Changeset 12064


Ignore:
Timestamp:
Sep 5, 2011, 9:21:47 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12029 r12064  
  808808$lang['ERROR'] = 'BŁĄD';
  809809$lang['Update Complete'] = 'Aktualizacja zakończona';
   810$lang['Rate'] = 'Ocena';
   811$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena';
  810812?>
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r11992 r12064  
  3636$lang_info['code'] = 'pl';
  3737$lang_info['zero_plural'] = true;
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (oceniane %d razy)';
   38
  3939$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  4040$lang['%d album updated'] = '%d album zaktualizowany';
   
  5858$lang['At least one tag must match'] = 'Przynajmniej jeden tag musi pasować';
  5959$lang['Author'] = 'Autor';
  60 $lang['Average rate'] = 'Średnia ocena';
  6160$lang['Albums'] = 'Albumy';
  6261$lang['Album'] = 'Album';
   
  103102$lang['Quick connect'] = 'Logowanie';
  104103$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
  105 $lang['Rate'] = 'Ocena';
  106104$lang['Register'] = 'Zarejestruj';
  107105$lang['Registration'] = 'Rejestracja';
   
  356354$lang['Album: %s'] = 'Albumy: %s';
  357355$lang['html tags are not allowed in login'] = 'znaczniki html nie są dozwolone w polu login';
   356$lang['%d rates'] = '%d ocen';
   357$lang['Rating score'] = 'Ocena';
   358$lang['Enter a username or email address'] = 'Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail';
   359$lang['Invalid username or email'] = 'Niewłaściwa nazwa użytkownika lub adres e-mail';
   360$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Przywracanie hasła jest dla tego użytkownika niedozwolone';
   361$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Użytkownik "%s" nie ma adresu e-mail, przywracanie hasła jest niemożliwe';
   362$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Zgłoszono prośbę o przywrócenie hasła dla następującego konta użytkownika:';
   363$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Użytkownik "%s" w galerii %s';
   364$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Aby przywrócić hasło odwiedź następującą stronę:';
   365$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Jeśli wybrałeś przywracanie hasła przypadkowo zignoruj tą wiadomość (nie zostaną wprowadzone żadne zmiany).';
   366$lang['Password Reset'] = 'Przywracanie hasła';
   367$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Sprawdź skrzynkę e-mail czy otrzymałeś link potwierdzający';
   368$lang['Invalid key'] = 'Nieprawidłowy klucz';
   369$lang['The passwords do not match'] = 'Hasła są różne';
   370$lang['Your password has been reset'] = 'Twoje hasło zostało zresetowane';
   371$lang['Return to home page'] = 'Wróć do strony głównej';
   372$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Wpisz swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail';
   373$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Link do stworzenia nowego hasła otrzymasz drogą mailową.';
   374$lang['Username or email'] = 'nazwa użytkownika lub adres e-mail';
   375$lang['Change my password'] = 'Zmień moje hasło';
   376$lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.';
  358377?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.