Changeset 12054


Ignore:
Timestamp:
Sep 5, 2011, 7:21:54 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sv_SE - Svenska - Swedish - Thanks to styxsailor - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r11992 r12054  
  350350$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antal foton per sida får inte vara noll';
  351351$lang['Number of photos per page'] = 'Antal foton per sida';
   352$lang['%d rates'] = '%d röster';
   353$lang['Rating score'] = 'Röstpoäng';
   354$lang['Enter a username or email address'] = 'Ange ett användarnamn eller en epost-adress';
   355$lang['Invalid username or email'] = 'Ogiltigt användarnamn eller e-postaddress';
   356$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Lösenordsåterställning är ej tillåtet för denna användare';
   357$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Användare "%s" har ingen e-postadress, lösenordsåterställning är ej möjlig';
   358$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Någon har begärt lösenordsåterställning för följande användarkonto:';
   359$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Användare "%s" i galleri %s';
   360$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'För att återställa ditt lösenord, gå till denna adress:';
   361$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Om detta var felaktigt, vänligen ignorera detta meddelande och ingen åtgärd kommer vidtas.';
   362$lang['Password Reset'] = 'Lösenordsåterställning';
   363$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kontrollera din e-post för bekräftelselänken';
   364$lang['Invalid key'] = 'Ogiltig nyckel';
   365$lang['The passwords do not match'] = 'Lösenorden stämmer inte överens';
   366$lang['Your password has been reset'] = 'Ditt lösenord har återställts';
   367$lang['Return to home page'] = 'Gå tillbaks timm hem-sidan';
   368$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Ange ditt användarnamn och e-postadress.';
   369$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du kommer att få en länk via e-post för att skapa ett nytt lösenord.';
   370$lang['Username or email'] = 'Användanamn eller e-post';
   371$lang['Change my password'] = 'Ändra mitt lösenord';
   372$lang['Enter your new password below.'] = 'Ange ditt nya lösenord nedan.';
  352373
  353374?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.