6664$lang['Album'] = 'Album';
   
  110108$lang['Quick connect'] = 'Rychlé přihlášení';
  111109$lang['RSS feed'] = 'RSS čtečka';
  112 $lang['Rate'] = 'Hodnocení';
  113110$lang['Register'] = 'Zaregistrovat se';
  114111$lang['Registration'] = 'Registrace';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.